"விக்கிப்பீடியா:நிர்வாகி தரத்துக்கான வேண்டுகோள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

# --[[பயனர்:Inbamkumar86|பழ.இராஜ்குமார்]] ([[பயனர் பேச்சு:Inbamkumar86|பேச்சு]]) 17:12, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
#{{விருப்பம்}}--[[பயனர்:பரிதிமதி|பரிதிமதி]] ([[பயனர் பேச்சு:பரிதிமதி|பேச்சு]]) 18:20, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# {{விருப்பம்}}--[[User:Krishnaprasaths|ツ <span style="color:red;font-family:comic sans ms">கிருஷ்<font color="silver">'''ணா'''</font></span>]]<sup>[[User talk:Krishnaprasaths|<span style="color:teal">''பேச்சு''</span>]]</sup> 01:32, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
 
====எதிர்ப்பு====
 
# --[[பயனர்:Inbamkumar86|பழ.இராஜ்குமார்]] ([[பயனர் பேச்சு:Inbamkumar86|பேச்சு]]) 17:12, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
#{{விருப்பம்}}--[[பயனர்:பரிதிமதி|பரிதிமதி]] ([[பயனர் பேச்சு:பரிதிமதி|பேச்சு]]) 18:22, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# {{விருப்பம்}}--[[User:Krishnaprasaths|ツ <span style="color:red;font-family:comic sans ms">கிருஷ்<font color="silver">'''ணா'''</font></span>]]<sup>[[User talk:Krishnaprasaths|<span style="color:teal">''பேச்சு''</span>]]</sup> 01:32, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
 
====எதிர்ப்பு====
 
# --[[பயனர்:Inbamkumar86|பழ.இராஜ்குமார்]] ([[பயனர் பேச்சு:Inbamkumar86|பேச்சு]]) 17:13, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
#{{விருப்பம்}}--[[பயனர்:பரிதிமதி|பரிதிமதி]] ([[பயனர் பேச்சு:பரிதிமதி|பேச்சு]]) 18:29, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# {{விருப்பம்}}--[[User:Krishnaprasaths|ツ <span style="color:red;font-family:comic sans ms">கிருஷ்<font color="silver">'''ணா'''</font></span>]]<sup>[[User talk:Krishnaprasaths|<span style="color:teal">''பேச்சு''</span>]]</sup> 01:32, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
 
====எதிர்ப்பு====
 
# '''[[User:shanmugamp7|<font style="color:#193FE9">சண்முகம்</font><font color="#D7111F">ப7</font>]]''' <sup>[[User talk:Shanmugamp7|<font color="#0A6F04">(பேச்சு) </font>]]</sup> 17:00, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# --[[பயனர்:Inbamkumar86|பழ.இராஜ்குமார்]] ([[பயனர் பேச்சு:Inbamkumar86|பேச்சு]]) 17:14, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# {{விருப்பம்}}--[[User:Krishnaprasaths|ツ <span style="color:red;font-family:comic sans ms">கிருஷ்<font color="silver">'''ணா'''</font></span>]]<sup>[[User talk:Krishnaprasaths|<span style="color:teal">''பேச்சு''</span>]]</sup> 01:32, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
 
====எதிர்ப்பு====
 
# --[[பயனர்:Inbamkumar86|பழ.இராஜ்குமார்]] ([[பயனர் பேச்சு:Inbamkumar86|பேச்சு]]) 17:15, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
#{{விருப்பம்}}--[[பயனர்:பரிதிமதி|பரிதிமதி]] ([[பயனர் பேச்சு:பரிதிமதி|பேச்சு]]) 18:31, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# {{விருப்பம்}}--[[User:Krishnaprasaths|ツ <span style="color:red;font-family:comic sans ms">கிருஷ்<font color="silver">'''ணா'''</font></span>]]<sup>[[User talk:Krishnaprasaths|<span style="color:teal">''பேச்சு''</span>]]</sup> 01:32, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
 
====எதிர்ப்பு====
 
# --[[பயனர்:Inbamkumar86|பழ.இராஜ்குமார்]] ([[பயனர் பேச்சு:Inbamkumar86|பேச்சு]]) 17:16, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
#{{விருப்பம்}}--[[பயனர்:பரிதிமதி|பரிதிமதி]] ([[பயனர் பேச்சு:பரிதிமதி|பேச்சு]]) 18:32, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# {{விருப்பம்}}--[[User:Krishnaprasaths|ツ <span style="color:red;font-family:comic sans ms">கிருஷ்<font color="silver">'''ணா'''</font></span>]]<sup>[[User talk:Krishnaprasaths|<span style="color:teal">''பேச்சு''</span>]]</sup> 01:32, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
 
====எதிர்ப்பு====
 
# --[[பயனர்:Inbamkumar86|பழ.இராஜ்குமார்]] ([[பயனர் பேச்சு:Inbamkumar86|பேச்சு]]) 17:17, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
#{{விருப்பம்}}--[[பயனர்:பரிதிமதி|பரிதிமதி]] ([[பயனர் பேச்சு:பரிதிமதி|பேச்சு]]) 18:32, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# {{விருப்பம்}}--[[User:Krishnaprasaths|ツ <span style="color:red;font-family:comic sans ms">கிருஷ்<font color="silver">'''ணா'''</font></span>]]<sup>[[User talk:Krishnaprasaths|<span style="color:teal">''பேச்சு''</span>]]</sup> 01:32, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
 
====எதிர்ப்பு====
 
# --[[பயனர்:Inbamkumar86|பழ.இராஜ்குமார்]] ([[பயனர் பேச்சு:Inbamkumar86|பேச்சு]]) 17:18, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
#{{விருப்பம்}}--[[பயனர்:பரிதிமதி|பரிதிமதி]] ([[பயனர் பேச்சு:பரிதிமதி|பேச்சு]]) 18:33, 10 அக்டோபர் 2013 (UTC)
# {{விருப்பம்}}--[[User:Krishnaprasaths|ツ <span style="color:red;font-family:comic sans ms">கிருஷ்<font color="silver">'''ணா'''</font></span>]]<sup>[[User talk:Krishnaprasaths|<span style="color:teal">''பேச்சு''</span>]]</sup> 01:32, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
 
====எதிர்ப்பு====
#--[[User:Kanags|Kanags]] <sup>\[[User talk:Kanags|உரையாடுக]]</sup> 01:03, 11 அக்டோபர் 2013 (UTC)
1,476

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1514529" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது