"யூஈஎஃப்ஏ யூரோப்பா கூட்டிணைவு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு