சகாரன்பூர் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி

இதுவும் சகாரன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியும் வெவ்வேறானவை.

சகாரன்பூர் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி, உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கான தொகுதி. இது சகாரன்பூர் பாராளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1]

பகுதிகள்தொகு

இந்த தொகுதியில் சகாரன்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள சகாரன்பூர் நகராட்சி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.[1]

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

இந்த தொகுதியில் இருந்து உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கு ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.

சான்றுகள்தொகு