"முள்ளந்தண்டு வடம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

6 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
clean up
சி (தானியங்கி: 71 விக்கியிடை இணைப்புகள் நகர்த்தப்படுகின்றன, தற்போது விக்கிதரவில் இ...)
சி (clean up)
இது ஆண்களில் கிட்டத்தட்ட {{convert|45|cm|in|abbr=on}} நீளமாகவும் பெண்களில் {{convert|43|cm|in|abbr=on}} நீளமாகவும், நீள்வட்ட வடிவமாகவும் இருக்கும் மேலும், இடுப்புப் பகுதிகளில் பெரிதாக்கப்பட்டிருக்கும். C4 இலிருந்து T1 வரை அமைந்துள்ள கழுத்து விரிவாக்கமானது அவயவங்களிலிருந்து உணர்ச்சி உள்ளீடுகள் வருகின்ற மற்றும் அவயவங்களுக்கு இயக்க வெளியீடுகள் செல்கின்ற இடத்தில் உள்ளது. T9 மற்றும் T12 ஆகியவற்றுக்கிடையே அமைந்துள்ள இடுப்பு விரிவாக்கமானது கால்களிலிருந்து வருகின்ற மற்றும் கால்களுக்குச் செல்கின்ற உணர்ச்சி உள்ளீடுகள் மற்றும் இயக்க வெளியீடுகளைக் கையாள்கின்றது. பெயரானது ஓரளவு தவறாக வழிகாட்டுகிறது என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். இருந்தபோதிலும், வடத்தின் இந்தப் பகுதி உண்மையில் கிளைகளைக் கொண்டுள்ளது, இது இடுப்புப் பகுதிக்கு நீள்கிறது.
 
குறுக்கு வெட்டுமுகத்தில், வடத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் புலன் மற்றும் இயக்க நரம்புக்கலங்களைக் கொண்டுள்ள நரம்புக்கலத்துக்குரிய வெள்ளைக் கருப்பொருள் பரப்புகள் உள்ளன. இந்த சுற்றுப் பகுதிக்கு உட்பகுதி நரம்புக் கல உடல்களால் ஆக்கப்பட்ட சாம்பல் நிறமான மூளை, வண்ணத்துப்பூச்சி வடிவமுடைய மத்திய பகுதியாகும். இந்த மத்திய பகுதியானது செரிபரமுள்ளிய திரவத்தைக் கொண்டுள்ள மூளையின் உட்குழிவுப் பள்ளங்கள் மற்றும் உட்குழிவுப் பள்ளங்கள் போன்றவை எனப்படுகின்ற இடைவெளிகளின் உடலமைப்பு சார்ந்த நீட்டமான மத்திய கால்வாயைச் சூழ்ந்துள்ளது.
 
முள்ளந்தண்டு வடம் முதுகுப்புறத்திலிருந்து வயிற்றுப்புறமாக அழுத்தப்பட்டு நீள்வட்ட வடிவமாக உள்ளது. வடமானது முதுகுப்புற மற்றும் வயிற்றுப்புறங்களில் தவாளிப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. பிற்புற மத்திய பள்ளம் முதுகுப்புறத்திலுள்ள தவாளிப்பாகும், முற்பக்க மத்திய பிளவு வயிற்றுப்புறத்திலுள்ள தவாளிப்பாகும். முள்ளந்தண்டு வடத்தின் மையத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும்போது மத்திய கால்வாய் எனப்படும் குழி உள்ளது.
 
=== முளையவியல் ===
வளர்ச்சியின்போது, முள்ளந்தண்டு வடமானது நரம்புக் குழாயின் பாகத்திலிருந்து உருவாக்கப்படும். நரம்புக் குழாய் வளர்ச்சியடையத் தொடங்கும்போது, முதுகுத்தண்டானது சோனிக் ஹெட்ஜ்ஹாக் அல்லது SHH எனப்படுகின்ற காரணியைச் சுரக்கத் தொடங்கும். இதன் விளைவாக, பின்னர் தளத் தட்டும் SHH ஐச் சுரக்கத் தொடங்க, இது 0}இயக்க நரம்புக்கலங்களை உருவாக்க அடித்தளத் தட்டைத் தூண்டும். இதேவேளையில், மேலுள்ள புறமுதலுருப்படையானது எலும்பு உருமாற்றப் புரதத்தைச் (BMP) சுரக்கும். இது BMP ஐச் சுரக்கத் தொடங்குமாறு மேல் தட்டைத் தூனும், அது பின்னர் புலன் நரம்புக்கலங்களை உருவாக்குமாறு சிறகு இடைத் தட்டைத் தூண்டும். சிறகு இடைத் தட்டும் அடித்தளத் தட்டும் குழிவு பிரிமென்சவ்வால் பிரிக்கப்படும்.
 
மேலும், தளத் தட்டும் நெட்ரின்களைச் சுரக்கும். நெக்ட்ரின்கள் வலியின் குறுக்கு இழைக்கு வேதிய ஈர்ப்பிகளாகவும், முன்பக்க நரம்பிழைத் தொகுதியில் வெப்பநிலை உணர் நரம்புக்கலங்களாகவும் செயல்படுகின்றன, பின்னர் அவை முன்பக்க நரம்பிழைத் தொகுதியில் முன்மூளை உள்ளறையை நோக்கி ஏறிச்செல்லும்.
உடலுணர்ச்சிசார்ந்த அமைப்பானது முதுகுப்புறக் கம்ப-உள் நோக்கிய நரம்புநாடா தடம் (தொடுகை/அசைவுகளையுணர்தல்/அதிர்வு உணர்ச்சிக்குரிய பாதை) மற்றும் முன்பக்கவாட்டுத் தொகுதி அல்லது ALS (வலி/வெப்பநிலையை உணர்ச்சிக்குரிய பாதை) எனப் பிரிக்கலாம். இரண்டு உணர்சிக்குரிய பாதைகளும், சுற்றுப்புறத்திலிருந்து மூளைய மேற்பட்டைக்கு தகவல்களைப் பெறுவதற்காக மூன்று வேறுபட்ட நரம்புக் கலங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த மூன்று நரம்புக்கலங்களும் முதன்மையான, இரண்டாம்நிலையான மற்றும் மூன்றாம் நிலையான உணர்ச்சி நரம்புக் கலங்கள் எனப் பெயரிடப்படுகின்றன. இரண்டு பாதைகளிலும், முதன்மை உணர்ச்சி நரம்புக் கலவுடல்கள் முதுகுப்புற வேர் நரம்புக்கலத்திரளில் காணப்படுகின்றன, அவற்றின் மத்திய நரம்பிழைகள் முள்ளந்தண்டு வடத்தினுள் நீண்டிருக்கும்.
 
முதுகுப்புறக் கம்ப-உள்நோக்கிய நரம்புநாடா தடத்தில், ஒரு முதன்மை நரம்புக் கலத்தின் நரம்பிழியானது முள்ளந்தண்டு வடத்திற்குள் நுழைந்து, பின்னர் முதுகுப்புறத் தண்டில் நுழையும். முள்ளந்தண்டின் T6 மட்டத்துக்குக் கீழாக முதன்மை நரம்பிழை உள்நுழையுமாயின், அந்த நரம்பிழையானது கம்பத்தின் மையப் பகுதியான நரம்புத்திரள் மடக்குத்தசையில் செல்லும். நரம்பிழையானது T6 மட்டத்துக்கு மேமே உள்நுழைகிறது என்றால், பின்னர் இது fasciculus cuneatus இல் நுழையும், இது நரம்புத்திரள் மடக்குத்தசைக்கு பக்கவாட்டில் உள்ளது. இரு வழிகளிலும் முதன்மை நரம்பிழையானது கீழ் மையவிழையத்துக்கு மேலுழுகிறது, இங்கு முதுகுப்புற கம்ப கருக்களில் ஒன்றில், இரண்டாம்நிலை நரம்புக்கலத்துடன் அதன் ஃபாசிகுலஸ் (fasiculus) மற்றும் நரம்பிணைப்புகளை விடுகிறது: இது எடுத்துக்கொள்ளும் பாதையைப் பொறுத்து, இது நியூக்கிலியஸ் கிராசிலிஸ் (nucleus gracilis) அல்லது நியூக்கிலியஸ் குனியேட்டஸ் (nucleus cuneatus) ஆக இருக்கலாம். இந்த நிலையில், இரண்டாம்நிலை நரம்பிழையானது அதன் கருவை விட்டு, முன்பக்கமாகவும் மையநோக்கியும் கடக்கிறது. இதைச் செய்யும் இரண்டாம்நிலை நரம்பிழைத் தொகுப்பை உள்ளக வில்வளை நார்கள் என்பர். உள்ளக வில்வளை நார்கள் ஒன்றுக்கொன்று குறுக்கானவை மற்றும் மாறுபக்கமாக மையநோக்கு நரம்புநாடா போன்று தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகின்றன. இறுதியில், உள்நோக்கிய நரம்புநாடாவிலிருந்தான இரண்டாம்நிலை நரம்பிழைகள் முன்மூளை உள்ளறையின் வயிற்றுப்புற பிற்பக்கவாட்டான கருவில் ((VPL) முடிவடையும், இங்கு இவை மூன்றாம்நிலை நரம்புக்கலங்களுடன் இணையும். அங்கிருந்து, மூன்றாம்நிலை நரம்புக்கலங்கள் உட்புற உறையின் பிற்பக்க மூட்டு வழியாக மேலேறி, முதன்மை உணர்ச்சிக்குரிய மேற்பட்டையில் நிறைவடையும்.
 
முன்பக்கவாட்டு தொகுதியானது சிறிதளவு வேறுபட்ட விதமாகச் செயலாற்றும். இதன் முதன்மை நரம்புக்கலங்கள் முள்ளந்தண்டு வடத்தில் நுழைந்து, பின்னர் ஜெலாட்டின் பொருளில் இணைவதற்கு முன்னதாக ஒன்று முதல் இரண்டு மட்டங்களுக்கு மேலேறும். இணைவதற்கு முன்னதாக மேலேறுகின்ற தடமானது லிஸ்ஸௌர் தடம் (Lissauer's tract) எனப்படும். இணைந்த பின்னர், இரண்டாம்நிலை நரம்பிழைகள் ஒன்றுக்கொன்றுகுறுக்காகி, முள்ளந்தண்டு வ்டத்தின் முற்பக்க, பக்கவாட்டான பகுதியில் ஸ்பைனோதால்மிக் தடமாக (spinothalamic tract) மேலேறும். இந்தத் தடமானது VPL க்கான அனைத்து வழியிலும் மேலேறி, அங்கு மூன்றாம்நிலை நரம்புக்கலங்களில் இணையும். பின்னர், மூன்றாம்நிலை நரம்புக்குரிய நரம்பிழைகள் உட்புற உறையின் பிற்பக்க மூட்டு வழியாக முதன்மை உணர்ச்சிக்குரிய மேற்பட்டைக்குச் செல்லும்.
 
== இயக்க அமைப்பு ==
மூளையத்தற்குரிய மேற்பட்டையிலிருந்தும் பழங்கால மூளைத்தண்டு இயக்கக் கருவிலிருந்து வருகின்ற மேல் இயக்க நரம்புக்கலத்துக்குரிய சமிக்ஞைகளுக்கான இயக்க வழியாக புறணித் தண்டுவட தடம் செயலாற்றும்.
 
மேற்பட்டைக்குரிய மேல் இயக்க நரம்புக்கலங்கள் புராட்மான் பகுதிகளான 1, 2, 3, 4 மற்றும் 6 இலிருந்து உற்பத்தியாகி, உட்புற உறையின் பிற் மூட்டில், கால் மூளைத்திணிவுகள் (crus cerebri) ஊடாக, மூளைப்பாலம் ஊடாக கீழே சென்று, மையவிழையத்துக்குரிய பிரமிடுகளை அடையும், அங்கு 90% ஆன நரம்பிழைகள், பிரமிடுகளின் குறுக்குப் பின்னல் பகுதியில் எதிர்புறத்தை பதிக்கும் பக்கத்துக்குத் தாண்டிச் செல்லும். அவை பின்னர் பக்கவாட்டான புறணித் தண்டுவடம் தடமாக கீழிறங்கும். இந்த நரம்பிழைகள், முள்ளந்தண்டு வடத்தின் அனைத்து மட்ட வயிற்றுப்புற கொம்புகளுடன் இணைகின்றன. மிச்சமாகவுள்ள 10% நரம்பிழைகள் இப்பக்கவாட்டில் வயிற்றுப்பக்க புறணித் தண்டுவட தடமாக இறங்கும். இந்த நரம்பிழைகளும் வயிற்றுப்புற கொம்புகளில் கீழ் இயக்க நரம்புக்கலங்களுடன் இணையும். அவற்றில் பெரும்பாலானவை இணைவதற்குச் சற்று முன்னராக, வடத்தின் எதிர்புறத்தை பதிக்கும் பக்கத்துக்குத் தாண்டும் (முற்புற மூளை நரம்பு இணைப்பு ஊடாக).
 
== தண்டுவட சிறுமூளைத் தடங்கள் ==
உடலிலுள்ள அசைவு சீர்செய்யும் தகவலானது, மூன்று தடங்கள் வழியாக முள்ளந்தண்டு வடத்தில் மேல்நோக்கிச் செல்லும். L2 க்கும் கீழாக, அசைவு சீர்செய்யும் தகவலானது, வயிற்றுப்புற தண்டுவட சிறுமூளைத் தடத்தில் முள்ளந்தண்டுவடத்தில் மேல்நோக்கிச் செல்லும். முற்பக்க தண்டுவட சிறிமூளைத் தடம் எனவும் அழைக்கப்படும், உணர்ச்சி வாங்கிகள் தகவலை உள்ளெடுத்து முள்ளந்தண்டு வடத்தினுள் பயணிக்கும். இந்த முதன்மை நரம்புக்கலங்களின் கல உடல்கள் முதுகுப்புற வேர் நரம்புக்கலத் திரளில் அமைந்திருக்கும். முள்ளந்தண்டு வடத்தில், நரம்பிழைகள் இணைந்து, இரண்டாம்நிலை நரம்புக்கலத்திற்குரிய நரம்பிழைகள் ஒன்றுக்கொன்று குறுக்காகச் சென்று, பின்னர் மேன்மையான சிறுமூளைக்குரிய இணைக்காம்பு வரை செல்லும், அங்கு அவை மீண்டும் ஒன்றுக்கொன்று குறுக்காகச் செல்லும். இங்கிருந்து, தகவலானது உச்சநிலையான மற்றும் இடைச்செருகிய கருக்கள் உள்ளடங்கலான சிறுமூளையின் ஆழமான கருக்களுக்குக் கொண்டுசெல்லப்படும்.
 
L2 முதல் T1 வரையான மட்டங்கள் வரை, அசைவு சீர்செய்ய்ம் தகவலானது முள்ளந்தண்டு வடத்திற்குச் சென்று, இப்பக்கமாக மேலேறும், அங்கு அது கிளார்க்கின் கருவில் இணையும். இரண்டாம்நிலை நரம்புக்கலத்துக்குரிய நரம்பிழைகள் இப்பக்கமாக தொடர்ந்து மேலேறி, பின்னர் கீழ்ப்புறமான சிறுமூளைக்குரிய இணைக்காம்பு வழியாக சிறுமூளைக்குள் கடக்கும். இந்த தடமானது முதுகுப்புற முள்ளந்தண்டு சிறுமூளைக்குரிய தடம் எனப்படும்.
முள்ளந்தண்டு வடத்தில் மேலுள்ள இயக்க நரம்புக்கல இழைகளுக்கு ஏற்படும் சேதம் இப்பக்க குறைபாடுகளின் சிறப்பியல்பான வடிவத்தை விளைவிக்கும். இதில் வன்தன்னெதிரிணக்கம், அதிவிறைப்பு மற்றும் தசை பலவீனம் ஆகியவை உள்ளடங்கும். கீழுள்ள இயக்க நரம்புக்கலச் சேதமானது அதற்கென உரிய சிறப்பியல்பான வடிவ குறைபடுகளை விளைவிக்கும். குறைபாடுகளின் முழுப் பக்கத்தைவிட, சேதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தசைத் துண்டத்துடன் தொடர்பான ஒரு அமைப்பு உள்ளது. மேலதிகமாக, கீழ் இயக்க நரம்புக்கலங்களானவை தசைப் பலவீனம், தளர்ச்சி, குறைந்த தன்னெதிரிணக்கம் மற்றும் தசை நலிவு ஆகியவற்றால் குறிப்பிடப்படும்.
 
முள்ளந்தண்டுக் காயம் காரணமாக முள்ளந்தண்டு அதிர்ச்சி மற்றும் நரம்பு ஆற்றல் முடுக்க அதிர்ச்சி ஆகியன ஏற்படலாம். முள்ளந்தண்டு அதிர்ச்சி என்பது பொதுவாக தற்காலிகமானது, 24-48 மணிநேரங்களுக்கு மட்டுமே நீடித்திருக்கும், மேலும் தற்காலிகமாக உணர்ச்சி மற்றும் இயக்க செயல்பாடுகளைத் தற்காலிகமான இழக்கும். நரம்பு ஆற்றல் முடுக்க அதிர்ச்சியானது சில வாரங்களுக்கு நீடித்திருந்து, காயப்பட்ட இடத்துக்குக் கீழாக உள்ள தசைகள் வழங்காமல் விடுவதன் காரணமாக தசை நயம் இழக்கப்படலாம்.
 
மிகப் பொதுவாக காயத்துக்கு உள்ளாகும் முள்ளந்தண்டு வடத்தின் இரு பகுதிகளாவன, கழுத்துக்குரிய முள் (C1-C7) மற்றும் நாரி முள் (L1-L5). (குறிப்பு C1, C7, L1, L5 ஆகியன முள்ளின் கழுத்துக்குரிய, மார்புக்குரிய அல்லது நாரிக்குரிய பகுதிகளிலுள்ள குறிப்பிட்ட முள்ளெலும்பின் இருப்பிடத்தைக் குறிக்கும்.)
15,191

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1465996" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது