"அரியூர் (வேலூர்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு