பல்கோண எண்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

3,324 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  14 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
No edit summary
ஆனால் 10 ஐ ஒரு [[சதுரம்|சதுரமாக]] அடுக்கமுடியாது. எண் 9 ஐ அவ்வாறு அடுக்கமுடியும். ([[சதுர எண்]] பார்க்கவும்):
 
:{|
x x x
| align="center" | [[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]
x x x
|}
x x x
 
36 போன்ற சில எண்களைச் சதுரமாகவும், முக்கோணமாகவும் அடுக்கமுடியும். ( [[முக்கோண சதுர எண்]]):
 
:{|
x x x x x x
|- align="center" valign="bottom"
x x x x x x
|[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]]
x x x x x x
|
x x x x x x
|[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]
x x x x x x
|}
x x x x x x
 
x
x x
x x x
x x x x
x x x x x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x x
 
The method for enlarging the polygon to the next size is to extend two adjacent arms by one point and to then add the required extra sides between those points. In the following diagrams, each extra layer is shown as +.
'''முக்கோண எண்கள்'''
 
{|
1:
! 1 !! !! 3 !! !! 6 !! !! 10
 
|- align="center" valign="top"
+ x
|[[Image:RedDotX.svg|16px|*]]
 
|
3:
|[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:RedDotX.svg|16px|*]][[Image:RedDotX.svg|16px|*]]
 
|
x x
|[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:RedDotX.svg|16px|*]][[Image:RedDotX.svg|16px|*]][[Image:RedDotX.svg|16px|*]]
+ + x x
|
 
|[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]][[Image:GrayDotX.svg|16px|*]]<br>[[Image:RedDotX.svg|16px|*]][[Image:RedDotX.svg|16px|*]][[Image:RedDotX.svg|16px|*]][[Image:RedDotX.svg|16px|*]]
6:
|}
 
x x
x x x x
+ + + x x x
 
10:
 
x x
x x x x
x x x x x x
+ + + + x x x x
 
'''சதுர எண்கள்'''
 
{|
1:
! 1 !! !! 4 !! !! 9 !! !! 16
 
|- align="center" valign="top"
+ x
|[[Image:RedDot.svg|16px|*]]
 
|
4:
|[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:RedDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]
 
|
x + x x
|[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:RedDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]
+ + x x
|
 
|[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:GrayDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]<br>[[Image:RedDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]][[Image:RedDot.svg|16px|*]]
9:
|}
 
x x + x x x
x x + x x x
+ + + x x x
 
16:
 
x x x + x x x x
x x x + x x x x
x x x + x x x x
+ + + + x x x x
 
ஐங்கோணி, அறுகோணி போன்ற கூடிய பக்கங்களைக்கொண்ட பல்கோணிகளும் புள்ளிகளின் அடுக்காகக் காட்டப்படக்கூடியவை. (convention படி, எத்தனை பக்கங்கொண்ட பல்கோணிக்கும் 1 முதலாவது பல்கோண எண்ணாகும்).
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/158500" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது