முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

கார்ல் சுவார்சுசைல்டு பதக்கம்

கார்ல் சுவார்சுசைல்டு பதக்கம் என்பது வானியற்பியல் விஞ்ஞானி கார்ல் சுவார்சுசைல்டு அவரது பெயரில் வழங்கப்படும் வானியல் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் வானியற்பியலாளர்களுக்கு வானியல் கெசெல்செஃப்ட் (ஜெர்மன் வானியல் சங்கம்) வழங்கும் விருது ஆகும். [1] [2]

பெற்றவர்கள்தொகு

ஆதாரம்: ஜெர்மன் வானியல் சங்கம்

ஆண்டு பெயர்
2018 ஆண்ட்ரெஜ் உடால்ஸ்கி
2017 ரிச்சர்ட் வைலெபின்ஸ்கி
2016 ராபர்ட் வில்லியம்ஸ் [3]
2015 இம்மோ அப்பென்செல்லர்
2014 மார்கரெட் கெல்லர் [4]
2013 கார்ல்-ஹெய்ன்ஸ் ரோட்லர் [5]
2012 சாண்ட்ரா எம். பேபர்
2011 ரெய்ன்ஹார்ட் ஜென்சல் [6]
2010 மைக்கேல் மேயர்
2009 ரோல்ஃப்-பீட்டர் குட்ரிட்ஸ்கி [7]
2008 ரஷீத் சன்யாவ்
2007 ருடால்ப் கிப்பன்ஹான்
2005 குஸ்டாவ் ஆண்ட்ரியாஸ் தம்மன்
2004 ரிக்கார்டோ கியாகோனி
2003 எரிகா போஹம்-வைட்டென்ஸ்
2002 சார்லஸ் எச். டவுன்ஸ்
2001 கெயிச்சி கொடைரா
2000 ரோஜர் பென்ரோஸ்
1999 எரேமியா பி. ஆஸ்ட்ரிக்கர்
1998 பீட்டர் ஏ. ஸ்ட்ரிட்மாட்டர்
1997 ஜோசப் எச். டெய்லர்
1996 கிப் தோர்ன்
1995 ஹென்ட்ரிக் சி. வான் டி ஹல்ஸ்ட்
1994 ஜோச்சிம் ட்ரம்பர்
1993 ரேமண்ட் வில்சன்
1992 பிரெட் ஹோய்ல்
1990 யூஜின் என். பார்க்கர்
1989 மார்ட்டின் ஜே. ரீஸ்
1987 லோட்விஜ் வோல்ட்ஜெர்
1986 சுப்ரமண்யன் சந்திரசேகர்
1985 எட்வின் ஈ. சால்பேட்டர்
1984 டேனியல் எம். பாப்பர்
1983 டொனால்ட் லிண்டன்-பெல்
1982 ஜீன் டெல்ஹே
1981 போடன் பாக்ஸியாஸ்கி
1980 லுட்விக் பயர்மன்
1978 ஜார்ஜ் பி. புலம்
1977 வில்ஹெல்ம் பெக்கர்
1975 லைமன் ஸ்பிட்சர்
1974 கோர்னெலிஸ் டி ஜாகர்
1972 ஜான் எச். ஓர்ட்
1971 ஆண்டனி ஹெவிஷ்
1969 பெங் ஸ்ட்ராம்கிரென்
1968 மார்டன் ஷ்மிட்
1963 சார்லஸ் ஃபெரன்பாக்
1959 மார்ட்டின் ஸ்வார்ஸ்ஸ்சைல்ட் (கார்ல் ஸ்வார்ஸ்ஸ்சைல்ட் மகன்)

மேற்கோள்கள்தொகு