"வார்ப்புரு:இலங்கையில் குடியேறியோர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு