இனக்குழுக்களின் பட்டியல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

20,106 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  10 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி (Anton, இனங்களின் பட்டியல் பக்கத்தை இனக்குழுக்களின் பட்டியல் என்ற தலைப்புக்கு வழிமாற்று இன்ற...)
ஆங்கில வரிசைப்படி:
 
==A==
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name || Country || Population || Notes
|-
| [[Abazins]] || {{flag|Russia}} (Karachay-Cherkessia, Adygea), {{flag|Turkey}}, {{flag|Armenia}} || 190,000 ||
|-
| [[Abenaki people|Abenaki]] || {{flag|Canada}} ([[Quebec]], [[Nova Scotia]]), {{USA}} ([[Vermont]], [[New Hampshire]], [[Maine]]) || 12,000 || [[Indigenous people of the Americas|Native Americans]]
|-
| [[Abipones]] || {{flag|Argentina}} || extinct ||
|-
| [[Abkhaz people|Abkhazs]] || {{flag|Georgia}}, {{flag|Turkey}}, {{flag|Russia}}, {{flag|Abkhazia}} || ~200,000 – 600,000 ||
|-
| [[Indigenous Australians|Aboriginal Australians]] || {{flag|Australia}} || 550,000 || Indigenous people of Australia
|-
| [[Abron tribe|Abron]] || {{flag|Ghana}}, {{flag|Côte d'Ivoire}} || 1,200,000 ||
|-
| [[Acadians]] || {{flag|Canada}} ([[Canadian Maritimes]]), {{flag|United States}} ([[Madawaska, Maine]]) || 500,000 || [[French-Canadians]]
|-
| [[Accohannock]] || {{flag|United States}} ([[Maryland]]) || || [[Native Americans in the United States|Native Americans]]
|-
| [[Achang]] || {{flag|China}} ([[Yunnan]]) || 29,000 ||
|-
| [[Acehnese people|Acehnese]] || {{flag|Indonesia}} || 1,200,000 ||
|-
| [[Acholi people|Acholi]] || {{flag|Uganda}} || 1,200,000 || [[Luo (family of ethnic groups)|Luo]] people
|-
| [[Achomawi]] || {{flag|United States}} ([[California]]) || 1,500 || band of the [[Pit River tribe]] of [[Native Americans in the United States|Native Americans]]
|-
| [[Acoma Pueblo|Acoma]] || {{flag|United States}} (southwest), {{flag|Mexico}} || 5,000 || [[Indigenous people of the Americas|Native Americans]]
|-
| [[Adi people|Adi]] || {{flag|India}} ([[Arunachal Pradesh]]) || ||
|-
| [[Adyghe people|Adyghe]] || {{flag|Russia}} ([[North Caucasus]] region), {{flag|Turkey}} || ~600,000 ||
|-
| [[Aeta]] || {{flag|Philippines}} || ||
|-
| [[Algerian American]] || {{flag|United States}} ||8.000 ||
|-
| [[Afar people|Afar]] || {{flag|Ethiopia}}, {{flag|Eritrea}}, {{flag|Djibouti}} || ~5,000,000 || Also known as ''Danakil''
|-
| [[African-American]] || {{flag|United States}} || 43,884,130 || citizens of the United States descended from [[West Africa]]n slaves or otherwise of African ancestry. Are the world's largest stateless ethnical minority group; And stateless, not because they don't have a state, but because they don't have knowledge of which African state to identify with per mental conditioning via colonizers from Europe.
|-
| [[African Canadian]] || {{flag|Canada}} || 800,000 || may include [[West Indian]] and [[Afro-Caribbean]] people in Canada
|-
| [[African Hebrew Israelites of Jerusalem]] || {{flag|Israel}} || ~5,000 || an ethnic minority of black people in Israel
|-
| [[Afrikaners]] || {{flag|South Africa}} || 3,600,000 || South Africans of mostly [[Netherlands|Dutch]] ancestry, but also including the descendants of [[France|French]] [[Huguenot]] and [[Germany|German]] [[Protestant]] refugees, who intermarried with Dutch settlers and adopted [[Afrikaans]] as their mother tongue
|-
| [[Afro Argentine]] || {{flag|Argentina}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro Bolivian]] || {{flag|Bolivia}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro Brazilian]] || {{flag|Brazil}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Chilean]] || {{flag|Chile}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Colombian]] || {{flag|Colombia}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Costa Rican]] || {{flag|Costa Rica}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Cuban]] || {{flag|Cuba}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Dominican (Dominican Republic)|Afro-Dominican]] || {{flag|Dominican Republic}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Ecuadorian people]] || {{flag|Ecuador}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Guyanese]] || {{flag|Guyana}} || || [[Afro-American people of the Americas]]
|-
| [[Afro-Jamaican]] || {{flag|Jamaica}} || || [[Afro-American people of the Americas]]
|-
| [[Afro-Mexican]] || {{flag|Mexico}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Peruvian]] || {{flag|Peru}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Portuguese]] || {{flag|Portugal}} || 150,000 || residents or citizens of Portugal of Black-African descent
|-
| [[Afro-Puerto Rican]] || {{flag|Puerto Rico}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Afro-Trinidadian]] || {{flag|Trinidad and Tobago}} || || [[Afro-American people of the Americas]]
|-
| [[Afro-Uruguayan]] || {{flag|Uruguay}} || || [[Afro-American people of the Americas]], [[Afro-Latin American]]
|-
| [[Aftsarians]] or [[Isaurians]] || {{flag|Turkey}} || ||
|-
| [[Agaw]] || {{flag|Ethiopia}}, {{flag|Eritrea}} || ||
|-
| Agni or [[Anyi people]] || {{flag|Ghana}}, {{flag|Ivory Coast}}, {{flag|Sierra Leone}} || ||
|-
| [[Aguls]] || {{flag|Dagestan}} || 30,000 ||
|-
| [[Ahtna people|Ahtna]] || {{flag|United States}} ([[Copper River (Alaska)|Copper River]]) || 500 || [[Alaska Natives]]
|-
| [[Aimak|Aimaq]] || {{flag|Afghanistan}}, {{flag|Iran}}, {{flag|Tajikistan}} || 1,600,000 ||
|-
| [[Ainu people|Ainu]] || {{flag|Japan}}, {{flag|Russia}} ([[Sakhalin Oblast]], [[Khabarovsk Krai]], [[Kamchatka Krai]]) || ~25,000 - 200,000 || Natives of [[Hokkaidō]], much of [[Sakhalin]], the [[Kuriles]], and at one time northern [[Honshū]], the [[Kamchatka Peninsula]], and the [[Amur River]] basin
|-
| [[Äynu people|Aynu]] || {{flag|China}} || || different from the Ainu of Japan and Russia
|-
| [[Aja people|Aja]] || {{flag|Benin}}, {{flag|Togo}} || 500,000 || part of the [[Gbe languages|Gbe]] linguistic/cultural group
|-
| [[Aka people|Aka]] || {{flag|Central African Republic}}, {{flag|Congo, Republic of the}} || 30,000 ||
|-
| [[Akie people|Akie]] || {{flag|Tanzania}} || 5,200 ||
|-
| [[Ak Chin]] || {{flag|United States}} ([[Tohono O'odham]] reservation, [[Pinal County, Arizona]]) || || [[Native Americans in the United States|Native Americans]]
|-
| [[Akan (ethnic group)|Akan]] || {{flag|Ghana}}, {{flag|Côte d'Ivoire}} || 20,000,000 ||
|-
| [[Akha people|Akha]] || {{flag|Thailand}} || 450,000 ||
|-
| [[Akuapem]]|| {{flag|Côte d'Ivoire}}, {{flag|Ghana}} || ~1,000,000 ||
|-
| [[Akhvakh people]] || {{flag|Dagestan}} || 8,000 ||
|-
| [[Akyem]] || {{flag|Côte d'Ivoire}}, {{flag|Ghana}} || ~4,000,000 ||
|-
| [[Alabama (people)|Alabama]] || {{flag|United States}} ([[Oklahoma]], [[Texas]]) || 1,500 || [[Native Americans in the United States|Native American]] people from whom the state takes its name; now sharing a reservation in [[Texas]] with the [[Coushatta]]
|-
| [[Alak people|Alak]] || {{flag|Laos}} || 4,000 ||
|-
| [[Albanians]] || {{flag|Albania}}, {{flag|Kosovo}}, {{flag|Serbia}}, {{flag|Republic of Macedonia}}, {{flag|Montenegro}}, {{flag|Greece}}, {{flag|Turkey}}, {{flag|Italy}} ([[Arbereshe]]) || 7,000,000 || [[Balkan]] people
|-
| [[Albanian American]] || {{flag|United States}} || 200,000 || United States citizens of full or partial Albanian ancestry
|-
| [[Albanian Australian]] || {{flag|Australia}} || 11,000 || residents of Australia who are of Albanian ancestry
|-
| [[Aleut people|Aleut]] || {{flag|United States}} ([[Aleutian Islands]]), {{flag|Russia}} ([[Chukotka Autonomous Okrug]]) || 18,000 || [[Alaska Natives]]
|-
| [[Algonquian people|Algonquian]] || {{flag|United States}} (eastern), {{flag|Canada}} || || [[Indigenous people of the Americas|Native Americans]]
|-
| [[Aliutors]] || {{flag|Russia}} ([[Koryak Autonomous Okrug]]) || ~2,000 - 3,000 ||
|-
| [[Alsatian people|Alsatians]] || {{flag|France}} || || inhabitants of [[Alsace]], France who are of [[ethnic German]] origin.
|-
| [[Amahuaca]] || {{flag|Bolivia}}, {{flag|Peru}} || 500 ||
|-
| [[Amerasians]] || {{flag|Japan}}, {{flag|Korea, Republic of}}, {{flag|Philippines}}, {{flag|Thailand}}, {{flag|Vietnam}} || || Children and grandchildren of mixed-race unions of U.S. American servicemen and Asian women, most notably during the [[Vietnam war]] era
|-
| [[Americans]] || {{flag|United States}} ([[North America]]) || 311,591,917 ||
|-
| [[Americo-Liberians]] || {{flag|Liberia}} || 150,000 - 200,000 || Liberian ethnicity of [[African American]] descent
|-
| [[Amhara people|Amhara]] || {{flag|Ethiopia}} || 20,000,000 || also the [[Amharic language]]
|-
| [[Amish]] || {{flag|United States}} ([[Ohio]], [[Pennsylvania]], [[Indiana]], [[New York]]), {{flag|Canada}} ([[Ontario]]) || 250,000 || North American religious minority, of [[ethnic German|German]] descent
|-
| [[Amungme]] || {{flag|Indonesia}} ([[Papua (province)|Papua]] province) || 13,000 ||
|-
| [[Andalusian people|Andalusians]] || {{flag|Spain}} || 17,500,000 || [[Latin European people]]; inhabitants of southern Iberia
|-
| [[Andis]] || {{flag|Bosnia and Herzegovina}} || ||
|-
| [[Anga]] || {{flag|Papua New Guinea}} || ||
|-
| [[Anglo-African]] || {{flag|South Africa}} || 2,000,000 || White African people of largely British descent who live or come from Sub-Saharan Africa and are Anglophone
|-
| [[Anglo-Burmese]] || {{flag|Burma}} || 52,000 || mixed-race descendants of Burmese and Anglophone British colonists
|-
| [[Anglo-Celtic Australian]] || {{flag|Australia}} || 13,000,000 || Majority inhabitants of Australia with mixed English and [[Celtic people|Celtic]] (especially [[Irish people|Irish]] and [[Scottish people|Scottish]], but also [[Welsh people|Welsh]] and even [[Cornish people|Cornish]] and [[Manx people|Manx]]) ancestry
|-
| [[Anglo-Indian]] || {{flag|India}} || 125,000 || People of mixed Indian and English ancestry, or people of [[British people|British]] ancestry living in India
|-
| [[Anglo-Irish]] || {{flag|Ireland}} || || a term used primarily in the 19th and early 20th centuries to identify a privileged [[social class]] in [[Ireland]], whose members were the descendants and successors of the [[Protestant Ascendancy]]
|-
| [[Anglo-Norman]] || {{flag|United Kingdom}} || || mainly the descendants of the [[Normans]] who ruled England following the [[Norman conquest]] by [[William the Conqueror]] in 1066
|-
| [[Anglo-Saxons|Anglo-Saxon]] || {{flag|United Kingdom}} || || Historically, a collective name for the Germanic tribes resident Great Britain since the 5th century, especially prior to the [[Norman Conquest]]; Became the largest group to form the [[English people]]
|-
| [[Annamites]] or [[Vietnamese people|Vietnamese]] or [[Kinh]] or [[Gin people|Jing]] || {{flag|Vietnam}} || 77,000,000 || Majority ethnic group of Vietnam
|-
| [[Ansar people]] or [[Alawi|Ansarie]] || {{flag|Syria}}, {{flag|Lebanon}}, {{flag|Turkey}} || 4,000,000 ||
|-
| [[Anuak people|Anuak]] || {{flag|South Sudan}}, {{flag|Ethiopia}} || 350,000 ||
|-
| [[Apache Tribe|Apaches]] || {{flag|United States}} ([[Arizona]], [[New Mexico]], [[Oklahoma]]) || 56,000 || [[Native Americans in the United States|Native Americans]]
|-
| [[Apinaje]] || {{flag|Brazil}} || || Indigenous people of Brazil.
|-
| [[Appalachia]]n folk culture of the [[Southeastern United States]].
|-
| [[Arab]] || {{flag|Arab League}} || 280,000,000 || originally from [[Arabia]], now widespread throughout the Middle East and North Africa (see [[Arabization]]) and tens of millions of ethnic Arabs live worldwide in diaspora
|-
| [[Arab American]] || {{flag|United States}} || 1,680,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Argentine]] || {{flag|Argentina}} || ~130,000-350,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Australian]] || {{flag|Australia}} || 360,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Brazilian]] || {{flag|Brazil}} || 10,000,000-15,000,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Britons]] || {{flag|United Kingdom}} || 500,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arabs in Bulgaria]] || {{flag|Bulgaria}} || ~10,000-17,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Canadian]] || {{flag|Canada}} || 470,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Chilean]] || {{flag|Chile}} || 800,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab residents in Côte d'Ivoire]] || {{flag|Côte d'Ivoire}} || 100,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Ecuadorian of Lebanese origin|Arab Ecuadorians]] || {{flag|Ecuador}} || ~20,000 - 97,500 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Haitian]] || {{flag|Haiti}} || 15,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arabs in France]] || {{flag|France}} || 2,500,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arabs in Germany]] || {{flag|Germany}} || ~400,000-500,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arabs in Greece]] || {{flag|Greece}} || 200,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Indonesians]] || {{flag|Indonesia}} || 87,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arabs in Italy]] || {{flag|Italy}} ||100,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Mexican]] || {{flag|Mexico}} || 1,100,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Dutch]] || {{flag|Netherlands}} || 418,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arabs in Pakistan]] || {{flag|Pakistan}} ||10,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Palestinian Peruvian|Arab Peruvian]] || {{flag|Peru}} || 10,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab settlement in the Philippines]] || {{flag|Philippines}} || ~22,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Singaporean]] || {{flag|Singapore}} || 7,000 - 10,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Sri Lankan Moors|Arab Sri Lankans]] || {{flag|Sri Lanka}} || ~200,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arabs in Sweden]] || {{flag|Sweden}} ||10,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arabs in Turkey]] || {{flag|Turkey}} || 800,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab Venezuelan]] || {{flag|Venezuela}} || 1,600,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Arab diaspora in Colombia]] || {{flag|Colombia}} || 84,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[History of Arabs in Afghanistan|Arabs in Afghanistan]] || {{flag|Afghanistan}} ||10,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Iranian Arabs]] || {{flag|Iran}} || 1,557,000 || [[Arab diaspora]]
|-
| [[Aramaeans]] || {{flag|Syria}} || || [[Aramaic]] speaking people in [[Syria]]
|-
| [[Araon]] || {{flag|China}} || ||
|-
| [[Aragonese people|Aragonese]] || {{flag|Spain}} || 1,277,471 || Inhabitants of [[Aragon]] ([[Iberian Peninsula]]). One of the [[Nationalities and regions of Spain|nationalities of Spain]]. Ethnic Aragonese live primarily in [[Upper Aragon]]. There are also some Aragonese in the Spanish diaspora.
|-
| [[Arapaho]] || {{flag|United States}} ([[Colorado]], [[Oklahoma]], [[Wyoming]], [[Nebraska]]) || 5,000 || [[Native Americans in the United States|Native American]] people, formerly inhabiting [[Colorado]] and [[Wyoming]], now living in [[Oklahoma]] and [[Wyoming]]
|-
| [[Arawak people|Arawak]] || {{flag|Venezuela}}, {{flag|Guyana}}, {{flag|Suriname}}, {{flag|French Guiana}}, {{flag|Colombia}}, The [[Caribbean]] || ~450,000 || Indigenous people of the Caribbean
|-
| [[Arbëreshë]] || {{flag|Italy}} || 260,000 || an [[Albanians|Albanian]] population in Italy
|-
| [[Archi people|Archis]] || {{flag|Dagestan}} || 1,200 ||
|-
| [[Arikara people|Arikara]] || {{flag|United States}} ([[North Dakota]]) || || [[Native Americans in the United States|Native Americans]]
|-
| [[Armenians]] || {{flag|Armenia}}, {{flag|Russia}}, {{flag|Iran}}, {{flag|Georgia}}, {{flag|Azerbaijan}}, {{flag|Turkey}} || 8,000,000 - 12,000,000 || natives of [[Eastern Anatolia]]
|-
| [[Armenian American]] || {{flag|United States}} || 474,559 || United States citizens of Armenian ancestry
|-
| [[Aromanians]] || {{flag|Greece}}, {{flag|Serbia}}, {{flag|Macedonia}}, {{flag|Albania}}, {{flag|Serbia}}, {{flag|Bulgaria}} || 100,000 - 1,000,000 ||
|-
| [[Arvanites]] || {{flag|Greece}} || 50,000 - 200,000 || an [[Albanian language|Albanian]]-speaking population in Greece
|-
| [[Ashkenazi Jews]] || {{flag|Israel}} || || A branch of the [[Jewish diaspora]], stemming from the indigenous Hebrew speaking people of the [[Levant]], who settled in Central and later Eastern Europe during the early Middle Ages.
|-
| [[Assyrians|Assyrian people]] || {{flag|Assyria}} || 6,000,000 || Indigenous [[Semites]] of Iraq, South East Turkey and North East Syria
|-
| [[Atoni]] || {{flag|East Timor}} || 600,000 ||
|-
| [[Indo-Iranians|Aryans]]/[[Indo-Iranians]] || || || descendants of the [[Aryan]]s, the ancient inhabitants of the northern [[Indian subcontinent]] (excluding Southern India), [[Central Asia]] and the [[Iranian plateau]].
|-
| [[Indo-Aryan people]] || {{flag|India}}, {{flag|Pakistan}}, {{flag|Bangladesh}}, {{flag|Nepal}}, {{flag|Sri Lanka}}, {{flag|Maldives}} || 1,210,000,000 ||
|-
| [[Iranian people]] || {{flag|Iran}}, {{flag|Tajikistan}}, {{flag|Afghanistan}}, {{flag|Pakistan}}, {{flag|Iraq}}, {{flag|Turkey}}, The [[Caucasus]] || 160,000,000 - 190,000,000 || ([[Name of Iran|the name "Iran"]] means "Aryan" in [[Persian language|Persian]])
|-
| [[Ashanti people|Asante]] (Ashanti) || {{flag|Ghana}}, {{flag|Côte d'Ivoire}} || ~10,000,000 ||
|-
| [[Asheninka]] || {{flag|Peru}}, {{flag|Brazil}} || 25,000 - 45,000 || Indigenous people of Peru
|-
| [[Asmat people|Asmat]] || {{flag|Indonesia}} ([[Papua (province)|Papua]] Province) || 70,000 ||
|-
| [[Assiniboine people|Assiniboine]] || {{flag|Canada}} ([[Alberta]], [[Saskatchewan]]), {{flag|United States}} ([[Montana]]) || || [[Indigenous people of the Americas|Native American]] people of the [[Sioux]]
|-
| [[Assyrian people|Assyrians]] || {{flag|Iraq}}, {{flag|Iran}}, {{flag|Lebanon}}, {{flag|Syria}}, {{flag|Turkey}}, {{flag|Sweden}}, {{flag|United States}}, {{flag|Jordan}}, {{flag|Assyria}} || 3,300,000 - 4,200,000 ||
|-
| [[Asturian people|Asturians]] || {{flag|Spain}} || 1,076,896 ||
|-
| [[Atacameno]] || {{flag|Chile}} || 2,000 || [[Indigenous people of the Americas|Native Americans]]
|-
| [[Atta people|Atta]] || {{flag|Philippines}} || || {{Citation needed|date=June 2011}}
|-
| [[Ati (tribe)|Ati]] || {{flag|Philippines}} || 2,000 ||
|-
| [[Atikamekw]] || {{flag|Canada}} ([[Quebec]]) || 4,500 || [[Indigenous people of the Americas|Native Americans]]
|-
| [[Atsina]] || {{flag|United States}} ([[Montana]]) || 3,682 || [[Indigenous people of the Americas|Native American]] people inhabiting [[Montana]] and formerly [[Saskatchewan]]
|-
| [[Atsugewi]] || {{flag|United States}} ([[California]]) || 850 || [[Indigenous people of the Americas|Native Americans]]
|-
| [[Aukštaitija|Aukstaitians]] || {{flag|Lithuania}}, {{flag|Latvia}}, {{flag|Belarus}} || ~300,000 ||
|-
| [[Austrians]]<ref name="CIA">According to the [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.html CIA World Factbook – Austria – People: Ethnic Groups]</ref> || {{flag|Austria}} || 10,000,000 || a German-speaking, [[Germanic people]], native to Austria and [[South Tyrol]] (today Italy)
|-
| [[Caucasian Avars|Avars]] || {{flag|Dagestan}} || 1,000,000 ||
|-
| [[Awá-Guajá people|Awá]] || {{flag|Brazil}} || 300 || An endangered [[Amazonia]]n tribe of [[hunter-gatherer]]s.
|-
| [[Aymara people|Aymara]]s || {{flag|Bolivia}}, {{flag|Peru}}, {{flag|Chile}} || ~2,000,000 || indigenous ethnic group of [[Andes]] and [[Altiplano]]
|-
| [[Ayrums]] || {{flag|Georgia}},{{flag|Azerbaijan}}, {{flag|Turkey}}, {{flag|Iran}} || ||
|-
| [[Azerbaijanis]] || {{flag|Azerbaijan}}, {{flag|Turkey}}, {{flag|Russia}}, {{flag|Georgia}}, {{flag|Iran}} || 22,000,000 - 35,000,000 || People of Turkic-Tatar ethnicity
|-
 
| [[Aztecs]] || {{flag|Mexico}} || 1,500,000 || Native North American people, descendants widespread in Mexico (see also [[Nahuatl]])
|-
| [[Ayapaneco]] || {{flag|Mexico}} || 2 || Indigenous people of Mexico, currently only two persons of this community still speak the Ayapaneco language<ref>{{Cite news| url=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/mexico/8449959/Language-spoken-by-only-two-people-dying-out-as-they-wont-talk-to-each-other.html | work=The Daily Telegraph | title=Language spoken by only two people dying out as they won't talk to each other | date=14 April 2011}}</ref>
|}
 
== தெற்கு ஆசியா ==
* [[தமிழர்]]
61,348

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1449126" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது