கண்ணெதிரே தோன்றினாள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு