சாத்தன்

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்

சாத்தன் என்னும் பெயர் ஐயப்பனைக் குறிக்கும். இப்பெயர் எருதினையும் குறிக்கும்.

இப்பெயரில் உள்ள சங்ககாலப் புலவர்கள் குறித்த கட்டுரைகள்:

இப்பெயரிலுள்ள அரசர்கள்

சாத்தி என்பது சாத்தன் என்பதன் பெண்பால் பெயர்.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சாத்தன்&oldid=1467301" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது