"மாயா காலக்கணக்கு முறை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு