எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி

Joined 18 பெப்ரவரி 2013

31 சூலை 2021

8 மே 2021

20 ஏப்ரல் 2021

29 மார்ச் 2021

17 மார்ச் 2021

27 பெப்ரவரி 2021

31 திசம்பர் 2020

3 திசம்பர் 2020

9 நவம்பர் 2020

19 அக்டோபர் 2020

2 அக்டோபர் 2020

22 செப்டம்பர் 2020

14 செப்டம்பர் 2020

1 செப்டம்பர் 2020

27 சூன் 2020

7 சூன் 2020

4 மே 2020

7 ஏப்ரல் 2020

29 மார்ச் 2020

1 மார்ச் 2020

16 சனவரி 2020

26 திசம்பர் 2019

30 நவம்பர் 2019

8 நவம்பர் 2019

11 செப்டம்பர் 2019

8 செப்டம்பர் 2019

22 மார்ச் 2019

12 பெப்ரவரி 2019

30 திசம்பர் 2018

26 திசம்பர் 2018

25 அக்டோபர் 2018

22 அக்டோபர் 2018

21 அக்டோபர் 2018

19 அக்டோபர் 2018

23 செப்டம்பர் 2018

பழைய 50