"பாலா (இயக்குனர்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு