குமார பாலர் (பால அரசர்)

பால வம்ச அரசர்

குமார பாலர் என்பவர் இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின் வங்க பகுதியை ஆட்சி புாிந்த பால வம்ச மன்னா் இராம பாலருக்குப் பிறகு ஆட்சிக்குவந்த அவரது வாரீசு ஆவாா். பால வம்சத்தின் 16வது ஆட்சியாளரான இவா் மொத்தம் 10 ஆண்டுகள் ஆட்சி புாிந்தாா். இவரது ஆட்சிக் காலத்தில் காமரூபத்தின் ஆளுநரான திம்மையதேவ இவருக்கு எதிராக கலகம் செய்தாா். முடிவில் அவரை பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு வைதியதேவாவை நியமித்தாா். இவருக்கு பின் மூன்றாம் கோபாலா ஆட்சிக்கு வந்தாா்.[1]

குமார பாலா்
முன்னையவர்இராம பாலர்
பின்னையவர்மூன்றாம் கோபாலா

குறிப்புகள்தொகு

  1. Bhuiyan, Muhammad Masudur Rahman (2012). "Pala Dynasty". in Sirajul Islam; Jamal, Ahmed A.. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ). Asiatic Society of Bangladesh. http://en.banglapedia.org/index.php?title=Pala_Dynasty. 
  • Sircar, D. C. , Bhauma-Naraka அல்லது Pala Dynasty Brahmapala, விரிவான வரலாறு அஸ்ஸாம், ed H. K. Barpujari, கவுகாத்தி, 1990.