சமூக அறிவியல்

ஹசன் கங்கு

சமூக அறிவியல் (Social science) என்பது உலகின் மனித நடத்தைகள் பற்றிய கல்வியாகும்.

இதனுள் பின்வருவன அடங்குகின்றன.[1]

 1. குற்றவியல் மற்றும் குற்ற நீதி இயல் (Criminology and Crimnal Justice)
 2. பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டோர் உதவி இயல் (Victimology and Victim Assistance)
 3. மனித உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் கல்வி (Human Rights and Duties Education)
 4. மானிடவியல் (Anthropology)
 5. தொடர்பாடல் (Communication)
 6. பொருளியல் (Economics)
 7. கல்வி (Education)
 8. புவியியல் (Geography)
 9. வரலாறு (History)
 10. மொழியியல் (Linguistics)
 11. அரசியல் (Political science)
 12. உளவியல் (Psycology)
 13. சமூகவியல் (Sociology)

மேற்கோள்

தொகு
 1. name="manoniam Sundaranar University , Tirunelveli, Tamilnadu"
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சமூக_அறிவியல்&oldid=3390837" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது