"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

481 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
சி
சி
| 70 || style="background-color:#ffbfff" | Yb || [[இட்டெர்பியம்]] || || 6 || 173.054(5){{ref|2|2}} || 6.965 || 1097.15 || 1469 || 0.155 || 1.1 || 3.2
|-
| 71 || style="background-color:#ffbfff" | Lu || [[Lutetiumலியுதேத்தியம்]] || 3 || 6 || 174.9668(1){{ref|2|2}} || 9.84 || 1936.15 || 3675 || 0.154 || 1.27 || 0.8
|-
| 72 || style="background-color:#ffc0c0" | Hf || [[ஆஃபினியம்]] || 4 || 6 || 178.49(2) || 13.31 || 2500.15 || 4876 || 0.144 || 1.3 || 3
| 84 || style="background-color:#cccc99" | Po || [[பொலோனியம்]] || 16 || 6 || {{sort|210|[210]}}{{ref|1|1}} || 9.32 || 527.15 || 1235 || – || 2 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 85 || style="background-color:#ffff99" | At || [[Astatineஅசுட்டட்டைன்]] || 17 || 6 || {{sort|210|[210]}}{{ref|1|1}} || 7 || 575.15 || 610 || – || 2.2 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 86 || style="background-color:#c0ffff" | Rn || [[ரேடான்]] || 18 || 6 || {{sort|222|[222]}}{{ref|1|1}} || 0.00973 || 202.15 || 211.3 || 0.094 || – || {{sort|.0001|<0.001}}
| 90 || style="background-color:#ff99cc" | Th || [[தோரியம்]] || || 7 || 232.03806(2){{ref|1|1}} {{ref|2|2}} || 11.72 || 2028.15 || 5061 || 0.113 || 1.3 || 9.6
|-
| 91 || style="background-color:#ff99cc" | Pa || [[Protactiniumபுரோடாக்டினியம்]] || || 7 || 231.03588(2){{ref|1|1}} || 15.37 || 1873.15 || 4300 || – || 1.5 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 92 || style="background-color:#ff99cc" | U || [[யுரேனியம்]] || || 7 || 238.02891(3){{ref|1|1}} || 18.95 || 1405.15 || 4404 || 0.116 || 1.38 || 2.7
|-
| 93 || style="background-color:#ff99cc" | Np || [[Neptuniumநெப்டியூனியம்]] || || 7 || {{sort|237|[237]}}{{ref|1|1}} || 20.45 || 913.15 || 4273 || – || 1.36 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 94 || style="background-color:#ff99cc" | Pu || [[புளுட்டோனியம்]] || || 7 || {{sort|244|[244]}}{{ref|1|1}} || 19.84 || 913.15 || 3501 || – || 1.28 || {{sort|.0001|<0.001}}
| 96 || style="background-color:#ff99cc" | Cm || [[கியூரியம்]] || || 7 || {{sort|247|[247]}}{{ref|1|1}} || 13.51 || 1340.15 || 3383 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 97 || style="background-color:#ff99cc" | Bk || [[Berkeliumபெர்க்கிலியம்]] || || 7 || {{sort|247|[247]}}{{ref|1|1}} || 14.79 || 1259.15 || 983 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 98 || style="background-color:#ff99cc" | Cf || [[கலிபோர்னியம்]] || || 7 || {{sort|251|[251]}}{{ref|1|1}} || 15.1 || 1925.15 || 1173 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
| 100 || style="background-color:#ff99cc" | Fm || [[பெர்மியம்]] || || 7 || {{sort|257|[257]}}{{ref|1|1}} || – || 1800 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 101 || style="background-color:#ff99cc" | Md || [[Mendeleviumமெண்டலீவியம்]] || || 7 || {{sort|258|[258]}}{{ref|1|1}} || – || 1100 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 102 || style="background-color:#ff99cc" | No || [[Nobeliumநொபிலியம்]] || || 7 || {{sort|259|[259]}}{{ref|1|1}} || – || 1100 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 103 || style="background-color:#ff99cc" | Lr || [[Lawrenciumஇலாரென்சியம்]] || 3 || 7 || {{sort|262|[262]}}{{ref|1|1}} || – || 1900 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 104 || style="background-color:#ffc0c0" | Rf || [[Rutherfordiumஇரதர்ஃபோர்டியம்]] || 4 || 7 || {{sort|267|[267]}}{{ref|1|1}} || – || –|| – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 105 || style="background-color:#ffc0c0" | Db || [[தூப்னியம்]] || 5 || 7 || {{sort|268|[268]}}{{ref|1|1}} || – || –|| – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 106 || style="background-color:#ffc0c0" | Sg || [[Seaborgiumசீபோர்கியம்]] || 6 || 7 || {{sort|269|[269]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 107 || style="background-color:#ffc0c0" | Bh || [[Bohriumபோரியம்]] || 7 || 7 || {{sort|270|[270]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 108 || style="background-color:#ffc0c0" | Hs || [[ஆசியம்]] || 8 || 7 || {{sort|269|[269]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 109 || style="background-color:#e8e8e8" | Mt || [[Meitneriumமெய்ட்னீரியம்]] || 9 || 7 || {{sort|278|[278]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 110 || style="background-color:#e8e8e8" | Ds || [[Darmstadtiumடார்ம்சிட்டாட்டியம்]] || 10 || 7 || {{sort|281|[281]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 111 || style="background-color:#e8e8e8" | Rg || [[Roentgeniumஇரோயன்ட்கெனியம்]] || 11 || 7 || {{sort|281|[281]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 112 || style="background-color:#ffc0c0" | Cn || [[கோப்பர்நீசியம்]] || 12 || 7 || {{sort|285|[285]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 113 || style="background-color:#e8e8e8" | Uut || [[Ununtriumஉன்னுன்டிரியம்]] || 13 || 7 || {{sort|286|[286]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 114 || style="background-color:#e8e8e8" | Fl || [[Fleroviumபிளெரோவியம்]] || 14 || 7 || {{sort|289|[289]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 115 || style="background-color:#e8e8e8" | Uup || [[உன்னுன்பென்டியம்]] || 15 || 7 || {{sort|288|[288]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 116 || style="background-color:#e8e8e8" | Lv || [[Livermoriumலிவர்மோரியம்]] || 16 || 7 || {{sort|293|[293]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 117 || style="background-color:#e8e8e8" | Uus || [[உனுன்செப்டியம்]] || 17 || 7 || {{sort|294|[294]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
19,617

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1553700" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது