முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

உலக பாரம்பரியக் களங்களின் பட்டியல் - ஆசியாவும் ஆஸ்திரலேசியாவும்

ஆப்கானிஸ்தான்தொகு

ஆர்மேனியாதொகு

அசர்பைஜான்தொகு

ஆஸ்திரேலியாதொகு

பஹ்ரேன்தொகு

கம்போடியாதொகு

சீனாதொகு

இந்தியாதொகு

இலங்கைதொகு

ஈராக்தொகு

நேபாளம்தொகு

தாய்லாந்துதொகு

பாகிஸ்தான்தொகு

வங்காள தேசம்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. UNESCO, "Agra Fort"; retrieved 2012-7-16.
 2. UNESCO, "Ajanta Caves"; retrieved 2012-7-16.
 3. UNESCO, "Buddhist Monuments at Sanchi"; retrieved 2012-7-16.
 4. UNESCO, "Champaner-Pavagadh Archaeological Park"; retrieved 2012-7-16.
 5. UNESCO, "Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus)"; retrieved 2012-7-16.
 6. UNESCO, "Churches and Convents of Goa"; retrieved 2012-7-16.
 7. UNESCO, "Elephanta Caves"; retrieved 2012-7-16.
 8. UNESCO, "Ellora Caves"; retrieved 2012-7-16.
 9. UNESCO, "Fatehpur Sikri"; retrieved 2012-7-16.
 10. UNESCO, "Great Living Chola Temples"; retrieved 2012-7-16.
 11. UNESCO, "Group of Monuments at Hampi"; retrieved 2012-7-16.
 12. UNESCO, "Group of Monuments at Mahabalipuram"; retrieved 2012-7-16.
 13. UNESCO, "Group of Monuments at Pattadakal"; retrieved 2012-7-16.
 14. UNESCO, "Humayun's Tomb, Delhi"; retrieved 2012-7-16.
 15. UNESCO, "The Jantar Mantar, Jaipur"; retrieved 2012-7-16.
 16. UNESCO, "Kaziranga National Park"; retrieved 2012-7-16.
 17. UNESCO, "Keoladeo National Park"; retrieved 2012-7-16.
 18. UNESCO, "Khajuraho Group of Monuments"; retrieved 2012-7-16.
 19. UNESCO, "Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya"; retrieved 2012-7-16.
 20. UNESCO, "Manas Wildlife Sanctuary"; retrieved 2012-7-16.
 21. UNESCO, "Mountain Railways of India"; retrieved 2012-7-16.
 22. UNESCO, "Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks"; retrieved 2012-7-16.
 23. UNESCO, "Qutb Minar and its Monuments, Delhi"; retrieved 2012-7-16.
 24. UNESCO, "Red Fort Complex"; retrieved 2012-7-16.
 25. UNESCO, "Rock Shelters of Bhimbetka"; retrieved 2012-7-16.
 26. UNESCO, "Sundarbans National Park"; retrieved 2012-7-16.
 27. UNESCO, "Sun Temple, Konârak"; retrieved 2012-7-16.
 28. UNESCO, "Taj Mahal"; retrieved 2012-7-16.
 29. UNESCO, Rani-ki-Vav (the Queen’s Stepwell) at Patan, Gujarat
 30. UNESCO, "Western Ghats"; retrieved 2012-7-16.
 31. Kathmandu Valley
 32. Nepal