பகுப்பு:1973இல் அரசியல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு