"காம சூத்திரம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு