"நிறப்புரி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

178 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  8 ஆண்டுகளுக்கு முன்
*திருத்தம்*
(உள்ளிணைப்பு)
(*திருத்தம்*)
'''நிறப்புரி''' அல்லது '''நிறமூர்த்தம்''' (''Chromosome'', '''குரோமோசோம்''') என்பது [[மரபியல்]] தகவல்களை கடத்தக்கூடிய [[மரபணு]]க்களைக் கொண்ட, [[உயிரணு]]க்களில் காணப்படும் [[டி.என்.ஏ]] மூலக்கூற்றையும் அதனுடன் இணைந்த [[புரதம்|புரதங்களையும்]] குறிக்கின்றது. இது [[மெய்க்கருவுயிரி]]களின் உயிரணுவில் இருக்கும் [[உயிரணுக் கரு|கரு]]வில் ஒரு நூலிழை போன்ற அமைப்பையும்; [[பாக்டீரியா|பாக்டீரியாக்களிலும்]], மெய்க்கருவுயிரிகளின் [[இழைமணி]]களிலும், [[தாவரம்|தாவரங்களின்]] [[பச்சையவுருமணி]]களிலும் வட்டவடிவிலான அமைப்பையும் கொண்டிருக்கின்றது.
 
மெய்க்கருவுயிரிகளில்நிறப்புரியானது, சுருளியாக[[மரபணு]]க்களையும், (சுருள்சுருளாக)கட்டுப்படுத்தி, உள்ளவழிநடத்தும் ஒருகூறுகளையும் தனியான நீளமான டி.என்.ஏ இழை இதில்(கட்டுறுத்திகள்), ஏனைய [[நியூக்கிளியோட்டைடு]] தொடர்களைக்தொடர்களையும் கொண்ட [[மரபணு]]க்களும்,ஒரு கட்டுப்படுத்தி,தனியான வழிநடத்தும்நீளமான கூறுகளும் (கட்டுறுத்திகள்)டி.என்.ஏ இருக்கும்இழையாலானதாகும். ''குரோமோசோம்'' என்னும் சொல் [[கிரேக்க மொழி]]யில் [[நிறம்]] என்னும் பொருள் தரும் ''குரோமா'' (χρῶμα = க்ரொமா = chroma) என்னும் சொல்லோடு ''உடல், உடலம்'' என்னும் பொருள் தரும் ''சோமா'' (σῶμα, சோமா, soma) என்னும் சொல்லையும் சேர்ந்து உருவாக்கிய ஒரு சொல். நிறப்புரிகள் சாயப்பொருளைச் சேர்த்தால் (dye, எ.கா. [[புரோப்பிடியம் ஐயோடைடு]], Propidium Idodide), அதனைப் பற்றிக்கொண்டு தெளிவான ''நிறம் ஏற்கும் பண்பு'' உள்ளதால் இவற்றுக்கு ''நிறப்புரி'' என்றுபெயர்.
 
நிறப்புரிகளின் அமைப்பும் கட்டுமானமும் உயிரினத்துக்கு [[உயிரினம்]] வேறாக உள்ளன. டி.என்.ஏஇவை மூலக்கூறுநேரிழையாகவோ, வட்டமாகவோவட்டவடிவமாகவோ (வளையம்), நேரானஇருக்கின்றது. இழையாகவோஅத்துடன் அமைப்பையுடைய,நிறப்புரிகள் 10100,000 முதல் 13,000750,000,000 நியூக்கிளியோடைட்டுகள்நியூக்கிளியோட்டைடுகள் கொண்ட நீளமான இழைகளாக இருக்கும்.
<ref>{{cite journal |author=Paux E, Sourdille P, Salse J, ''et al.'' |title=A Physical Map of the 1-Gigabase Bread Wheat Chromosome 3B |journal=Science |volume=322 |issue=5898 |pages=101–104 |year=2008 |doi=10.1126/science.1161847 |pmid=18832645}}</ref><ref>{{cite journal|author=Pellicer J, Fay M F and Leitch I J|title=The largest eukaryotic genome of them all?|journal=Botanical Journal of the Linnean Society|volume=164|pages=10–15|year=2010|doi=10.1111/j.1095-8339.2010.01072.x}}</ref>
 
== அடிக்குறிப்புகளும் மேற்கோள்களும் ==
23,889

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1485893" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது