அங்காரா ஏவுகலங்கள்

அங்காரா ஏவுகலங்கள் (Angara rocket family) மாஸ்கோவிலிருந்து இயங்கும் குருனிச்சேவ் அரசு ஆய்வு மற்றும் தயாரிப்பு விண்வெளி மையத்தால் உருவாக்கப்படும் விண்வெளி-செலுத்து வாகனங்கள் ஆகும். இவ்வகை ஏவுகலங்கள் 3,800 இலிருந்து 24,500 கிலோ வரையிலான தாங்குசுமையை பூமியின் தாழ் வட்டப்பாதையில் செலுத்த வல்லன. இவையும் சோயூசு-2 வேறுபாடுகளும் பல செயலிலுள்ள செலுத்துகை வாகனங்களுக்கு மாற்றாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

அங்காரா
அங்காரா ஏவுகலங்கள் குடும்பம்
அங்காரா ஏவுகலங்கள் குடும்பம்
தரவுகள்
இயக்கம் செலுத்து வாகனம்
அமைப்பு குருனிச்சேவ்
நாடு உருசியா
அளவு
உயரம் 42.7 மீட்டர்கள் (140 ft)-64 மீட்டர்கள் (210 ft)
நிறை 171,500 kiloகிராம்கள் (378,100 lb)-790,000 kiloகிராம்கள் (1,740,000 lb)
படிகள் 2-3
கொள்திறன்
தாங்குசுமை
LEO (Plesetsk)
3,800 kiloகிராம்கள் (8,400 lb)-24,500 kiloகிராம்கள் (54,000 lb)
தாங்குசுமை
ஜிடிஓ (பிளாசெட்ஸ்க்)
5,400 kiloகிராம்கள் (11,900 lb)-7,500 kiloகிராம்கள் (16,500 lb)
Associated Rockets
Comparable மாற்றப்பட்ட நாரோ-1 முதல்நிலையில்
ஏவு வரலாறு
நிலை செயலில்
ஏவல் பகுதி Plesetsk Site 35
Vostochny
மொத்த ஏவல்கள் 1 (A1.2PP: 1)
வெற்றிகள் 1 (A1.2PP: 1)
முதல் பயணம் A1.2PP: சூலை 9, 2014
Boosters () - URM-1
No boosters 4 (see text)
பொறிகள் 1 RD-191
உந்துகை 1,920 kilonewtons (430,000 lbf) (Sea level)
மொத்த உந்துகை 7,680 kilonewtons (1,730,000 lbf) (Sea level)
Specific impulse 310.7 seconds (3.047 km/s) (Sea level)
எரி நேரம் 214 seconds
எரிபொருள் RP-1/LOX
First நிலை - URM-1
பொறிகள் 1 RD-191
உந்துகை 1,920 kilonewtons (430,000 lbf) (Sea level)
Specific impulse 310.7 seconds (3.047 km/s) (Sea level)
எரி நேரம் Angara 1.2: 214 seconds
Angara A5: 325 seconds
எரிபொருள் RP-1/LOX
Second நிலை - Modified Block I, URM-2
பொறிகள் 1 RD-0124A
உந்துகை 294.3 kilonewtons (66,200 lbf)
Specific impulse 359 seconds (3.52 km/s)
எரி நேரம் Angara A5: 424 seconds
எரிபொருள் RP-1/LOX
Third நிலை (Optional, Angara A5) - Briz-M
பொறிகள் 1 S5.98M
உந்துகை 19.6 kilonewtons (4,400 lbf)
Specific impulse 326 seconds (3.20 km/s)
எரி நேரம் 3,000 seconds
எரிபொருள் N2O4/UDMH
Third நிலை (Optional, Angara A5) - KVTK, under development
பொறிகள் 1 RD-0146D
உந்துகை 68.6 kilonewtons (15,400 lbf)
Specific impulse 463 seconds (4.54 km/s)
எரி நேரம் 1,350 seconds
எரிபொருள் LH2/LOX

இக்குடும்பத்தின் முதல் ஏவுகலம் அங்காரா-1.2pp சூலை 9, 2014 அன்று தனது சோதனையோட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தியது.[1]

மேற்சான்றுகள்தொகு

  1. "Angara, Russia's brand-new launch vehicle, is successfully launched from Plesetsk". Khrunichev. 11 July 2014 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அங்காரா_ஏவுகலங்கள்&oldid=1692422" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது