"வெப்பக் கடத்தல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

70 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
வெப்ப மாற்றத்தில், '''கடத்தல்''' அல்லது '''வெப்பக் கடத்தல்''' (thermal conduction) என்பது வெப்பநிலை வேறுபாடுவேறுபாட்டால்(temperature gradient) காரணமாக உருவாகும் மூலக்கூறுகளின்மூலக்கூற்று மோதல்மோதல்களின் வாயிலாககாரணமாக ஏற்படும் வெப்பப் பெயர்ச்சி (heat transfer) நிகழ்வதே '''வெப்பக்கடத்தல்'''(thermal conduction)ஆகும். எனப்படும். வெப்பக் கடத்தல் ''திண்மம், திரவம், வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும்'' நடைபெறும். ஒரு பொருளினுள்ளே அல்லது இரு பொருட்கள்பொருள்கள் ஒன்றுக்கொன்று நேரடி அல்லது மறைமுகமறைமுகத் தொடுதலில் இருக்கும் போது மட்டுமே வெப்பக் கடத்தல் நடைபெறும். வெப்பக் கடத்தலின் அளவு கடத்தும் பொருளின் வெப்பக் கடத்து திறனைச்(thermal conductivity) சார்ந்தது.
{{தரமுயர்த்து}}
 
'''வெப்பக் கதிர்வீச்சு''' (thermal radiation) ''இரு பொருட்களுக்குபொருள்களுக்கு இடையே'' வெப்பப் பெயர்ச்சி நடைபெறும் நிகழ்வாகும். எந்த ஒரு ''ஊடகம் இல்லாமலும்'' வெப்பக் கதிர் வீச்சு நடைபெறும். ஆனால், வெப்பக் கடத்தல் ''பொருளின் உள்ளே'' வெப்பம் கடத்தப்படும் நிகழ்வு. வெப்பக் கடத்தல் ஊடகம் இன்றி நடைபெறுவது இல்லை. '''வெப்பச் சலனம்'''(thermal convection) மற்ற இரண்டு வெப்பப் பெயர்ச்சிகளிலும் இருந்து சற்றே வேறுபட்ட நிகழ்வு. திண்மம் மற்றும் திரவ ஊடகங்களுக்கு இடையே பெரிய அளவிலான நகர்வு இருக்கும் போது வெப்பம் ஓர் இடத்தில் இருந்து மற்றோர் இடத்துக்கு நகர்வதே வெப்பச் சலனம் ஆகும். இதனைச் சிலர் சிறப்பு வகை வெப்பக் கடத்தல் என்றும் கூறுவதுண்டு.
வெப்பநிலை வேறுபாடு(temperature gradient) காரணமாக உருவாகும் மூலக்கூறுகளின் மோதல் வாயிலாக வெப்பப் பெயர்ச்சி (heat transfer) நிகழ்வதே '''வெப்பக்கடத்தல்'''(thermal conduction) எனப்படும். வெப்பக் கடத்தல் ''திண்மம், திரவம், வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும்'' நடைபெறும். ஒரு பொருளினுள்ளே அல்லது இரு பொருட்கள் ஒன்றுக்கொன்று நேரடி அல்லது மறைமுக தொடுதலில் இருக்கும் போது மட்டுமே வெப்பக் கடத்தல் நடைபெறும். வெப்பக் கடத்தலின் அளவு கடத்தும் பொருளின் வெப்பக் கடத்து திறனைச்(thermal conductivity) சார்ந்தது.
 
உலோகக் கோலொன்றின் யாதேனுமொரு பகுதியை வெப்பமேற்றும் போது அப்பகுதியில் காணப்படும் சுயாதீன இலத்திரன்கள் இயக்க சக்தியைப் பெற்று வேகமாக அதிர்வடைய ஆரம்பிக்கும். அவை எழுமாறாக இயங்கி ஏனைய சுயாதீன இலத்திரன்களுடன் மோதுவதன் மூலம் வெப்பசக்தி கடத்தப்படும். வெப்பக்கடத்தலானது மூலக்கூறுகளின் அதிர்வின் மூலமும் கடத்தப்பட்டாலும் அது குறைந்த செல்வாக்கையே வெப்பக்கடத்தலில் ஏற்படுத்தும். எனவே தான் சுயாதீன இலத்திரன்களைக் கொண்ட [[உலோகம்|உலோகங்களும்]], [[காரீயம்|காரீயமும்]] வெப்பத்தை நன்றாகக் கடத்தும்.
'''வெப்பக் கதிர்வீச்சு''' (thermal radiation) ''இரு பொருட்களுக்கு இடையே'' வெப்பப் பெயர்ச்சி நடைபெறும் நிகழ்வாகும். எந்த ஒரு ''ஊடகம் இல்லாமலும்'' வெப்பக் கதிர் வீச்சு நடைபெறும். ஆனால், வெப்பக் கடத்தல் ''பொருளின் உள்ளே'' வெப்பம் கடத்தப்படும் நிகழ்வு. வெப்பக் கடத்தல் ஊடகம் இன்றி நடைபெறுவது இல்லை. '''வெப்பச் சலனம்'''(thermal convection) மற்ற இரண்டு வெப்பப் பெயர்ச்சிகளிலும் இருந்து சற்றே வேறுபட்ட நிகழ்வு. திண்மம் மற்றும் திரவ ஊடகங்களுக்கு இடையே பெரிய அளவிலான நகர்வு இருக்கும் போது வெப்பம் ஓர் இடத்தில் இருந்து மற்றோர் இடத்துக்கு நகர்வதே வெப்பச் சலனம் ஆகும். இதனைச் சிலர் சிறப்பு வகை வெப்பக் கடத்தல் என்றும் கூறுவதுண்டு.
 
உலோகக் கோலொன்றின் யாதேனுமொரு பகுதியை வெப்பமேற்றும் போது அப்பகுதியில் காணப்படும் சுயாதீன இலத்திரன்கள் இயக்க சக்தியைப் பெற்று வேகமாக அதிர்வடைய ஆரம்பிக்கும். அவை எழுமாறாக இயங்கி ஏனைய சுயாதீன இலத்திரன்களுடன் மோதுவதன் மூலம் வெப்பசக்தி கடத்தப்படும். வெப்பக்கடத்தலானது மூலக்கூறுகளின் அதிர்வின் மூலமும் கடத்தப்பட்டாலும் அது குறைந்த செல்வாக்கையே வெப்பக்கடத்தலில் ஏற்படுத்தும். எனவே தான் சுயாதீன இலத்திரன்களைக் கொண்ட [[உலோகம்|உலோகங்களும்]], [[காரீயம்|காரீயமும்]] வெப்பத்தை நன்றாகக் கடத்தும்.
 
== திட, திரவ, வாயுக்களில் வெப்பக் கடத்தல் ==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1541636" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது