"வத்திக்கான் நகர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு