பக்க வரலாறு

6 மார்ச் 2020

6 சனவரி 2020

19 திசம்பர் 2019

5 திசம்பர் 2019

 • 1997kB

  rv LTA

  சி

  13:01

  +46

 • রনি শিকদার

  (திருத்தப்பட்ட சுருக்கம் நீக்கப்பட்டது)

  12:20

  −46

3 நவம்பர் 2019

19 நவம்பர் 2018

9 மார்ச் 2013

22 ஏப்ரல் 2012

4 ஏப்ரல் 2012

21 பெப்ரவரி 2012

28 திசம்பர் 2011

8 நவம்பர் 2011

8 சூலை 2011

29 சூன் 2011

3 பெப்ரவரி 2011

22 சனவரி 2011

21 சனவரி 2011