ஆள்கோஹோலோமீட்டர்

ஆள்கோஹோல்மீட்டர்தொகு

 
ஆள்கோஹோல்மீட்டர்.

எரிசாராயத்தின் அடர்த்தியை கண்டறிய ஆல்கஹோல் மீட்டர் பயன்படுகிறது.எரிசாராயம் என்பது சாராயம் மற்றும் நீரின் கலவையாகும். ப்ருப் & ட்ரேள்ஸ் திரவமானி ( proof and Tralles hydrometer ) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது திரவத்தின் அடர்த்தியை கணக்கிட பயன்படுகிறது. திரவத்தில் இருக்கும் ஆல்கஹால் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு சில அனுமானங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

அல்காஹோல்மீட்டர்கள் முன் கணிப்பீடு செய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட ஈர்ப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் "சாத்தியமான ஆல்கஹால்" என்ற அளவிற்கான அளவுகோல்களைக் கொண்டிருக்கும் அளவீடுகள் உள்ளன. இந்த அளவிலான அதிக "ஆல்கஹால்" அளவீடுகள் அதிக அளவு குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு காரணமாக ஏற்படுகிறது, இது கரைக்கப்பட்ட சர்க்கரைகளை அறிமுகப்படுத்துவதால் ஏற்படுகிறது.

நொதித்தலுக்கு பின் மற்றும் நொதித்தலுக்கு முன் எடுக்கப்படும் அளவீடுகளைக் கழித்து வரும் விடையை கொண்டு சாராயத்தின் தோராயமான அடர்த்தியை தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

மேலும் தகவலுக்காக:தொகு

  1. லேக்டோமீட்டர்
  2. சாக்ரோமீட்டர்
  3. தெர்மோ ஹைட்ரோமீட்டர்
  4. யுரிநோமீட்டர்
  5. ஆசிடோமீட்டர்
  6. செளைனோ மீட்டர்
  7. பார்கோமீட்டர்
  8. திரவமானி
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆள்கோஹோலோமீட்டர்&oldid=2723457" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது