கிராம பொருளாதாரம்

கிராமப்புற பொருளாதாரம் ஆய்வு கிராமப்புற பொருளாதாரங்கள், உட்பட:

 • பண்ணை மற்றும் பண்ணை சாரா தொழில்.[1]
 • பொருளாதார வளர்ச்சி, வளர்ச்சி, மற்றும் மாற்றம் [2]
 • அளவு மற்றும் இடநிலை விநியோகம், உற்பத்தி மற்றும் வீட்டு அலகுகள் மற்றும் பிராந்தியங்களுக்கிடையேயான வர்த்தக[3]
 • நில பயன்பாடு[4]
 • வீட்டு[5] மற்றும் அல்லாத குடியிருப்பு என வழங்கல் மற்றும் கோரிக்கை
 • இடம்பெயர்வு மற்றும் (டி)மக்கள் தொகை[6]
 • நிதி[7]
 • அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் என, வளர்ச்சி, முதலீடு, கட்டுப்பாடு, மற்றும் போக்குவரத்து[8]
 • பொது பரவுகிறது மற்றும் நலன்புரி பகுப்பாய்வு, உதாரணமாக, அமைப்பு இடை சார்புத் தன்மைகள் மற்றும் கிராமப்புற-நகர்ப்புற வருமான ஏற்றத்தாழ்வுகளை.[9]

Notesதொகு

 1. Gustav Ranis and Frances Stewart (1993).
 2. • Thomas P. Tomich, Peter Kilby, and Bruce F. Johnston (1995).
 3. • Anthony J. Venables (2008). "new economic geography."
 4. • Alain de Janvry and Elisabeth Sadoulet (2008). "access to land and development," The New Palgrave Dictionary of Economics 2nd Edition.
 5. Stephen Sheppard (1999).
 6. • James Roumasset (2008). "population and agricultural growth," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.
 7. • Michael R. Carter (2008), "agricultural finance," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.
 8. • John W. Mellor (2008). "agriculture and economic development," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.
 9. • JunJie Wu, Paul W. Barkley, and Bruce A. Weber, ed. (2008).
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கிராம_பொருளாதாரம்&oldid=2724500" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது