அங்கோலா குவான்சா

"குவான்சா" இங்கே திருப்பி விடுகிறது. பிற பயன்பாடுகளுக்கு, க்வான்சா (தெளிவின்மை) ஐப் பார்க்கவும்


அங்கோலன் குவான்ஸா
ஐ.எசு.ஓ 4217
குறிISOAOA
இலக்கம்4217
வகைப்பாடுகள்
குறியீடுKz
CoinsFreq. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 குவான்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன அரிதாக 10, 50 சென்டிமோக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன
மக்கள்தொகையியல்
User(s) அங்கோலா
Issuance
நடுவண் வங்கிமத்திய வங்கி பாங்கோ நேஷனல் டி அங்கோலா
 Websitehttp://www.bna.ao/
Valuation
Inflation35%
 Sourcehttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2092.html

குவான்சா (அடையாளம்: Kz; ISO 4217 குறியீடு: AOA) என்பது அங்கோலாவின் நாணயம். குவான்சா என்ற பெயரைப் பயன்படுத்தி நான்கு வெவ்வேறு நாணயங்கள் 1977 முதல் புழக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளன.

நாணயமானது குவான்சா நதியிலிருந்து (குவான்சா, கோன்சா, குவான்சா) அதன் பெயரைப் பெற்றது. [1]

முதல் குவான்சா, AOK, 1977-1990தொகு

அங்கோலான் சுதந்திரத்தைத் தொடர்ந்து குவான்சா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது எஸ்குடோவை இணையாக மாற்றியது மற்றும் 100 எல்வீயாக பிரிக்கப்பட்டது. அதன் ஐஎஸ்ஓ 4217 குறியீடு AOK ஆகும்.

நாணயங்கள்தொகு

குவான்ஸா நாணயத்திற்காக வழங்கப்பட்ட முதல் நாணயங்கள் எந்தவொரு வெளியீட்டு தேதியையும் தாங்கவில்லை, இருப்பினும் அவை அனைத்தும் சுதந்திர தேதியைக் கொண்டிருந்தன, "11 டி நோவெம்ப்ரோ டி 1975". அவை 50 எல்வி, 1, 2, 5 மற்றும் 10 குவான்சாக்களின் பிரிவுகளில் இருந்தன. 1978 ஆம் ஆண்டில் 20 குவான்சா நாணயங்கள் சேர்க்கப்பட்டன. இந்த நாணயங்களில் தோன்றிய கடைசி தேதி 1979 ஆகும்.

பணத்தாள்கள்தொகு

ஜனவரி 8, 1977 அன்று, 11 டி நோவெம்பிரோ டி 1975 தேதியிட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் பாங்கோ நேஷனல் டி அங்கோலா (அங்கோலாவின் தேசிய வங்கி) 20, 50, 100, 500 மற்றும் 1000 குவான்சாக்களின் பிரிவுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. [2] 20 குவான்சா குறிப்பு 1978 இல் ஒரு நாணயத்தால் மாற்றப்பட்டது.

1977தொடகள்
முன்பக்கம் பின்பக்கம் மதிப்பு
20 குவான்ஸா
50 குவான்ஸா
100 குவான்ஸா
500 குவான்ஸா

நோவோ குவான்ஸா, ஏஓஎன், 1990-1995தொகு

1990 ஆம் ஆண்டில், நோவோ குவான்சா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஐஎஸ்ஓ 4217 குறியீடு AON உடன். இது குவான்ஸாவை சமமாக மாற்றியிருந்தாலும், அங்கோலன்களால் பழைய குறிப்புகளில் 5% மட்டுமே புதியவற்றுக்கு பரிமாறிக்கொள்ள முடிந்தது; அவர்கள் மீதமுள்ளவற்றை அரசாங்கப் பத்திரங்களுக்காக பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இந்த குவான்சா அதிக பணவீக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டது

பணத்தாள்கள்தொகு

இந்த நாணயம் குறிப்பு வடிவத்தில் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. 1990 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட முதல் ரூபாய் நோட்டுகள் முந்தைய குறிப்புகள் 50 (அறிக்கை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை), 500, 1000 மற்றும் 5000 நோவோஸ் குவான்ஸாக்கள் (100 க்வான்ஸாக்களில் 5000 நோவோஸ் குவான்ஸாக்கள் அச்சிடப்பட்டவை) ஆகியவற்றில் இருந்தன. 1991 ஆம் ஆண்டில், நோவோ என்ற சொல் 100, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 100,000 மற்றும் 500,000 க்வான்ஸாக்களுக்கான வழக்கமான ரூபாய் நோட்டுகளின் வெளியீட்டில் இருந்து கைவிடப்பட்டது.

குவான்சா ரீஜஸ்டாடோ, ஏஓஆர், 1995-1999தொகு

1995 ஆம் ஆண்டில், க்வான்ஸா ரீஜஸ்டாடோ (பன்மை குவான்சாஸ் ரீஜஸ்டாடோஸ்) முந்தைய குவான்ஸாவை 1,000 முதல் 1 என்ற விகிதத்தில் மாற்றியது. இதில் ஐஎஸ்ஓ 4217 குறியீடு ஏஓஆர் இருந்தது. பணவீக்கம் தொடர்ந்தது மற்றும் நாணயங்கள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

பணத்தாள்கள்தொகு

பரிமாற்ற வீதம் இருந்தபோதிலும், பழைய குவான்சாவின் குறைந்த மதிப்பு, வழங்கப்பட்ட பணத்தாளின் மிகச்சிறிய மதிப்பு 1000 குவான்ஸாஸ் ரீஜஸ்டாடோஸ் ஆகும். மற்ற குறிப்புகள் 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, 500,000, 1,000,000 மற்றும் 5,000,000 குவான்ஸாக்கள்.

இரண்டாவது குவான்ஸா, ஏஓஆர், 1999–தொகு

1999 ஆம் ஆண்டில், குவான்சா என்று அழைக்கப்படும் இரண்டாவது நாணயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது குவான்ஸா ரீஜஸ்டாடோவை 1,000,000 முதல் 1 என்ற விகிதத்தில் மாற்றியது. முதல் குவான்ஸாவைப் போலன்றி, இந்த நாணயம் 100 காண்டிமோக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாணயத்தின் அறிமுகம் நாணயங்களை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தியது. அதிக பணவீக்கத்தால் அது ஆரம்பத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதன் மதிப்பு இப்போது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மதிப்புகள் மிகக் குறைவானவை என்பதால் 10 மற்றும் 50 கான்டிமோ பிரிவுகளில் உள்ள நாணயங்கள் இனி பயன்படுத்தப்படாது. 2012-14 ஆம் ஆண்டில், 50 காண்டிமோக்கள், 1, 5, 10 மற்றும் 20 குவான்சாக்களின் பிரிவுகளில் புதிய நாணயங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

பணத்தாள்கள்தொகு

ரூபாய் நோட்டுகள் வடிவமைப்பில் மிகவும் ஒத்தவை, வெவ்வேறு வண்ணங்கள் மட்டுமே அவற்றைப் பிரிக்கின்றன.

பாங்கோ நேஷனல் டி அங்கோலா மார்ச் 22, 2013 அன்று 50, 100, 200 மற்றும் 500 க்வான்ஸாக்களின் புதிய தொடர் குவான்சா ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட்டது. மற்ற பிரிவுகள் (1000, 2000 மற்றும் 5000 குவான்ஸாக்கள்) மே 31, 2013 அன்று வெளியிடப்பட்டன. [3] [4] 2017 ஆம் ஆண்டில், முதன்முதலில் 2012 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகளின் குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக 5 மற்றும் 10 குவான்சாஸ் ரூபாய் நோட்டுகளை பாங்கோ நேஷனல் டி அங்கோலா வெளியிட்டது. [5] [6]

2020 ஆம் ஆண்டில், பாங்கோ நேஷனல் டி அங்கோலா 200-, 500-, 1,000-, 2,000-, 5,000 மற்றும் 10,000 குவான்சாக்களின் பிரிவுகளில் குவான்சா ரூபாய் நோட்டுகளின் புதிய குடும்பத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. புதிய ரூபாய் நோட்டுகளில் அங்கோலாவின் முதல் ஜனாதிபதி அன்டோனியோ அகோஸ்டின்ஹோ நெட்டோவின் உருவப்படம் இருக்கும், அதே நேரத்தில் அங்கோலாவின் இரண்டாவது ஜனாதிபதியான ஜோஸ் எட்வர்டோ டோஸ் சாண்டோஸின் உருவப்படத்தைத் தவிர்த்து, தற்போதைய ஜனாதிபதியின் அரசியல் நடவடிக்கையாகக் கருதப்பட்டது அங்கோலாவின். பாலிமர் அடி மூலக்கூறில் 200 முதல் 2,000 குவான்ஸாக்களின் ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சிடப்படும், 5,000 மற்றும் 10,000 குவான்சாஸ் ரூபாய் நோட்டுகள் பருத்தி காகிதத்தில் அச்சிடப்படும்.

அங்கோலான் குவான்சாவின் பணத்தாள்கள்

(1999 தொடர்)

முன்பக்கம் பின்பக்கம் மதிப்பு
1 குவான்ஸா
5 குவான்ஸா
10 குவான்ஸா
50 குவான்ஸா
100 குவான்ஸா
200 குவான்ஸா
500குவான்ஸா
1000 குவான்ஸா
2000 குவான்ஸா

2012 ஆண்டு குவான்சாவின் பணத்தாள்கள்தொகு

அங்கோலா ஒரு புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

2012 ஆண்டு குவான்சாவின்
முன்பக்கம் பின்பக்கம் மதிப்பு
5 குவான்ஸா
10 குவான்ஸா
50 குவான்ஸா
100 குவான்ஸா
200 குவான்ஸா
500 குவான்ஸா
1000 குவான்ஸா
2000 குவான்ஸா

மேலும் காண்கதொகு

Economy_of_Angola

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அங்கோலா_குவான்சா&oldid=2883551" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது