"பயோட்டின்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

42 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  8 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
==[[உயிர்வேதியியல்]]==
 
பயோட்டின் D(+) பல கார்பாக்சிலேசு [[நொதி]]களில் [[கார்பன் டை ஆக்சைடு]] நகர்வுக்குக் காரணமாக விளங்கும் [[இணைகாரணி]]யாகஇணைகாரணியாக உள்ளது:
 
* அசிட்டைல் துணைநொதி-ஏ (அசிட்டைல் கோ ஏ) கார்பாக்சிலேசு ஆல்ஃபா
மேலும், இதன் காரணமாக [[கொழுப்பு அமிலம்|கொழுப்பு அமில]] தொகுப்பாக்கம், கிளையமைப்பு சங்கிலி [[அமினோ அமில சிதைமாற்றம்]] மற்றும் குளுக்கோசு புத்தாக்கம் ஆகியவற்றில் முக்கியமானதாகும். இந்த கார்பாக்சிலேசுகளில் பயோட்டின், சக பிணைப்பு மூலமாக குறிப்பிட்ட [[லைசின்]] கசடுகளின் எப்சிலோன் அமினோ தொகுதியில் இணைகிறது. இந்த பயோட்டினிலாக்கம் வினைக்கு "ஏடீபி" அவசியமாகும், மேலும் அதற்கு ஹோலோகார்பாக்சிலேசு இணைவாக்க நொதி [[வினையூக்கி|வினையூக்கியாக]] செயல்படுகிறது<ref>[7] ^ [6]</ref>. பயோட்டின் இணைந்திருக்கும் பல்வேறு [[வேதியியல்]] அமைப்பிடங்களை அறிவது என்பது, புரதம் இடமறிதல், புரதம் இடைசெயல்கள் டி.என்.ஏ. படியெடுத்தல் மற்றும் பிரதியெடுத்தல் உள்ளிட்ட மிக முக்கியமான செயலாக்கங்களை ஆய்வு செய்யும் ஆய்வக நுட்பங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். பயோட்டினிடேசு (ஹிஸ்டோன்களை பயோட்டினிலாக்கம்) செய்யக்கூடிய திறனுள்ளதாகவும் உள்ளது<ref>{{cite journal |author=Hymes, J; Fleischhauer, K; Wolf, B. |title=Biotinylation of histones by human serum biotinidase: assessment of biotinyl-transferase activity in sera from normal individuals and children with biotinidase deficiency. |journal=Biochem Mol Med. |volume=56 |issue=1 |pages=76–83 |year=1995 |pmid=8593541 |doi=10.1006/bmme.1995.1059}}</ref>, ஆனால் சிறிதளவு பயோட்டின் இயற்கையாகவே குரோமேட்டினில் இணைந்துள்ளது.
 
பயோட்டின் டெட்ராமெரிக்நான்கு புரோட்டின்பகுதியுள்ள [[அவிடினுடன்]]புரதமான ([[ஸ்ட்ரெப்டாவிடின்அவிடின்]], ஸ்டிரெப்டோவிடின் மற்றும் [[நியூட்ராவிடின்]]நியூட்டிராவிடின் ஆகியவற்றுடனும்)ஆகியவற்றுடன் மிகவும் இறுக்கமான பிணைப்பிலுள்ளது,. அதில்இதில் அதன் [[பிரிகை மாறிலி]] ''K'' <sub>d</sub> இன் மதிப்பு 10<sup>−15</sup> என்ற அளவில் உள்ளது, இது புரோட்டின்புரதம் - லிகண்ட்ஈந்தணைவி இடைசெயல்களில் ஒன்றாக உள்ளது, இதனால் இது <ref>{{cite journal |author=Laitinen OH, Hytonen VP, Nordlund HR, Kulomaa MS. |title=Genetically engineered avidins and streptavidins. |journal=Cell Mol Life Sci. |volume=63 |issue=24 |pages=2992–3017 |year=2006 |pmid=17086379 |doi=10.1007/s00018-006-6288-z}}</ref> என்னும் அளவிலான வலிமையில் சக பிணைப்பிற்கு முயற்சிக்கிறது. இது பெரும்பாலும் பல உயிர்தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 2005 ஆம் ஆண்டு வரை, பயோட்டின் - ஸ்ட்ரெப்டோவிடின்ஸ்டிரெப்டோவிடின் பிணைப்பை உடைக்க மிகவும் கடினமான நிபந்தனைகள் தேவைப்பட்டன.<ref>{{cite journal |author=Holmberg A, Blomstergren A, Nord O et al. |title=The biotin-streptavidin interaction can be reversibly broken using water at elevated temperatures |journal=Electrophoresis |volume=26 |issue=3 |pages=501–10 |year=2005 |pmid=15690449 |doi=10.1002/elps.200410070}}</ref>.
 
==பயோட்டின் இருக்கும் மூலங்கள்==
பயோட்டின் பல உணவுப்பொருள்களிலிருந்து பெறப்படுகிறது,. இருப்பினும் பயோட்டின் அதிகமாக இருக்கும் மூலங்கள் சில உள்ளன. ஒப்பீட்டில் அதிக பயோட்டின் கொண்டுள்ள உணவுப்பொருள்களில், [[முட்டை]] மஞ்சள் கரு, [[ஈரல்]] மற்றும் சில [[காய்கறிகள் பட்டியல்|காய்கறிகள்]] ஆகியவை அடங்கும். மேற்கத்திய மக்களிடையே உணவிலிருந்து உட்கொள்ளப்பட வேண்டிய பயோட்டினின் அளவு 35 முதல் 70 μg/d (143–287 nmol/d) என்ற அளவில் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.<ref>{{cite journal |author=Zempleni J, Mock DM. |title=Biotin biochemistry and human requirements. |journal=J Nutr Biochem. |volume=10 |issue=3 |pages=128-138 |year=1999 |pmid=15539280}}</ref>.
 
கூடுதல் பொருள்களிலிருந்தும் பயோட்டின் கிடைக்கும். செயற்கைத் தொகுப்பாக்க செயலாக்கத்தில் [[ஃபியூமரிக் அமிலம்]] தொடக்கப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது,. மேலும் இது இயற்கையான தயாரிப்பை ஒத்ததே ஆகும்.<ref>{{cite web|url=http://www.dsm.com/en_US/html/dnp/prod_vit_biotin.htm |title=Biotin |accessdate=2010-02-19 |date=2009-08-31 |publisher=DSM Nutritional Products }}</ref>
 
==உயிரியல் ரீதியாக கிடைக்கும் தன்மை==
 
பயோட்டின் விட்டமின் H அல்லது விட்டமின் B<sub>7</sub> எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பயோட்டினின் [[உயிரியல் ரீதியாக கிடைக்கும் தன்மை]] தொடர்பான ஆய்வுகள் எலிகள் மற்றும் கோழிக்குஞ்சுகளைக் கொண்டு நிகழ்த்தப்பட்டுவருகின்றன. இந்த ஆய்வுகளிலிருந்து பயோட்டின் உயிரியல் ரீதியாக கிடைக்கும் தன்மை உட்கொள்ளப்படும் உணவின் வகையைப் பொறுத்து குறைவானதாகவோ மாறக்கூடியதாகவோ இருக்கலாம் என்ற முடிவுக் கருத்து கிடைத்தது. பொதுவாக, புரோட்டினில்புரதத்தில் அமைந்த வடிவம் அல்லது பயோசைட்டின் ஆகியவை உள்ள உணவுப்பொருள்களில் பயோட்டின் காணப்படுகிறது<ref name="Gropper">{{cite book| author= Gropper S.S., Smith, J.L.,Groff, J.L.| title= Advanced nutrition and human metabolism| year=2005| publisher= Belmont}}</ref>. இதன் உட்கிரகித்தலுக்கு முன்பு புரோட்டீஸினால் புரதச் சிதைப்பிகளால் நிகழும் புரோட்டியோலிசிஸ்புரதச் சிதைவு செயலாக்கம் அவசியமாகிறது. இந்த செயலாக்கம் பயோசைட்டின் மற்றும் புரோட்டினிலமைந்த புரதத்திலமைந்த பயோட்டின் ஆகியவற்றிலிருந்து சார்பற்ற பயோட்டின் வெளியிடப்படுவதில் உதவுகிறது. [[சோளம்|சோளத்தில்]] உள்ள பயோட்டின் ஆயத்த நிலையில் கிடைக்கிறது; இருப்பினும் பெரும்பாலான தானியங்களின் உயிரியல் ரீதியாக பயோட்டின் கிடைக்கும் தன்மை சுமார் 20-40% எனுமளவில் உள்ளது.<ref name="Combs">{{cite book | author = Combs, Gerald F. Jr. | title= The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health | year= 2008| publisher= San Diego: Elsevier, Inc| isbn = 9780121834937}}</ref>.
 
ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உள்ள, உணவிலிருந்து பயோட்டின் - புரோட்டின்புரதம் பிணைப்பை உடைப்பதற்கான திறன் வேறுபடுகிறது என்பதே, பயோட்டின் உயிரியல் ரீதியாக கிடைக்கும் தன்மையின் பெரும் வேறுபடும் தன்மைக்கான சாத்தியமுள்ள விளக்கமாகும். ஓர் உயிரியில் இந்தப் பிணைப்பை உடைக்கும் திறன் கொண்ட நொதி உள்ளதா என்பதே, ஒரு குறிப்பிட்ட உணவுப் பொருளிலிருந்து பயோட்டின் உயிரியல் ரீதியாக கிடைக்கும் தன்மையினை தீர்மானிக்கிறது.<ref name="Combs" />.
 
===பயோட்டின் தேவைகளைப் பாதிக்கும் காரணிகள்===
விளிம்பு பயோட்டின் நிலைக்கான அலைவெண் அறியப்படாததாக உள்ளது,. ஆனால், குடிப்பழக்கம் கொண்டவர்களில் குறைவான பயோட்டின் சுழற்சி உண்டாகுதல், பொதுவான மக்களிடையே காணப்படும் குறை பயோட்டின் சுழற்சி நிலைகளை விட அதிகமாக உள்ளது. அறுவை சிகிச்சை முறையில் பகுதியளவு [[இரைப்பை அகற்றம்]] அகற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் அல்லது [[ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமின்மை]], தீக் காயங்கள் உள்ள நோயாளிகள், [[கால் -கை வலிப்பு|கால்-கை உடையவர்கள்வலிப்பு]] உடையவர்கள், வயதானவர்கள் மற்றும் தடகள வீரர்கள் போன்றவர்களின் [[சிறுநீர்]] அல்லது பிளாஸ்மாவில்ஊனீரில் ஒப்பீட்டில் குறை அளவு பயோட்டின் இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.<ref name="Combs" />. கர்ப்பம் மற்றும் [[தாய்ப்பாலூட்டும் காலம்]] ஆகியவை பயோட்டின் தேவை அதிகரிப்பதுடன் தொடர்புடையவையாகக் கருதப்படலாம். கர்ப்பமாக இருக்கும் போது, பயோட்டின் [[சிதைமாற்றத்தில்]] ஏற்படும் சாத்தியமுள்ள முடுக்கம் இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்,. அதே போல் தாய்ப்பாலூட்டும் காலத்தில் இந்த பயோட்டின் தேவை அதிகரிப்பதற்கான காரணம் இன்னும் ஆய்வு செய்து கண்டறியப்பட வேண்டியதாக உள்ளது. [[மனிதக் கருவளர்ச்சிக் காலத்தில்]] குறைந்தபட்ச பயோட்டின் குறைபாடு இருக்கலாம் என சமீபத்திய ஆய்வுகள் காண்பித்துள்ளன. 3-ஹைட்ராக்சியிசோவாலெரிக் அமிலம் சிறுநீரின் வழியே அதிகமாக வெளியேறுவது, பயோட்டின் மற்றும் [[பிஸ்நோர்பயோட்டின்]] ஆகியவை [[சிறுநீர்]] மூலமாக வெளியேறும் அளவு குறைவது மற்றும் பிளாஸ்மாவில்ஊனீரில் பயோட்டினின் செறிவு குறைவு ஆகியவை இதற்கு ஆதாரமாக உள்ளன. மேலும் பெண்களில் புகைப்பழக்கத்தினால் பயோட்டின் சிதைமாற்றம் முடுக்குவிக்கப்படலாம்.<ref>{{Cite book | editor= Bowman, BA and Russell, RM. | title=Present Knowledge in Nutrition, Ninth Edition, Vol 1| publisher= Washington, DC: Internation Life Sciences Institute| year= 2006 | contribution=Biotin | isbn = 9781578811984 }}</ref>.
 
==குறைபாடு==
20,073

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1127293" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது