"யோபு (நூல்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு