இலியுகார்ட்டு விதி

விலங்கின் கண்ணின் அளவு அதன் இயக்கத்தின் அதிகபட்ச வேகத்துடன் தொடர்புடையது என்று கூறும் ஓர் அனுபவ விலங்கியல் விதியாகும்.

இலியுகார்ட்டு விதி (Leuckart's law) விலங்கின் கண்ணின் அளவு அதன் இயக்கத்தின் அதிகபட்ச வேகத்துடன் தொடர்புடையது என்று கூறும் ஓர் அனுபவ விலங்கியல் விதியாகும். 1876 ஆம் ஆண்டு முதல் இலியுகார்ட்டு விதி கூறப்பட்டு வருகிறது. [1] உடல் நிறை விளைவுகளை அனுமதித்த பின்னர் வேகமாக நகரும் விலங்குகள் பெரிய கண்களைக் கொண்டுள்ளன என்பது இவ்விதியின் மையக் கொள்கையாகும். பழைய நூல்களில் பொதுவாக இலியுகார்ட்டின் விகிதம் [2] என இவ்விதி குறிப்பிடப்படுகிறது. 1876 ஆம் ஆண்டில் உருடால்ப் இலியுகார்ட்டு இவ்விதியை முன்மொழிந்தார். [3] இக்கொள்கை ஆரம்பத்தில் பறவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது; பின்னர் அதைத் தொடர்ர்ந்து இது பாலூட்டிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. [4]

சர்ச்சைதொகு

2011 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட 88 பறவை இனங்கள் பற்றிய ஓர் ஆய்வில், பறவைகளின் பறக்கும் வேகத்திற்கும் கண்களின் அளவுக்கும் பயனுள்ள தொடர்பு எதுவும் இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. [5]

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Hugh Davson, Lewis Texada Graham (1974). The Eye: Comparative physiology, Volume 2. New York: Academic Press. p. 274.
  2. Stewart Duke-Elder (1958). System of Ophthalmology: The eye in evolution, Volume 1 of System of Ophthalmology. London: Henry Kimpton. p. 401.
  3. Leuckart, R. (1876). "Organologie des Auges. Vergleichende Anatomie". Handbuch der gesamten Augenheilkunde. Leipzig: Engelmann. பக். 145–301. https://archive.org/details/b2041626x_0002/page/145. 
  4. A.N. Heard-Booth, E.C. Kirk (2012). The influence of maximum running speed on eye size: a test of Leuckart's Law in mammals. Anatomical Record 295 (6): 1053-1062. doi: 10.1002/ar.22480 PubMed.
  5. M.I. Hall, C.P. Heesy (2011). Eye size, flight speed and Leuckart's Law in birds. Journal of Zoology 283: 291–297. எஆசு:10.1111/j.1469-7998.2010.00771.x
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இலியுகார்ட்டு_விதி&oldid=3058003" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது