குறிஞ்சி மலர்

தமிழ் நாவல்

குறிஞ்சி மலர் ஒரு பூ, சில நேரங்களில் பூக்கும் அல்லது மலரும் என அறியப்படும், தாவரங்களின் தாவரங்களில் காணப்படும் இனப்பெருக்க அமைப்பு (மினோலோலியோப்டாவின் தாவரங்கள், ஆஞ்சியோஸ்போ்ம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன). பூவின் உயிரியல் செயல்பாடு பொதுவாக இனப்பெருக்கத்தை இனப்பெருக்கம் செய்வதாகும், பொதுவாக விந்து தொழிற்சாலையின் முதுகெலும்புக்கான ஒரு நுட்பத்தை வழங்குகிறது. மலர்கள் (மக்கள் தொகையில் விந்து விந்து மற்றும் முட்டைகளை இணைத்தல்) வெளியேற்றுவதை எளிதாக்குகிறது அல்லது சுயமாக (அதே விந்தையின் விந்து மற்றும் முட்டை இணைத்தல்) அனுமதிக்கலாம். சில மலர்கள் கருத்தரித்தல் இல்லாமல் உட்செலுத்திகளை உற்பத்தி செய்கின்றன (பாகேனோகிராபி). பூக்கள் ஸ்போர்கானியாவைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவை gametophytes உருவாக்கும் தளம் ஆகும். பல பூக்கள் மிருகங்களுக்கு கவர்ச்சிகரமானதாக உருவாகியிருக்கின்றன, இதனால் மகரந்தத்தை மாற்றியமைப்பதற்காக அவை வெக்டார்களாக உள்ளன. கருத்தரித்தல் பிறகு, மலரின் கருப்பை விதைகள் கொண்டிருக்கும் விதமாக உருவாகிறது.

பூக்கும் தாவரங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு கூடுதலாக, பூக்கள் நீண்ட காலமாக பாராட்டப்பட்டு மனிதர்களால் சூழலுக்கு அழகு சேர்க்கின்றன, மேலும் காதல், சடங்கு, மதம், மருத்துவம் ஆகியவற்றின் பொருட்களாகவும் உணவாகவும் உள்ளன

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குறிஞ்சி_மலர்&oldid=3181265" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது