"நெய்தல் (திணை)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு