"மருத்துவம் அல்லது உடலியங்கியலுக்கான நோபல் பரிசு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

சி
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
சி (தானியங்கி: தானியக்கமாய் உரை மாற்றம் (-France +பிரான்சு))
சி
|[[எமில் அடால்ஃப் வான் பெர்ரிங்]]
|[[ஜெர்மனி]]
|"for his work on [[bloodகுருதி plasmaநீர்மம்|serum]] therapy, especially its application against [[diphtheria]], by which he has opened a new road in the domain of medical science and thereby placed in the hands of the physician a victorious weapon against illness and deaths"<ref name="nobel-1901">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1901/index.html
|[[ரொனால்டு ராஸ்]]
|[[ஐக்கிய ராச்சியம்]]
|"for his work on [[malariaமலேரியா]], by which he has shown how it enters the organism and thereby has laid the foundation for successful research on this disease and methods of combating it"<ref name="nobel-1902">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1902/index.html
|[[இவான் பாவ்லோவ்|இவான் பெத்ரோவிச் பாவ்லோவ்]]
|[[உருசியா]]
|"in recognition of his work on the physiology of [[digestive systemசமிபாடு|digestion]], through which knowledge on vital aspects of the subject has been transformed and enlarged"<ref name="nobel-1904">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1904/index.html
|[[ராபர்ட் கோக்]]
|[[ஜெர்மனி]]
|"for his investigations and discoveries in relation to [[tuberculosisகாச நோய்]]"<ref name="nobel-1905">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1905/index.html
|[[கேமிலோ கொல்கி]]
|[[இத்தாலி]]
|rowspan=2|"in recognition of their work on the structure of the [[nervousநரம்புத் systemதொகுதி]]"<ref name="nobel-1906">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1906/index.html
|[[File:Cajal-Restored.jpg|75px]]
| [[Santiago Ramón y Cajal]]
|[[எசுப்பானியா]]
|[[Spain]]
|-
|1907
|[[Charles Louis Alphonse Laveran]]
|[[பிரான்சு]]
|"in recognition of his work on the role played by [[protozoaமூத்தவிலங்கு]] in causing diseases"<ref name="nobel-1907">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1907/index.html
|[[Ilya Ilyich Mechnikov]]
|Russia
|rowspan=2|"in recognition of their work on [[immuneநோய் systemஎதிர்ப்பாற்றல் முறைமை|immunity]]"<ref name="nobel-1908">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/index.html
|[[File:Emil Theodor Kocher.jpg|75px]]
|[[Emil Theodor Kocher]]
|[[சுவிட்சர்லாந்து]]
|[[Switzerland]]
|"for his work on the physiology, pathology and surgery of the [[thyroidகேடயச் glandசுரப்பி]]"<ref name="nobel-1909">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1909/index.html
|[[Albrecht Kossel]]
|Germany
|"in recognition of the contributions to our knowledge of [[cellஉயிரணு biologyஉயிரியல்|cell chemistry]] made through his work on [[proteinபுரதம்]]s, including the [[nucleic acidகருவமிலம்|nucleic substances]]"<ref name="nobel-1910">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1910/index.html
|[[அலெக்சிஸ் காரெல்]]
|பிரான்சு
| "[for] his work on vascular [[surgical suture|suture]] and the [[Organ transplantation|transplantation]] of [[blood vesselகுருதிக்குழல்]]s and [[Organ (anatomy)உள்ளுறுப்பு|organ]]s"<ref name="nobel-1912">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1912/index.html
|[[Image:Robert Barany.jpg|75px]]
|[[Robert Bárány]]
|[[ஆசுதிரியா]]
|[[Austria]]
|"for his work on the physiology and pathology of the [[vestibular apparatus]]"<ref name="nobel-1914">
{{cite web
|[[File:Jules Bordet pi.png|75px]]
|[[Jules Bordet]]
|[[பெல்ஜியம்]]
|[[Belgium]]
|"for his discoveries relating to [[immuneநோய் systemஎதிர்ப்பாற்றல் முறைமை|immunity]]"<ref name="nobel-1919">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1919/index.html
|[[File:August Krogh Bain 32006.jpg|75px]]
|[[August Krogh|Schack August Steenberg Krogh]]
|[[டென்மார்க்]]
|[[Denmark]]
|"for his discovery of the capillary motor regulating mechanism"<ref name="nobel-1920">
{{cite web
|[[Archibald Hill|Archibald Vivian Hill]]
|United Kingdom
|"for his discovery relating to the production of heat in the [[muscleதசை]]"<ref name = "nobel-1922"/>
|-
|
|[[ஓட்டோ பிரிட்சு மேயெர்ஹோப்]]
|[[Otto Fritz Meyerhof]]
|Germany
|"for his discovery of the fixed relationship between the consumption of [[oxygenஆக்சிசன்]] and the [[metabolismவளர்சிதைமாற்றம்]] of [[lacticலாக்டிக் acidஅமிலம்]] in the muscle"<ref name="nobel-1922">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1922/index.html
|[[Frederick Banting|Frederick Grant Banting]]
|[[கனடா]]
|rowspan=2|"for the discovery of [[insulinஇன்சுலின்]]"<ref name="nobel-1923">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1923/index.html
|[[Image:Willem Einthoven.jpg|75px]]
|[[Willem Einthoven]]
|{{nowrap|[[Netherlandsநெதர்லாந்து|The Netherlands]]}}
|"for the discovery of the mechanism of the [[electrocardiogramஇதய துடிப்பலைஅளவி]]"<ref name="nobel-1924">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1924/index.html
|[[File:J Fibiger.jpg|75px]]
|[[Johannes Andreas Grib Fibiger]]
|[[டென்மார்க்]]
|[[Denmark]]
|"for his discovery of the [[Spiroptera carcinoma]]"<ref name="nobel-1926">
{{cite web
|[[Julius Wagner-Jauregg]]
|Austria
|"for his discovery of the therapeutic value of [[malariaமலேரியா]] [[inoculation]] in the treatment of [[General paresis of the insane|dementia paralytica]]"<ref name="nobel-1927">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1927/index.html
|[[Christiaan Eijkman]]
|The Netherlands
|"for his discovery of the antineuritic [[vitaminஉயிர்ச்சத்து]]"<ref name = "nobel-1929"/>
|-
|
|[[ஃபிரடரிக் கௌலாண்ட் ஹாப்கின்ஸ்]]
|இங்கிலாந்து
|"for his discovery of the growth-stimulating [[vitaminஉயிர்ச்சத்து]]s"<ref name="nobel-1929">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1929/index.html
|[[கார்ல் லாண்ட்ஸ்டெய்னெர்]]
|[[ஆஸ்திரியா]]
|"for his discovery of human [[ABOஏபிஓ bloodகுருதி groupகுழு systemமுறைமை|blood groups]]"<ref name="nobel-1930">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1930/index.html
|Sir [[Charles Scott Sherrington]]
|United Kingdom
|rowspan=2|"for their discoveries regarding the functions of [[neuronநரம்பணு]]s"<ref name="nobel-1932">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1932/index.html
|[[Image:Thomas Hunt Morgan.jpg|75px]]
|[[Thomas Hunt Morgan]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|[[United States]]
|"for his discoveries concerning the role played by the [[chromosomeநிறப்புரி]] in [[heredityபாரம்பரியம்]]"<ref name="nobel-1933">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1933/index.html
|[[George Whipple|George Hoyt Whipple]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning [[liverகல்லீரல்]] therapy in cases of [[anaemiaகுருதிச்சோகை]]"<ref name="nobel-1934">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1934/index.html
|United States
|-
|[[Williamவில்லியம் P.பாரி Murphyமர்பி|William Parry Murphy]]
|United States
|-
|[[Hans Spemann]]
|Germany
|"for his discovery of the organizer effect in [[embryonicமுளைய developmentவிருத்தி]]"<ref name="nobel-1935">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1935/index.html
|[[ஆல்பர்ட் செண்ட்-ஜியார்ஜி]]
|[[ஹங்கேரி]]
|"for his discoveries in connection with the [[cellularஉயிரணு respirationஆற்றல் பரிமாற்றம்|biological combustion processes]], with special reference to [[vitaminஉயிர்ச்சத்து Cசி]] and the catalysis of [[fumaricஃபியூமரிக் acidஅமிலம்]]"<ref name="nobel-1937">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1937/index.html
|[[Corneille Heymans|Corneille Jean François Heymans]]
|Belgium
|"for the discovery of the role played by the [[Paranasal sinuses|sinus]] and [[aortaபெருந்தமனி|aortic mechanisms]] in the regulation of [[Respiration (physiology)மூச்சியக்கம்|respiration]]"<ref name="nobel-1938">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1938/index.html
|[[Gerhard Domagk]]
|Germany
|"for the discovery of the [[antibacterialநுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி]] effects of [[prontosil]]"<ref name="nobel-1939">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1939/index.html
|[[Henrik Dam|Carl Peter Henrik Dam]]
|Denmark
|"for his discovery of [[vitaminஉயிர்ச்சத்து Kகே]]"<ref name = "nobel-1943"/>
|-
|
|[[Edward Adelbert Doisy]]
|United States
|"for his discovery of the chemical nature of [[vitaminஉயிர்ச்சத்து Kகே]]"<ref name="nobel-1943">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1943/index.html
|[[அலெக்சாண்டர் பிளெமிங்]]
|இங்கிலாந்து
|rowspan=3|"for the discovery of [[penicillinபெனிசிலின்]] and its curative effect in various [[infectious diseaseநோய்த்தொற்று]]s"<ref name="nobel-1945">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1945/index.html
|[[File:Howard Walter Florey 1945.jpg|75px]]
|[[Howard Florey|Howard Walter Florey]]
|[[ஆஸ்திரேலியா]]
|[[Australia]]
|-
|1946
|
|[[Hermann Joseph Muller]]
|[[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]]
|[[United States]]
|"for the discovery of the production of [[mutationமரபணு திடீர்மாற்றம்]]s by means of [[Xஎக்சு-rayகதிர்]] [[irradiation]]"<ref name="nobel-1946">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1946/index.html
|[[Carl Ferdinand Cori]]
|United States
|rowspan=2|"for their discovery of the course of the catalytic conversion of [[glycogenகிளைக்கோசன்]]"<ref name = "nobel-1947"/>
|-
|[[File:Gerty Theresa Cori.jpg|75px]]
|[[File:Bernado Houssay.JPG|75px]]
|[[Bernardo Houssay|Bernardo Alberto Houssay]]
|[[அர்கெந்தீனா]]
|[[Argentina]]
|"for his discovery of the part played by the [[hormoneஇயக்குநீர்]] of the [[anterior pituitary]] lobe in the metabolism of [[glucoseகுளுக்கோசு|sugar]]"<ref name="nobel-1947">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1947/index.html
|[[Paul Hermann Müller]]
|Switzerland
|"for his discovery of the high efficiency of [[DDTடி.டி.டீ]] as a contact [[insecticideபூச்சிக்கொல்லி|poison against several arthropods]]"<ref name="nobel-1948">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1948/index.html
|[[File:Moniz.jpg|75px]]
|[[António Egas Moniz|António Caetano Egas Moniz]]
|[[போர்த்துகல்]]
|[[Portugal]]
|"for his discovery of the therapeutic value of leucotomy ([[lobotomy]]) in certain psychoses"<ref name="nobel-1949">
{{cite web
|[[Philip Showalter Hench]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries relating to the [[hormoneஇயக்குநீர்]]s of the [[adrenal cortex]], their structure and biological effects"<ref name="nobel-1950">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1950/index.html
|
|[[Max Theiler]]
|[[South Africaதென்னாப்பிரிக்கா|Union of South Africa]]
|"for his discoveries concerning [[yellowமஞ்சள் feverகாய்ச்சல்]] and how to combat it"<ref name="nobel-1951">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1951/index.html
|[[Selman Waksman|Selman Abraham Waksman]]
|United States
|"for his discovery of [[streptomycin]], the first [[antibioticநுண்ணுயிர் எதிர்ப்பி]] effective against [[tuberculosisகாச நோய்]]"<ref name="nobel-1952">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1952/index.html
|Sir [[Hans Adolf Krebs]]
|United Kingdom
|"for his discovery of the [[citricசிட்ரிக் acidஅமில cycleசுழற்சி]]"<ref name = "nobel-1953"/>
|-
|[[File:Portrait of Fritz Albert Lipmann (1899-1986), Biochemist (2551001689).jpg|75px]]
|[[John Franklin Enders]]
|United States
|rowspan=3|"for their discovery of the ability of [[poliomyelitisஇளம்பிள்ளை வாதம்]] [[virusதீ நுண்மம்]]es to grow in cultures of various types of tissue"<ref name="nobel-1954">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1954/index.html
|[[André Frédéric Cournand]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning [[heart catheterization]] and pathological changes in the [[circulatoryசுற்றோட்டத் systemதொகுதி]]"<ref name="nobel-1956">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1956/index.html
|
|[[Werner Forssmann]]
|[[Westமேற்கு Germanyசெருமனி|Federal Republic of Germany]]
|-
|
|
|[[Daniel Bovet]]
|[[இத்தாலி]]
|[[Italy]]
|"for his discoveries relating to [[antihistamine|synthetic compounds that inhibit the action of certain body substances]], and especially their action on the vascular system and the skeletal muscles"<ref name="nobel-1957">
{{cite web
|[[George Wells Beadle]]
|United States
|rowspan=2| "for their discovery that [[geneமரபணு]]s act by regulating definite chemical events"<ref name = "nobel-1958"/>
|-
|
|[[Joshua Lederberg]]
|United States
|"for his discoveries concerning [[genetic recombination]] and the organization of the [[geneமரபணு|genetic material]] of [[bacteriaபாக்டீரியா]]"<ref name="nobel-1958">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1958/index.html
|[[Arthur Kornberg]]
|United States
|rowspan=2|"for their discovery of the mechanisms in the biological synthesis of [[ribonucleicரைபோ acidகருவமிலம்]] and [[deoxyribonucleicடி. acidஎன். ஏ.]]"<ref name="nobel-1959">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/index.html
| [[பிரான்சிஸ் கிரிக்]]
|இங்கிலாந்து
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the molecular structure of [[nucleic acidகருவமிலம்]]s and its significance for information transfer in living material"<ref name="nobel-1962">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/index.html
|-
|[[Image:JamesWatson.png|75px]]
|[[Jamesஜேம்ஸ் D.டூயி Watsonவாட்சன்|James Dewey Watson]]
|United States
|-
|
|[[Maurice Wilkins|Maurice Hugh Frederick Wilkins]]
|[[New Zealandநியூசிலாந்து]]<br>United Kingdom
|-
|rowspan=3|1963
|Sir [[John Carew Eccles]]
|Australia
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the [[nerveநரம்பு]] [[cellஉயிரணு membraneமென்சவ்வு]]"<ref name="nobel-1963">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1963/index.html
|[[Konrad Emil Bloch|Konrad Bloch]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the mechanism and regulation of the [[cholesterolகொலஸ்டிரால்]] and [[fattyகொழுப்பு acidஅமிலம்]] [[metabolismவளர்சிதைமாற்றம்]]"<ref name="nobel-1964">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1964/index.html
|[[François Jacob]]
|France
|rowspan=3|"for their discoveries concerning [[Transcriptionஆர்.என்.ஏ. (genetics)படியெடுப்பு|genetic control of enzyme]] and [[provirus|virus synthesis]]"<ref name="nobel-1965">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1965/index.html
|France
|-
|[[ஜாக்குவஸ் மோனாட்]]
|[[Jacques Monod]]
|France
|-
|[[Francis Peyton Rous|Peyton Rous]]
|United States
|"for his discovery of [[tumourகட்டி (உயிரியல்)]]-inducing [[virusதீ நுண்மம்]]es"<ref name = "nobel-1966"/>
|-
|[[Charles Brenton Huggins]]
|United States
|"for his discoveries concerning [[Hormonal therapy (oncology)|hormonal treatment]] of [[prostaticமுன்னிற்குஞ்சுரப்பி cancerபுற்றுநோய்]]"<ref name="nobel-1966">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1966/index.html
|[[Robert W. Holley]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா
|rowspan=3|"for their interpretation of the [[genetic codeமரபுக்குறியீடு]] and its function in [[Protein biosynthesis|protein synthesis]]"<ref name="nobel-1968">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1968/index.html
|[[Max Delbrück]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the replication mechanism and the genetic structure of [[virusதீ நுண்மம்]]es"<ref name="nobel-1969">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1969/index.html
|[[Earl Wilbur Sutherland, Jr.|Earl W. Sutherland, Jr.]]
|United States
|"for his discoveries concerning the mechanisms of the action of [[hormoneஇயக்குநீர்]]s"<ref name="nobel-1971">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1971/index.html
|[[Gerald Edelman|Gerald M. Edelman]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the chemical structure of [[antibodiesபிறபொருளெதிரி]]"<ref name="nobel-1972">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1972/index.html
|Austria
|-
|[[நிக்கோ டின்பெர்ஜென்]]
|[[Nikolaas Tinbergen]]
|United Kingdom
|-
|rowspan=3|
|[[Albert Claude]]
|[[பெல்ஜியம்]]
|[[Belgium]]
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the [[organelleநுண்ணுறுப்பு|structural and functional organization of the cell]]"<ref name="nobel-1974">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1974/index.html
|[[David Baltimore]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the interaction between [[tumorதீ virusநுண்மம்|tumour virus]]es and the genetic material of the cell"<ref name="nobel-1975">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1975/index.html
|[[Baruch Samuel Blumberg|Baruch S. Blumberg]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries concerning new mechanisms for the origin and dissemination of [[infectious diseaseநோய்த்தொற்று]]s"<ref name="nobel-1976">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1976/index.html
|[[Roger Guillemin]]
|United States
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the [[peptide hormone]] production of the [[brainமனித மூளை]]"<ref name = "nobel-1977"/>
|-
|[[File:Schally portrait.jpg|75px]]
|[[Werner Arber]]
|Switzerland
|rowspan=3|"for the discovery of [[restriction enzyme]]s and their application to problems of [[molecularமூலக்கூற்று geneticsமரபியல்]]"<ref name="nobel-1978">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1978/index.html
|[[Allan McLeod Cormack|Allan M. Cormack]]
|United States
|rowspan=2|"for the development of [[computerவரியோட்டவழிக் assistedகணித்த tomographyகுறுக்குவெட்டு வரைவி]]"<ref name="nobel-1979">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1979/index.html
|[[Baruj Benacerraf]]
|Venezuela
|rowspan=3|"for their discoveries concerning genetically determined [[major histocompatibility complex|structures on the cell surface]] that regulate [[immuneநோய் systemஎதிர்ப்பாற்றல் முறைமை|immunological reactions]]"<ref name="nobel-1980">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1980/index.html
|[[Barbara McClintock]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா
| "for her discovery of [[transposonஇடமாறும் டி.என்.ஏ|mobile genetic elements]]"<ref name="nobel-1983">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1983/index.html
|[[Niels Kaj Jerne|Niels K. Jerne]]
|Denmark
|rowspan=3|"for theories concerning the specificity in development and control of the [[immuneநோய் systemஎதிர்ப்பாற்றல் முறைமை]] and the discovery of the principle for production of [[monoclonal antibodies]]"<ref name="nobel-1984">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1984/index.html
|
|[[César Milstein]]
|[[Argentinaஅர்கெந்தீனா]]<br>United Kingdom
|-
|rowspan=2|1985
|[[Michael Stuart Brown|Michael S. Brown]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா
|rowspan=2|"for their discoveries concerning the regulation of [[cholesterolகொலஸ்டிரால்]] [[metabolismவளர்சிதைமாற்றம்]]"<ref name="nobel-1985">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1985/index.html
|-
|
|[[ரீட்டா லெவி மோண்டால்சினி]]
|[[Rita Levi-Montalcini]]
|Italy<br>ஐக்கிய அமெரிக்கா
|-
|
|[[Susumu Tonegawa]]
|[[ஜப்பான்]]
|[[Japan]]
|"for his discovery of the genetic principle for generation of [[antibodyபிறபொருளெதிரி]] diversity"<ref name="nobel-1987">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1987/index.html
|[[Edmond H. Fischer]]
|Switzerland<br>ஐக்கிய அமெரிக்கா
|rowspan=2|"for their discoveries concerning reversible [[proteinபுரதம்]] [[phosphorylation]] as a biological regulatory mechanism"<ref name="nobel-1992">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1992/index.html
|[[Alfred G. Gilman]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா
|rowspan=2|"for their discovery of [[G-protein]]s and the role of these proteins in [[signalசமிக்ஞை transductionகடத்துகை]] in cells"<ref name="nobel-1994">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1994/index.html
|[[Edward B. Lewis]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா
|rowspan=3|"for their discoveries concerning the genetic control of early [[embryonicமுளைய developmentவிருத்தி]]"<ref name="nobel-1995">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1995/index.html
| [[Stanley B. Prusiner]]
|United States
|"for his discovery of [[Prionபுரதப்பீழை]]s - a new biological principle of infection"<ref name="nobel-1997">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1997/index.html
|[[Robert F. Furchgott]]
|United States
|rowspan=3|"for their discoveries concerning [[nitricநைட்ரிக் oxideஆக்சைடு]] as a signalling molecule in the cardiovascular system"<ref name="nobel-1998">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1998/index.html
|[[Günter Blobel]]
|United States
|"for the discovery that [[proteinபுரதம்]]s have intrinsic signals that govern their transport and localization in the cell"<ref name="nobel-1999">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1999/index.html
|[[Arvid Carlsson]]
|Sweden
|rowspan=3|"for their discoveries concerning [[signalசமிக்ஞை transductionகடத்துகை]] in the [[nervousநரம்புத் systemதொகுதி]]"<ref name="nobel-2000">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2000/index.html
|-
|[[Image:Eric Richard Kandel.jpg|75px]]
|[[Ericஎரிக் Kandelகாண்டல்|Eric R. Kandel]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா
|-
|[[Sydney Brenner]]
|United Kingdom
|rowspan=3|"for their discoveries concerning 'genetic regulation of organ development and [[apoptosisஉயிரணு தன்மடிவு|programmed cell death]]'"<ref name="nobel-2002">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2002/index.html
|[[Paul Lauterbur]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா
|rowspan=2|"for their discoveries concerning [[magneticகாந்த resonanceஅதிர்வு imagingஅலை வரைவு]]"<ref name="nobel-2003">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2003/index.html
|[[Barry Marshall|Barry J. Marshall]]
|Australia
|rowspan=2|"for their discovery of the bacterium ''[[Helicobacterஎலிக்கோபேக்டர் pyloriபைலோரி]]'' and its role in [[gastritis]] and [[pepticவயிற்றுப் ulcer diseaseபுண்]]"<ref name="nobel-2005">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2005/index.html
|[[Andrew Fire|Andrew Z. Fire]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா
|rowspan=2|"for their discovery of [[RNAஆர்.என்.ஏ interferenceகுறுக்கீடு]] - gene silencing by double-stranded RNA"<ref name="nobel-2006">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2006/index.html
|[[ஹெரால்டு சூர் ஹாசென்]]
|ஜெர்மனி
|"for his discovery of human papilloma viruses causing [[cervicalகருப்பப்பை cancerவாய்ப் புற்றுநோய்]]"<ref name="nobel-2008">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2008/index.html
|[[பிரான்சுவாசு பாரி-சினோசி]]
|பிரான்ஸ்
|rowspan=2|"for their discovery of [[human immunodeficiency virusஎச்.ஐ.வி]]"<ref name="nobel-2008"/>
|-
|[[Image:LucMontagnier1995 065.jpg|75px]]
||[[எலிசபெத் பிளாக்பர்ன்]]
|ஐக்கிய அமெரிக்கா<br>ஆஸ்திரேலியா
|rowspan=3|"for the discovery of how [[chromosomeநிறப்புரி]]s are protected by [[telomereமுனைக்கூறு]]s and the [[enzymeநொதியம்]] [[telomerase]]"<ref name="nobel-2009">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2009/
||[[ராபர்ட் எட்வர்ட்சு]]
|ஐக்கிய இராச்சியம்
|"for the development of [[inவெளிச் vitroசோதனை fertilizationமுறை கருக்கட்டல்]]"<ref name="nobel-2010">
{{cite web
| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2010/
{{refbegin}}
*{{cite web | title = All Nobel Laureates in Medicine | publisher = Nobel Foundation| url = http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/|accessdate=2008-10-06}}
*{{cite web | title = Nobel Prize winners by category (physiology or medicine)| publisher = [[Encyclopædiaபிரித்தானிக்கா Britannicaகலைக்களஞ்சியம்]] | url = http://www.britannica.com/nobelprize/browse?browseId=255938|accessdate=2008-10-15}}
{{refend}}
;குறிப்பிட்ட
18,344

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1559628" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது