"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

8,315 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
{{mergeto|தனிமங்களின் பெயர்ப் பட்டியல்}}
சி
சி ({{mergeto|தனிமங்களின் பெயர்ப் பட்டியல்}})
{{mergeto|தனிமங்களின் பெயர்ப் பட்டியல்}}
{{translate}}
இது பெயர் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, வகை அடிப்படையில் நிறக்குறி இடப்பட்டுள்ள வேதியியல் தனிமங்களின் பட்டியலாகும்.
இத் தனிமங்களின் பட்டியல் பெயர்வாரியாக அமைத்த பட்டியல். தனிமத்தின் வகையைப் பொருத்து நிறம் காட்டப்பட்டுள்ளது.
 
ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் அதன் [[தனிமக் குறியீடு]], [[அணுவெண்]], கூடிய உறுதியுள்ள [[ஓரிடத்தான்|ஓரிடத்தானின்]] [[அணுநிறை]] மற்றும் [[ஆவர்த்தன அட்டவணை|ஆவர்த்தன அட்டவணையில்]] அவற்றின் கூட்டம், மீள்வரிசை எண் என்பன அடங்கிய தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
தனிமங்களின் [[குறியெழுத்து]], [[அணுவெண்]] [[அணுப் பொருண்மை]], நிலையான [[மாற்றுரு]], நெடுங்குழு எண், கிடைவரிசை எண் முதலிய குறிக்கபட்டுள்ளன.
 
{{தனிமம் நிறச்சுட்டி}}
{| class="wikitable sortable"
|-
![[அணு எண்]]
 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
![[தனிமங்களின் குறியெழுத்துப் பட்டியல்|குறி]]
|- bgcolor="#efefef"
 
! width="160" | பெயர் !! width="60"| தனிமக் குறியீடு!! width="60"| அணு<br /> எண்!! width="100" | அணுநிறை!! width="50"|கூட்டம் !! width="50|மீள்வரிசை
![[தனிமம்]]
|- style bgcolor="#ff99cc"
 
|[[அக்டினியம்]] || Ac || 89 || [227]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
![[நெடுங்குழு (தனிம அட்டவணை)|நெடுங்குழு]]
|- style bgcolor="#cccc99"
 
|[[அந்திமனி]] (Stibium) || Sb || 51 || 121.760(1){{fn|2}} || 15 || 5
![[கிடை வரிசை (தனிம அட்டவணை)|Period]]
|- style bgcolor="#ff99cc"
 
|[[அமெரிக்கியம்]] || Am || 95 || [243]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
![[அணு நிறை]]
|- style bgcolor="#ffff99"
[[Atomic mass unit|u]] [[Uncertainty#Measurements|()]]
|[[அயடீன்]] || I || 53 || 126.904 47(3) || 17 || 5
 
|- style bgcolor="#cccccc"
![[அடர்த்தி]]
|[[அலுமீனியம்]] || Al || 13 || 26.9815386(8) || 13 || 3
[[கிராம்|g]] / [[Cubic centimetre|cm3]]
|- style bgcolor="#ffff99"
 
|[[அஸ்டாடைன்]] || At || 85 || [210]{{fn|1}} || 17 || 6
![[உருகுநிலை]]
|- style bgcolor="#a0ffa0"
[[கெல்வின்|K]]
|[[ஆக்ஸிஜன்]] || O || 8 || 15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}} || 16 || 2
 
|- style bgcolor="#c0ffff"
![[கொதிநிலை]]
|[[ஆர்கன்]] || Ar || 18 || 39.948(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 3
[[கெல்வின்|K]]
|- style bgcolor="#cccc99"
 
|[[ஆர்சனிக்]] || As || 33 || 74.92160(2) || 15 || 4
![[வெப்பக் கொண்மை|Heat]]
[[ஜூல்|J]] / [[கிராம்|g]] [[கெல்வின்|K]]
 
![[எலக்ட்ரான் கவர் திறன்]]
[[வோல்ட்டு|V]]
 
![[Abundance of elements in Earth's crust|Abundance]]
[[கிலோகிராம்|mg]] / [[கிலோகிராம்|kg]]
 
|-style="display:none;"
| -999 || !a || !a || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999
|-
| ஆர்ஜெண்டம்&mdash;''(வெள்ளி)'' || Ag
| 1 || style="background-color:#a0ffa0" | H || [[நீரியம்]] || 1 || 1 || {{sort|001|1.00794(7)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 0.00008988 || 14.175 || 20.28 || 14.304 || 2.20 || 1400
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[இந்தியம்]] || In || 49 || 114.818(3) || 13 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[இரிடியம்]] || Ir || 77 || 192.217(3) || 9 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[இரும்பு]] (Ferrum) || Fe || 26 || 55.845(2) || 8 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[ஈயம்]] (Plumbum) || Pb || 82 || 207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 14 || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்குவாடியம்]] || Uuq || 114 || [289]{{fn|1}} || 14 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ட்ரியம்]] || Uut || 113 || [284]{{fn|1}} || 13 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[உனுன்பியம்]] || Uub || 112 || [285]{{fn|1}} || 12 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்பெண்டியம்]] || Uup || 115 || [288]{{fn|1}} || 15 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ஹெக்சியம்]] || Uuh || 116 || [292]{{fn|1}} || 16 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[எர்பியம்]] || Er || 68 || 167.259(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஐதரசன்]] || H || 1 || 1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 1 || 1
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டீனியம்]] || Es || 99 || [252]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஒஸ்மியம்]] || Os || 76 || 190.23(3){{fn|2}} || 8 || 6
|-
|[[தங்கம்]] (ஔரம்)&mdash; || Au
| 2 || style="background-color:#c0ffff" | He || [[ஈலியம்]] || 18 || 1 || {{sort|004|4.002602(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 0.0001785 || 0.95{{ref|6|6}} || 4.22 || 5.193 || – || 0.008
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[கட்மியம்]] || Cd || 48 || 112.411(8){{fn|2}} || 12 || 5
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[கடோலினம்]] || Gd || 64 || 157.25(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[கந்தகம்]] || S || 16 || 32.065(5){{fn|2}} {{fn|4}} || 16 || 3
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[கல்சியம்]] || Ca || 20 || 40.078(4){{fn|2}} || 2 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[கல்லியம்]] || Ga || 31 || 69.723(1) || 13 || 4
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[கலிபோர்னியம்]] || Cf || 98 || [251]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|-
| [[பொட்டாசியம்]] || K
| 3 || style="background-color:#ff6666" | Li || [[லித்தியம்]] || 1 || 2 || {{sort|007|6.941(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|5|5}} {{ref|9|9}} || 0.534 || 453.85 || 1615 || 3.582 || 0.98 || 20
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[கரிமம்]] || C || 6 || 12.0107(8){{fn|2}} {{fn|4}} || 14 || 2
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[கியூரியம்]] || Cm || 96 || [247]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[கிரிப்டோன்]] || Kr || 36 || 83.798(2){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 4
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[குளோரின்]] || Cl || 17 || 35.453(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 17 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[குரோமியம்]] || Cr || 24 || 51.9961(6) || 6 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[கோபால்ட்]] || Co || 27 || 58.933195(5) || 9 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[சமாரியம்]] || Sm || 62 || 150.36(2){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[சிலிக்கன்]] || Si || 14 || 28.0855(3){{fn|4}} || 14 || 3
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[சீசியம்]] (Cesium) || Cs || 55 || 132.9054519(2) || 1 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[சீபோர்ஜியம்]] || Sg || 106 || [266]{{fn|1}} || 6 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[செப்பு]] (Cuprum) || Cu || 29 || 63.546(3){{fn|4}} || 11 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[செரியம்]] || Ce || 58 || 140.116(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[செலெனியம்]] || Se || 34 || 78.96(3){{fn|4}} || 16 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[செனன்]] || Xe || 54 || 131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 5
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[சோடியம்]] (Natrium) || Na || 11 || 22.98976928(2) || 1 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டுப்னியம்]] || Db || 105 || [262]{{fn|1}} || 5 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டெக்னீட்டியம்]] || Tc || 43 || [98]{{fn|1}} || 7 || 5
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[டெல்லூரியம்]] || Te || 52 || 127.60(3){{fn|2}} || 16 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டைட்டானியம்]] || Ti || 22 || 47.867(1) || 4 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தகரம்]] (Stannum) || Sn || 50 || 118.710(7){{fn|2}} || 14 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்கம்]] (Aurum) || Au || 79 || 196.966569(4) || 11 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்ஸ்தன்]] (Wolfram) || W || 74 || 183.84(1) || 6 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தந்தாலம்]] || Ta || 73 || 180.94788(2) || 5 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தர்ம்ஸ்டட்டியம்]] || Ds || 110 || [271]{{fn|1}} || 10 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தல்லியம்]] || Tl || 81 || 204.3833(2) || 13 || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[திஸ்புரோசியம்]] || Dy || 66 || 162.500(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[துத்தநாகம்]] || Zn || 30 || 65.409(4) || 12 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[தூலியம்]] || Tm || 69 || 168.93421(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[டெர்பியம்]] || Tb || 65 || 158.92535(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[தோரியம்]] || Th || 90 || 232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நிக்கல்]] || Ni || 28 || 58.6934(2) || 10 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[நியான்]] || Ne || 10 || 20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[நியோடைமினம்]] || Nd || 60 || 144.242(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நியோபியம்]] || Nb || 41 || 92.906 38(2) || 5 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[நெப்டியூனியம்]] || Np || 93 || [237]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|-
| நேட்ரியம்&mdash;''(சோடியம்)'' || Na
| 4 || style="background-color:#ffdead" | Be || [[பெரிலியம்]] || 2 || 2 || {{sort|009|9.012182(3)}} || 1.85 || 1560.15 || 2742 || 1.825 || 1.57 || 2.8
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[நைதரசன்]] || N || 7 || 14.0067(2){{fn|2}} {{fn|4}} || 15 || 2
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[நோபெலியம்]] || No || 102 || [259]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[பல்லேடியம்]] || Pd || 46 || 106.42(1){{fn|2}} || 10 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[பாதரசம்]] || Hg || 80 || 200.59(2) || 12 || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[பிரசியோடைமியம்]] || Pr || 59 || 140.90765(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[பிரான்சியம்]] || Fr || 87 || [223]{{fn|1}} || 1 || 7
|-
| பிளம்பம்&mdash;''(ஈயம்)'' || Pb
| 5 || style="background-color:#cccc99" | B || [[போரான்]] || 13 || 2 || {{sort|011|10.811(7){{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 2.34 || 2573.15 || 4200 || 1.026 || 2.04 || 10
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[பிளாட்டினம்]] || Pt || 78 || 195.084(9) || 10 || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[பிஸ்மத்]] || Bi || 83 || 208.98040(1) || 15 || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[புரொமேதியம்]] || Pm || 61 || [145]{{fn|1}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[புரோட்டாக்டினியம்]] || Pa || 91 || 231.03588(2){{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[புரோமின்]] || Br || 35 || 79.904(1) || 17 || 4
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[புளூட்டோனியம்]] || Pu || 94 || [244]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[புளோரின்]] || F || 9 || 18.9984032(5) || 17 || 2
|-
| பெர்ரம்&mdash;''(இரும்பு)'' || Fe
| 6 || style="background-color:#a0ffa0" | C || [[கரிமம்]] || 14 || 2 || {{sort|012|12.0107(8){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 2.267 || 3948.15{{ref|7|7}} || 4300 || 0.709 || 2.55 || 200
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[பேர்க்கலியம்]] || Bk || 97 || [247]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[பேர்மினம்]] || Fm || 100 || [257]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[பேரியம்]] || Ba || 56 || 137.327(7) || 2 || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[பெரிலியம்]] || Be || 4 || 9.012182(3) || 2 || 2
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[பொட்டாசியம்]] (Kalium) || K || 19 || 39.0983(1) || 1 || 4
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[பொஸ்பரசு]] || P || 15 || 30.973762(2) || 15 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[போரியம்]] || Bh || 107 || [264]{{fn|1}} || 7 || 7
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[போரொன்]] || B || 5 || 10.811(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 13 || 2
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[போலோனியம்]] || Po || 84 || [210]{{fn|1}} || 16 || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[மக்னீசியம்]] || Mg || 12 || 24.3050(6) || 2 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மங்கனீஸ்]] || Mn || 25 || 54.938045(5) || 7 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மெயிட்னீரியம்]] || Mt || 109 || [268]{{fn|1}} || 9 || 7
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[மென்டல்வியம்]] || Md || 101 || [258]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மொலிப்டெனம்]] || Mo || 42 || 95.94(2){{fn|2}} || 6 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[யுரேனியம்]] || U || 92 || 238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[யூரோப்பியம்]] || Eu || 63 || 151.964(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[ருபிடியம்]] || Rb || 37 || 85.4678(3){{fn|2}} || 1 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதபோர்டியம்]] || Rf || 104 || 261{{fn|1}} || 4 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதெனியம்]] || Ru || 44 || 101.07(2){{fn|2}} || 8 || 5
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ரேடான்]] || Rn || 86 || [220]{{fn|1}} || 18 || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[ரேடியம்]] || Ra || 88 || [226]{{fn|1}} || 2 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரெனியம்]] || Re || 75 || 186.207(1) || 7 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோடியம்]] || Rh || 45 || 102.905 50(2) || 9 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோயெண்ட்ஜீனியம்]] || Rg || 111 || [272]{{fn|1}} || 11 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லந்தனம்]] || La || 57 || 138.90547(7){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[லாரென்சியம்]] || Lr || 103 || [262]{{fn|1}} || 3 || 7
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[லித்தியம்]] || Li || 3 || 6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}} || 1 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லூட்டெட்டியம்]] || Lu || 71 || 174.967(1){{fn|2}} || 3 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வனேடியம்]] || V || 23 || 50.9415(1) || 5 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வெள்ளி (உலோகம்)|வெள்ளி]] (Argentum) || Ag || 47 || 107.8682(2){{fn|2}} || 11 || 5
|-
| வூல்ப்ராம்&mdash;''(தங்ஸ்தன்)'' || W
| 7 || style="background-color:#a0ffa0" | N || [[நைட்ரசன்]] || 15 || 2 || {{sort|014|14.0067(2){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 0.0012506 || 63.29 || 77.36 || 1.04 || 3.04 || 19
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஸ்கண்டியம்]] || Sc || 21 || 44.955912(6) || 3 || 4
|-
| ஸ்ட்டனம்&mdash;''(தகரம்)'' || Sn
| 8 || style="background-color:#a0ffa0" | O || [[ஆக்சிசன்]] || 16 || 2 || {{sort|016|15.9994(3){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 0.001429 || 50.5 || 90.20 || 0.918 || 3.44 || 461000
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[ஸ்ட்ரோண்டியம்]] || Sr || 38 || 87.62(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 2 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஸிர்கோனியம்]] || Zr || 40 || 91.224(2){{fn|2}} || 4 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஹவ்னியம்]] || Hf || 72 || 178.49(2) || 4 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஹஸ்ஸியம்]] || Hs || 108 || [277]{{fn|1}} || 8 || 7
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ஹீலியம்]] || He || 2 || 4.002602(2){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 1
|-
| ஹைட்ரார்கைரம்&mdash;''(பாதரசம்)'' || Hg
| 9 || style="background-color:#ffff99" | F || [[புளோரின்]] || 17 || 2 || {{sort|019|18.9984032(5)}} || 0.001696 || 53.63 || 85.03 || 0.824 || 3.98 || 585
|- style bgcolor="#ffbfff"
|-
|[[ஹோல்மியம்]] || Ho || 67 || 164.930 32(2) || &nbsp; || 6
| 10 || style="background-color:#c0ffff" | Ne || [[நியான்]] || 18 || 2 || {{sort|020|20.1797(6){{ref|2|2}} {{ref|3|3}}}} || 0.0008999 || 24.703 || 27.07 || 1.03 || – || 0.005
|- style bgcolor="#cccc99"
|-
|[[ஜெர்மானியம்]] || Ge || 32 || 72.64(1) || 14 || 4
| 11 || style="background-color:#ff6666" | Na || [[சோடியம்]] || 1 || 3 || {{sort|023|22.98976928(2)}} || 0.971 || 371.15 || 1156 || 1.228 || 0.93 || 23600
|- style bgcolor="#ffbfff"
|-
|[[Ytterbium]] || Yb || 70 || 173.04(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
| 12 || style="background-color:#ffdead" | Mg || [[மக்னீசியம்]] || 2 || 3 || {{sort|024|24.3050(6)}} || 1.738 || 923.15 || 1363 || 1.023 || 1.31 || 23300
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|-
|[[Yttrium]] || Y || 39 || 88.90585(2) || 3 || 5
| 13 || style="background-color:#cccccc" | Al || [[அலுமினியம்]] || 13 || 3 || {{sort|027|26.9815386(8)}} || 2.698 || 933.4 || 2792 || 0.897 || 1.61 || 82300
 
|-
| 14 || style="background-color:#cccc99" | Si || [[சிலிக்கான்]] || 14 || 3 || {{sort|028|28.0855(3)}}{{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 2.3296 || 1683.15 || 3538 || 0.705 || 1.9 || 282000
|-
| 15 || style="background-color:#a0ffa0" | P || [[பாசுபரசு]] || 15 || 3 || {{sort|031|30.973762(2)}} || 1.82 || 317.25 || 553 || 0.769 || 2.19 || 1050
|-
| 16 || style="background-color:#a0ffa0" | S || [[கந்தகம்]] || 16 || 3 || {{sort|032|32.065(5)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 2.067 || 388.51 || 717.8 || 0.71 || 2.58 || 350
|-
| 17 || style="background-color:#ffff99" | Cl || [[குளோரின்]] || 17 || 3 || {{sort|035|35.453(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 0.003214 || 172.31 || 239.11 || 0.479 || 3.16 || 145
|-
| 18 || style="background-color:#c0ffff" | Ar || [[ஆர்கான்]] || 18 || 3 || {{sort|040|39.948(1)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 0.0017837 || 83.96 || 87.30 || 0.52 || – || 3.5
|-
| 19 || style="background-color:#ff6666" | K || [[பொட்டாசியம்]] || 1 || 4 || {{sort|039|39.0983(1)}} || 0.862 || 336.5 || 1032 || 0.757 || 0.82 || 20900
|-
| 20 || style="background-color:#ffdead" | Ca || [[கல்சியம்]] || 2 || 4 || {{sort|041|40.078(4)}}{{ref|2|2}} || 1.54 || 1112.15 || 1757 || 0.647 || 1 || 41500
|-
| 21 || style="background-color:#ffc0c0" | Sc || [[இசுக்காண்டியம்]] || 3 || 4 || {{sort|045|44.955912(6)}} || 2.989 || 1812.15 || 3109 || 0.568 || 1.36 || 22
|-
| 22 || style="background-color:#ffc0c0" | Ti || [[டைட்டேனியம்]] || 4 || 4 || {{sort|048|47.867(1)}} || 4.54 || 1933.15 || 3560 || 0.523 || 1.54 || 5650
|-
| 23 || style="background-color:#ffc0c0" | V || [[வனேடியம்]] || 5 || 4 || {{sort|051|50.9415(1)}} || 6.11 || 2175.15 || 3680 || 0.489 || 1.63 || 120
|-
| 24 || style="background-color:#ffc0c0" | Cr || [[குரோமியம்]] || 6 || 4 || {{sort|052|51.9961(6)}} || 7.15 || 2130.15 || 2944 || 0.449 || 1.66 || 102
|-
| 25 || style="background-color:#ffc0c0" | Mn || [[மாங்கனீசு]] || 7 || 4 || {{sort|055|54.938045(5)}} || 7.44 || 1519.15 || 2334 || 0.479 || 1.55 || 950
|-
| 26 || style="background-color:#ffc0c0" | Fe || [[இரும்பு]] || 8 || 4 || {{sort|056|55.845(2)}} || 7.874 || 1808.15 || 3134 || 0.449 || 1.83 || 56300
|-
| 27 || style="background-color:#ffc0c0" | Co || [[கோபால்ட்]] || 9 || 4 || {{sort|059|58.933195(5)}} || 8.86 || 1768.15 || 3200 || 0.421 || 1.88 || 25
|-
| 28 || style="background-color:#ffc0c0" | Ni || [[நிக்கல்]] || 10 || 4 || {{sort|058|58.6934(4)}} || 8.912 || 1726.15 || 3186 || 0.444 || 1.91 || 84
|-
| 29 || style="background-color:#ffc0c0" | Cu || [[செப்பு]] || 11 || 4 || {{sort|064|63.546(3)}}{{ref|4|4}} || 8.96 || 1357.75 || 2835 || 0.385 || 1.9 || 60
|-
| 30 || style="background-color:#ffc0c0" | Zn || [[துத்தநாகம்]] || 12 || 4 || {{sort|065|65.38(2)}} || 7.134 || 692.88 || 1180 || 0.388 || 1.65 || 70
|-
| 31 || style="background-color:#cccccc" | Ga || [[காலியம்]] || 13 || 4 || {{sort|070|69.723(1)}} || 5.907 || 302.91 || 2477 || 0.371 || 1.81 || 19
|-
| 32 || style="background-color:#cccc99" | Ge || [[ஜேர்மானியம்]] || 14 || 4 || {{sort|073|72.63(1)}} || 5.323 || 1211.45 || 3106 || 0.32 || 2.01 || 1.5
|-
| 33 || style="background-color:#cccc99" | As || [[ஆர்சனிக்]] || 15 || 4 || {{sort|075|74.92160(2)}} || 5.776 || 1090.15{{ref|7|7}} || 887 || 0.329 || 2.18 || 1.8
|-
| 34 || style="background-color:#a0ffa0" | Se || [[செலீனியம்]] || 16 || 4 || {{sort|079|78.96(3)}}{{ref|4|4}} || 4.809 || 494.15 || 958 || 0.321 || 2.55 || 0.05
|-
| 35 || style="background-color:#ffff99" | Br || [[புரோமின்]] || 17 || 4 || {{sort|080|79.904(1)}} || 3.122 || 266.05 || 332.0 || 0.474 || 2.96 || 2.4
|-
| 36 || style="background-color:#c0ffff" | Kr || [[கிருப்டான்]] || 18 || 4 || {{sort|084|83.798(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} || 0.003733 || 115.93 || 119.93 || 0.248 || 3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 37 || style="background-color:#ff6666" | Rb || [[ருபீடியம்]] || 1 || 5 || {{sort|085|85.4678(3)}}{{ref|2|2}} || 1.532 || 312.79 || 961 || 0.363 || 0.82 || 90
|-
| 38 || style="background-color:#ffdead" | Sr || [[இசுட்ரோன்சியம்]] || 2 || 5 || {{sort|087|87.62(1)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 2.64 || 1042.15 || 1655 || 0.301 || 0.95 || 370
|-
| 39 || style="background-color:#ffc0c0" | Y || [[யிற்றியம்]] || 3 || 5 || {{sort|089|88.90585(2)}} || 4.469 || 1799.15 || 3609 || 0.298 || 1.22 || 33
|-
| 40 || style="background-color:#ffc0c0" | Zr || [[சிர்க்கோனியம்]] || 4 || 5 || {{sort|091|91.224(2)}}{{ref|2|2}} || 6.506 || 2125.15 || 4682 || 0.278 || 1.33 ||165
|-
| 41 || style="background-color:#ffc0c0" | Nb || [[நையோபியம்]] || 5 || 5 || {{sort|093|92.90638(2)}} || 8.57 || 2741.15 || 5017 || 0.265 || 1.6 || 20
|-
| 42 || style="background-color:#ffc0c0" | Mo || [[மாலிப்டினம்]] || 6 || 5 || {{sort|096|95.96(2)}}{{ref|2|2}} || 10.22 || 2890.15 || 4912 || 0.251 || 2.16 || 1.2
|-
| 43 || style="background-color:#ffc0c0" | Tc || [[டெக்னீசியம்]] || 7 || 5 || {{sort|098|[98]{{ref|1|1}}}} || 11.5 || 2473.15 || 5150 || – || 1.9 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 44 || style="background-color:#ffc0c0" | Ru || [[ருத்தேனியம்]] || 8 || 5 || 101.07(2){{ref|2|2}} || 12.37 || 2523.15 || 4423 || 0.238 || 2.2 || 0.001
|-
| 45 || style="background-color:#ffc0c0" | Rh || [[ரோடியம்]] || 9 || 5 || 102.90550(2) || 12.41 || 2239.15 || 3968 || 0.243 || 2.28 || 0.001
|-
| 46 || style="background-color:#ffc0c0" | Pd || [[பலேடியம்]] || 10 || 5 || 106.42(1){{ref|2|2}} || 12.02 || 1825.15 || 3236 || 0.244 || 2.2 || 0.015
|-
| 47 || style="background-color:#ffc0c0" | Ag || [[வெள்ளி (மாழை)]] || 11 || 5 || 107.8682(2){{ref|2|2}} || 10.501 || 1234.15 || 2435 || 0.235 || 1.93 || 0.075
|-
| 48 || style="background-color:#ffc0c0" | Cd || [[காட்மியம்]] || 12 || 5 || 112.411(8){{ref|2|2}} || 8.69 || 594.33 || 1040 || 0.232 || 1.69 || 0.159
|-
| 49 || style="background-color:#cccccc" | In || [[இண்டியம்]] || 13 || 5 || 114.818(3) || 7.31 || 429.91 || 2345 || 0.233 || 1.78 || 0.25
|-
| 50 || style="background-color:#cccccc" | Sn || [[வெள்ளீயம்]] || 14 || 5 || 118.710(7){{ref|2|2}} || 7.287 || 505.21 || 2875 || 0.228 || 1.96 || 2.3
|-
| 51 || style="background-color:#cccc99" | Sb || [[அந்திமனி]] || 15 || 5 || 121.760(1){{ref|2|2}} || 6.685 || 904.05 || 1860 || 0.207 || 2.05 || 0.2
|-
| 52 || style="background-color:#cccc99" | Te || [[டெலூரியம்]] || 16 || 5 || 127.60(3){{ref|2|2}} || 6.232 || 722.8 || 1261 || 0.202 || 2.1 || 0.001
|-
| 53 || style="background-color:#ffff99" | I || [[அயோடின்]] || 17 || 5 || 126.90447(3) || 4.93 || 386.65 || 457.4 || 0.214 || 2.66 || 0.45
|-
| 54 || style="background-color:#c0ffff" | Xe || [[செனான்]] || 18 || 5 || 131.293(6){{ref|2|2}} {{ref|3|3}} || 0.005887 || 161.45 || 165.03 || 0.158 || 2.6 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 55 || style="background-color:#ff6666" | Cs || [[சீசியம்]] || 1 || 6 || 132.9054519(2) || 1.873 || 301.7 || 944 || 0.242 || 0.79 || 3
|-
| 56 || style="background-color:#ffdead" | Ba || [[பேரியம்]] || 2 || 6 || 137.327(7) || 3.594 || 1002.15 || 2170 || 0.204 || 0.89 || 425
|-
| 57 || style="background-color:#ffbfff" | La || [[இலந்தனம்]] || || 6 || 138.90547(7){{ref|2|2}} || 6.145 || 1193.15 || 3737 || 0.195 || 1.1 || 39
|-
| 58 || style="background-color:#ffbfff" | Ce || [[சீரியம்]] || || 6 || 140.116(1){{ref|2|2}} || 6.77 || 1071.15 || 3716 || 0.192 || 1.12 || 66.5
|-
| 59 || style="background-color:#ffbfff" | Pr || [[பிரசியோடைமியம்]] || || 6 || 140.90765(2) || 6.773 || 1204.15 || 3793 || 0.193 || 1.13 || 9.2
|-
| 60 || style="background-color:#ffbfff" | Nd || [[நியோடைமியம்]] || || 6 || 144.242(3){{ref|2|2}} || 7.007 || 1289.15 || 3347 || 0.19 || 1.14 || 41.5
|-
| 61 || style="background-color:#ffbfff" | Pm || [[புரோமித்தியம்]] || || 6 || {{sort|145|[145]{{ref|1|1}}}} || 7.26 || 1204.15 || 3273 || – || – || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 62 || style="background-color:#ffbfff" | Sm || [[சமாரியம்]] || || 6 || 150.36(2){{ref|2|2}} || 7.52 || 1345.15 || 2067 || 0.197 || 1.17 || 7.05
|-
| 63 || style="background-color:#ffbfff" | Eu || [[யூரோப்பியம்]] || || 6 || 151.964(1){{ref|2|2}} || 5.243 || 1095.15 || 1802 || 0.182 || 1.2 || 2
|-
| 64 || style="background-color:#ffbfff" | Gd || [[கடோலினியம்]] || || 6 || 157.25(3){{ref|2|2}} || 7.895 || 1585.15 || 3546 || 0.236 || 1.2 || 6.2
|-
| 65 || style="background-color:#ffbfff" | Tb || [[டெர்பியம்]] || || 6 || 158.92535(2) || 8.229 || 1630.15 || 3503 || 0.182 || 1.2 || 1.2
|-
| 66 || style="background-color:#ffbfff" | Dy || [[டிசிப்ரோசியம்]] || || 6 || 162.500(1){{ref|2|2}} || 8.55 || 1680.15 || 2840 || 0.17 || 1.22 || 5.2
|-
| 67 || style="background-color:#ffbfff" | Ho || [[ஓல்மியம்]] || || 6 || 164.93032(2) || 8.795 || 1743.15 || 2993 || 0.165 || 1.23 || 1.3
|-
| 68 || style="background-color:#ffbfff" | Er || [[எர்பியம்]] || || 6 || 167.259(3){{ref|2|2}} || 9.066 || 1795.15 || 3503 || 0.168 || 1.24 || 3.5
|-
| 69 || style="background-color:#ffbfff" | Tm || [[தூலியம்]] || || 6 || 168.93421(2) || 9.321 || 1818.15 || 2223 || 0.16 || 1.25 || 0.52
|-
| 70 || style="background-color:#ffbfff" | Yb || [[இட்டெர்பியம்]] || || 6 || 173.054(5){{ref|2|2}} || 6.965 || 1097.15 || 1469 || 0.155 || 1.1 || 3.2
|-
| 71 || style="background-color:#ffbfff" | Lu || [[லியுதேத்தியம்]] || 3 || 6 || 174.9668(1){{ref|2|2}} || 9.84 || 1936.15 || 3675 || 0.154 || 1.27 || 0.8
|-
| 72 || style="background-color:#ffc0c0" | Hf || [[ஆஃபினியம்]] || 4 || 6 || 178.49(2) || 13.31 || 2500.15 || 4876 || 0.144 || 1.3 || 3
|-
| 73 || style="background-color:#ffc0c0" | Ta || [[டாண்ட்டலம்]] || 5 || 6 || 180.94788(2) || 16.654 || 3269.15 || 5731 || 0.14 || 1.5 || 2
|-
| 74 || style="background-color:#ffc0c0" | W || [[டங்க்ஸ்டன்]] || 6 || 6 || 183.84(1) || 19.25 || 3680.15 || 5828 || 0.132 || 2.36 || 1.3
|-
| 75 || style="background-color:#ffc0c0" | Re || [[இரேனியம்]] || 7 || 6 || 186.207(1) || 21.02 || 3453.15 || 5869 || 0.137 || 1.9 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 76 || style="background-color:#ffc0c0" | Os || [[ஓசுமியம்]] || 8 || 6 || 190.23(3){{ref|2|2}} || 22.61 || 3300.15 || 5285 || 0.13 || 2.2 || 0.002
|-
| 77 || style="background-color:#ffc0c0" | Ir || [[இரிடியம்]] || 9 || 6 || 192.217(3) || 22.56 || 2716.15 || 4701 || 0.131 || 2.2 || 0.001
|-
| 78 || style="background-color:#ffc0c0" | Pt || [[பிளாட்டினம்]] || 10 || 6 || 195.084(9) || 21.46 || 2045.15 || 4098 || 0.133 || 2.28 || 0.005
|-
| 79 || style="background-color:#ffc0c0" | Au || [[தங்கம்]] || 11 || 6 || 196.966569(4) || 19.282 || 1337.73 || 3129 || 0.129 || 2.54 || 0.004
|-
| 80 || style="background-color:#ffc0c0" | Hg || [[பாதரசம்|Mercury]] || 12 || 6 || 200.59(2) || 13.5336 || 234.43 || 630 || 0.14 || 2 || 0.085
|-
| 81 || style="background-color:#cccccc" | Tl || [[தாலியம்]] || 13 || 6 || 204.3833(2){{ref|9|9}} || 11.85 || 577.15 || 1746 || 0.129 || 1.62 || 0.85
|-
| 82 || style="background-color:#cccccc" | Pb || [[ஈயம்]] || 14 || 6 || 207.2(1){{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 11.342 || 600.75 || 2022 || 0.129 || 2.33 || 14
|-
| 83 || style="background-color:#cccccc" | Bi || [[பிசுமத்]] || 15 || 6 || 208.98040(1){{ref|1|1}} || 9.807 || 544.67 || 1837 || 0.122 || 2.02 || 0.009
|-
| 84 || style="background-color:#cccc99" | Po || [[பொலோனியம்]] || 16 || 6 || {{sort|210|[210]}}{{ref|1|1}} || 9.32 || 527.15 || 1235 || – || 2 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 85 || style="background-color:#ffff99" | At || [[அசுட்டட்டைன்]] || 17 || 6 || {{sort|210|[210]}}{{ref|1|1}} || 7 || 575.15 || 610 || – || 2.2 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 86 || style="background-color:#c0ffff" | Rn || [[ரேடான்]] || 18 || 6 || {{sort|222|[222]}}{{ref|1|1}} || 0.00973 || 202.15 || 211.3 || 0.094 || – || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 87 || style="background-color:#ff6666" | Fr || [[பிரான்சீயம்]] || 1 || 7 || {{sort|223|[223]{{ref|1|1}}}} || 1.87 || 300.15 || 950 || – || 0.7 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 88 || style="background-color:#ffdead" | Ra || [[ரேடியம்]] || 2 || 7 || {{sort|223|[226]}}{{ref|1|1}} || 5.5 || 973.15 || 2010 || – || 0.9 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 89 || style="background-color:#ff99cc" | Ac || [[அக்டினியம்]] || || 7 || {{sort|227|[227]}}{{ref|1|1}} || 10.07 || 1323.15 || 3471 || 0.12 || 1.1 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 90 || style="background-color:#ff99cc" | Th || [[தோரியம்]] || || 7 || 232.03806(2){{ref|1|1}} {{ref|2|2}} || 11.72 || 2028.15 || 5061 || 0.113 || 1.3 || 9.6
|-
| 91 || style="background-color:#ff99cc" | Pa || [[புரோடாக்டினியம்]] || || 7 || 231.03588(2){{ref|1|1}} || 15.37 || 1873.15 || 4300 || – || 1.5 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 92 || style="background-color:#ff99cc" | U || [[யுரேனியம்]] || || 7 || 238.02891(3){{ref|1|1}} || 18.95 || 1405.15 || 4404 || 0.116 || 1.38 || 2.7
|-
| 93 || style="background-color:#ff99cc" | Np || [[நெப்டியூனியம்]] || || 7 || {{sort|237|[237]}}{{ref|1|1}} || 20.45 || 913.15 || 4273 || – || 1.36 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 94 || style="background-color:#ff99cc" | Pu || [[புளுட்டோனியம்]] || || 7 || {{sort|244|[244]}}{{ref|1|1}} || 19.84 || 913.15 || 3501 || – || 1.28 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 95 || style="background-color:#ff99cc" | Am || [[அமெரிகியம்]] || || 7 || {{sort|243|[243]}}{{ref|1|1}} || 13.69 || 1267.15 || 2880 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 96 || style="background-color:#ff99cc" | Cm || [[கியூரியம்]] || || 7 || {{sort|247|[247]}}{{ref|1|1}} || 13.51 || 1340.15 || 3383 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 97 || style="background-color:#ff99cc" | Bk || [[பெர்க்கிலியம்]] || || 7 || {{sort|247|[247]}}{{ref|1|1}} || 14.79 || 1259.15 || 983 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 98 || style="background-color:#ff99cc" | Cf || [[கலிபோர்னியம்]] || || 7 || {{sort|251|[251]}}{{ref|1|1}} || 15.1 || 1925.15 || 1173 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 99 || style="background-color:#ff99cc" | Es || [[ஐன்ஸ்டைனியம்]] || || 7 || {{sort|252|[252]}}{{ref|1|1}} || 13.5 || 1133.15 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 100 || style="background-color:#ff99cc" | Fm || [[பெர்மியம்]] || || 7 || {{sort|257|[257]}}{{ref|1|1}} || – || 1800 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 101 || style="background-color:#ff99cc" | Md || [[மெண்டலீவியம்]] || || 7 || {{sort|258|[258]}}{{ref|1|1}} || – || 1100 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 102 || style="background-color:#ff99cc" | No || [[நொபிலியம்]] || || 7 || {{sort|259|[259]}}{{ref|1|1}} || – || 1100 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 103 || style="background-color:#ff99cc" | Lr || [[இலாரென்சியம்]] || 3 || 7 || {{sort|262|[262]}}{{ref|1|1}} || – || 1900 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 104 || style="background-color:#ffc0c0" | Rf || [[இரதர்ஃபோர்டியம்]] || 4 || 7 || {{sort|267|[267]}}{{ref|1|1}} || – || –|| – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 105 || style="background-color:#ffc0c0" | Db || [[தூப்னியம்]] || 5 || 7 || {{sort|268|[268]}}{{ref|1|1}} || – || –|| – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 106 || style="background-color:#ffc0c0" | Sg || [[சீபோர்கியம்]] || 6 || 7 || {{sort|269|[269]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 107 || style="background-color:#ffc0c0" | Bh || [[போரியம்]] || 7 || 7 || {{sort|270|[270]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 108 || style="background-color:#ffc0c0" | Hs || [[ஆசியம்]] || 8 || 7 || {{sort|269|[269]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 109 || style="background-color:#e8e8e8" | Mt || [[மெய்ட்னீரியம்]] || 9 || 7 || {{sort|278|[278]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 110 || style="background-color:#e8e8e8" | Ds || [[டார்ம்சிட்டாட்டியம்]] || 10 || 7 || {{sort|281|[281]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 111 || style="background-color:#e8e8e8" | Rg || [[இரோயன்ட்கெனியம்]] || 11 || 7 || {{sort|281|[281]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 112 || style="background-color:#ffc0c0" | Cn || [[கோப்பர்நீசியம்]] || 12 || 7 || {{sort|285|[285]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 113 || style="background-color:#e8e8e8" | Uut || [[உன்னுன்டிரியம்]] || 13 || 7 || {{sort|286|[286]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 114 || style="background-color:#e8e8e8" | Fl || [[பிளெரோவியம்]] || 14 || 7 || {{sort|289|[289]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 115 || style="background-color:#e8e8e8" | Uup || [[உன்னுன்பென்டியம்]] || 15 || 7 || {{sort|288|[288]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 116 || style="background-color:#e8e8e8" | Lv || [[லிவர்மோரியம்]] || 16 || 7 || {{sort|293|[293]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 117 || style="background-color:#e8e8e8" | Uus || [[உனுன்செப்டியம்]] || 17 || 7 || {{sort|294|[294]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 118 || style="background-color:#e8e8e8" | Uuo || [[அனனாக்டியம்]] || 18 || 7 || {{sort|294|[294]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-style="display:none;"
|9e99||~z||~z||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99
|}
 
{{element color legend}}
==குறிப்பு==
==Notes==
*{{fnb|1}} The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, Thorium, Protactinium, and Uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their atomic mass given.
*{{fnb|2}} The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
*{{fnb|5}} The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996&mdash;analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
 
== உசாத்துணைகள் ==
== References ==
*Atomic Weights of the Elements 2001, [http://www.iupac.org/publications/pac/2003/7508/7508x1107.html Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003]. Retrieved [[ஜூன்June 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers from 1-109 taken from this source.
*[http://www.iupac.org/news/archives/2005/atomic-weights_revised05.html IUPAC Standard Atomic Weights Revised] (2005).
*[http://www.webelements.com/ WebElements Periodic Table]. Retrieved [[ஜூன்June 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers 110-116 taken from this source.
 
[[பகுப்பு:தனிமங்கள் தொடர்பான பட்டியல்கள்]]
 
[[af:Lys van elemente volgens naam]]
[[பகுப்பு:தனிமங்கள் தொடர்பான பட்டியல்கள்‎|*]]
[[ar:ملحق:قائمة العناصر الكيميائية حسب الاسم]]
[[br:Roll an elfennoù hervez o anvioù]]
[[cy:Rhestr elfennau yn nhrefn yr wyddor]]
[[da:Grundstoffer (alfabetisk)]]
[[es:Listado alfabético de elementos químicos]]
[[et:Keemilised elemendid]]
[[fi:Alkuaineet nimen mukaan]]
[[fr:Liste des éléments par nom]]
[[ga:Liosta dúl de réir ainm]]
[[hu:Kémiai elemek listája névsorrendben]]
[[ia:Lista de elementos per nomine]]
[[lb:Lëscht vun den Elementer no Numm]]
[[nl:Lijst van elementen op naam]]
[[nn:Grunnstoffliste etter namn]]
[[pl:Pierwiastki chemiczne według nazw]]
[[ro:Lista elementelor chimice după nume]]
[[sk:Zoznam chemických prvkov podľa mena]]
[[sl:Seznam kemičnih elementov po abecedi]]
[[sv:Lista över grundämnen efter namn]]
[[uk:Алфавітний список хімічних елементів]]
[[vi:Tên các nguyên tố]]
[[vo:Lised löminas kiemavik]]
[[wa:Djivêye des elemints tchimikes, d' après leu no]]
[[zh:元素名称列表]]
1,12,961

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1590923" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது