"பிரீத்தி சிந்தா" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு