ஆங்கில அறிபுனைத் திரைப்படம்

ஆங்கில அறிபுனைத் திரைப்படம் என்பது ஆங்கில மொழியில் வெளிவந்த அறிபுனை வகைத் திரைப்படத்தைக் குறிக்கும். உலகில் வெளிவந்த அனேக அறிபுனைத் திரைப்படங்கள் ஆங்கிலத்திலேயே உள்ளன.

குறிப்பிடத்தக்க படங்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு