முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
இந்தோ-பார்த்தியன் பேரரசு

இந்தோ-பார்த்தியன் பேரரசு (Indo-Parthian Kingdom, ஆண்ட காலம்: கி மு 12 - கி பி 130) நடு ஆசியாவிலிருந்து வந்த கோண்டபோரஸ் வமிசத்தவர்கள் தற்கால இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தான் நாட்டின் சிந்து, பஞ்சாப், மற்றும் வடமேற்கு பகுதிகளை வெற்றி கொண்டு, ஆப்கானித்தானின், தக்சசீலா மற்றும் காபூல் நகரங்களை தலைநகராகக் கொண்டு கி மு 12 முதல் கி பி 130 வரை ஆண்ட அரசாண்டவர்கள்.

இந்தோ-பார்த்தியன் பேரரசு

கி மு 12–கி பி 130 [[குசான் பேரரசு|]]
தலைநகரம் தக்சசீலா
காபூல்
மொழி(கள்) அரமேயம்
கிரேக்கம்
பாலி
சமஸ்கிருதம்
பிராகிருதம்
பார்த்தியன் மொழி
சமயம் சரத்துஸ்திரம்
பௌத்தம்
இந்து சமயம்
பண்டைய கிரேக்க சமயம்
அரசாங்கம் முடியாட்சி
பேரரசர்
 -  கி மு 12 முதலாம் கோண்டபோரஸ்
வரலாற்றுக் காலம் பண்டைய வரலாறு
 -  முதலாம் கோண்டபோரஸ் கி மு 12
 -  குலைவு கி பி 130
Warning: Value not specified for "common_name"|- style="font-size: 85%;" Warning: Value specified for "continent" does not comply

கி மு 12 இல் [[இந்தோ-பார்த்தியன் பேரரசை நிறுவியவர் முதலாம் கோண்டபோரஸ் ஆவர்.[1]

பார்த்தியா பேரரசின் காலத்திய, இந்தோ-பார்த்திய பேரரசு தற்கால இந்திய - பாகிஸ்தான் - ஆப்கான் உள்ளடக்கிய பகுதிகளை ஆண்ட அரசாகும். இப்பேரரசின் மக்கள் சரத்துஸ்திரம், பௌத்தம், இந்து சமயம், பண்டைய கிரேக்க சமயத்தை பின்பற்றினாலும், அரசகுலத்தினர் சரத்துஸ்திர சமயத்தையே பின்பற்றினர். மக்கள் அரமேயம், கிரேக்கம், பாலி, சமஸ்கிருதம் மற்றும் பிராகிருத மொழிகளை பேசினர்.

இந்தோ-பார்த்தியன் ஆட்சியாளர்கள்தொகு

 • முதலாம் கோண்டபோரஸ் கி மு 20 முதல் கி பி 1 வரை Coin
 • இரண்டாம் கோண்டபோரஸ் கி பி 1 முதல் கி பி 20 முடிய Coin
 • முதலாம் அப்டகாசஸ் Coin
 • மூன்றாம் கோண்டபோரஸ் கி பி 20 முதல் கி பி 30 முடிய
 • நான்காம் கோண்டபோரஸ்
 • பாகோரஸ் Coin

படக்காட்சியகம்தொகு

இதனையும் காண்கதொகு

அடிக்குறிப்புகள்தொகு

 1. Gondophares I
 2. Photographic reference: "The dynastic art of the Kushans", Rosenfield, figures 278–279

மேற்கோள்கள்தொகு

 • "Les Palettes du Gandhara", Henri-Paul Francfort, Diffusion de Boccard, Paris, 1979
 • "Reports on the campaigns 1956–1958 in Swat (Pakistan)", Domenico Faccenna
 • "Sculptures from the sacred site of Butkara I", Domenico Faccena

வெளி இணைப்புகள்தொகு