"விடுதலைப் புலிகள் மக்கள் முன்னணி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு