"எண்ணெய் விளக்கு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு