இராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா கல்லூரி

இராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா கல்லூரி (Ramakrisna Mission Vivekananda College)

இக்கல்லூரி, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் மூலம் நடத்தப்படும் கல்லூரி.

பழைய மாணவர்களில் சில முக்கியமானவர்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. இராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா கல்லூரி, சென்னை