தாவரவியல், ஒரு குமிழ் அமைப்பு போல இளம் இலைகள் அல்லது இலை தளங்கள் ஒரு குறுகிய தண்டு போல உள்ளது[1] இது உணவு சேமிப்பு உறுப்பாக செயல்படுகின்றது. (தோட்டங்களில்,  சேமிப்பு வகையான  உறுப்புகளையுடைய தாவரங்களாக காணப்படுகின்றது இது "அலங்கார குமிழ் தாவரங்கள்" அல்லது "பல்புகள்" என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.)

Shallot bulbs
Hippeastrum (amaryllis) bulb

செதில்களாக அறியப்படும் ஒரு குமிழ் இலை தளங்கள், பொதுவாக இலைகளை ஆதரிக்கவில்லை, ஆனால் இத்தாவரம் பாதகமான வானிலை நிலைமைகளை தக்கவைக்க உணவுப்பொருட்களை  சேமித்து வைத்திருக்கின்றன. குமிழின் மையத்தில் ஒரு தாவர வளர்ந்து வரும் புள்ளி அல்லது ஒரு வளராத பூக்கும் பகுதியுள்ளது. அடிப்பகுதியில் சிறிய தண்டு உருவாகிறது, மேலும் தாவர வளர்ச்சி இந்த அடித்தளத்திலிருந்து ஏற்படுகிறது. வேர்கள் அடிபகுதியில் அடியில் இருந்து வெளிவரும், மேலும் புதிய தண்டுகள்  மற்றும் இலைகள் மேல் பகுதியிலிருந்தும் உருவாகின்றது . தசைநார் குமிழ்கள் உலர்ந்தும்,  வெளிப்புற சவ்வு, செதில்களைக்கொண்டும் காணப்படும்.[2] போினம் அலியம், ஹிப்ஸ்பெஸ்ட்ரம், நார்சிஸஸ் மற்றும் டிலிப்பா ஆகியவற்றில் இனங்கள் குமிழ் முலம் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. லில்லியம் மற்றும் ஃபிரிட்டில்லரியா இனங்களில் குமிழ்கள், பாதுகாப்பு உறையை கொண்டிருப்பதில்லை, மேலும் சுவையூட்டும் செதில்களும் உள்ளன.[3]

குமிழின்  நீண்ட பகுதிகள்
வெங்காயம் குமிழின் குறுக்கு வெட்டு

மேலும் படிக்கதொகு

  • Coccoris, Patricia (2012) The Curious History of the Bulb Vase. Published by Cortex Design. ISBN 978-0956809612978-0956809612

குறிப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குமிழ்&oldid=2748934" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது