"நரம்பிணைப்பு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு