"பசுங்கனிகம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

9,025 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
 
 
{{plain image with caption|Chloroplast-cyanobacterium comparison.svg|Both chloroplasts and [[cyanobacteria]] have a double membraneசயனோபக்டீரியாக்கும், [[DNA]], [[ribosomes]], and [[thylakoids]]. Both the chloroplast and cyanobacterium depicted are idealized versions (the chloroplast is that of a [[higher plant]])—a lot of diversity exists among chloroplastsபச்சையுருமணிக்குமிடையே andஉள்ள cyanobacteriaஒற்றுமைகள்.|690px|center|bottom|triangle|#3fad47}}
 
==கட்டமைப்பு==
 
{{Chloroplast structure}}
 
நிலவாழ் தாவரங்களின் பச்சையுருமணிக்கள் வில்லைகளை ஒத்த வடிவுடையவை. இப்பச்சையம் 5–8 μm விட்டமும் 1-3μm தடிப்பும் உடையது. கலத்தை விடச் சிறிய அளவிலிருந்தாலும், பச்சையுருமணிக்குள் கட்டமைப்பு மிகவும் சிக்கலானது. இவற்றில் பொதுவாக மூன்று மென்சவ்வுக் கட்டமைப்புகள் உள்ளன. பச்சையுருமணிக்களிலுள்ள தைலக்கொய்ட்டுகளில் பச்சையம் காணப்படுகின்றது. தைலக்கொய்ட்டுகளின் சிக்கலான மென்சவ்வுக் கட்டமைப்பு கார்ணமாக ஒளித்தொகுப்பின் வினைத்திறன் கூட்டப்படுகின்றது. தைலக்கொய்ட்டுகளில் ஒளித்தொகுப்பின் ஒளியில் நிகழும் தாக்கம் நடைபெறுகின்றது.
 
===பச்சையுருமணியின் நிறத்துணிக்கைகள்===
 
அனைத்து பச்சையுருமணிகளிலும் பச்சையம் a உள்ளது. பொதுவாக பச்சையுருமணிக்கள் பச்சை நிறமாகக் காணப்பட்டாலும் சில வேறு நிறங்களிலும் காணப்படும். இதற்குக் காரணம் பச்சையம் a உடன் வேறு நிறப்பொருட்களான [[ஸன்தோஃபில்]] மற்றும் [[கரோட்டீன்]] போன்றவை காணப்படுவதாகும். இந்நிறப்பொருட்களின் நிறம் பச்சையத்தின் நிறத்தை மிகுந்து காணப்படுவதால் பச்சை நிறம் தென்படுவதில்லை. எனினும் இப்பச்சையுருமணிகளாலும் ஒளித்தொகுப்பை மேற்கொள்ள முடியும் (பச்சையமும் இருப்பதால்).
 
{| cellpadding="4" style="text-align: center; margin-left:auto; margin-right: auto; margin-bottom: 20px;"
|-
|
| style="background:#00bb90; color:#fff;"| [[பச்சையம் a|<span style="color: white;">'''Chlorophyll&nbsp;''a'''''</span>]]
| style="background:#00bb34; color:#fff;"| [[பச்சையம் b|<span style="color: white;">'''Chlorophyll&nbsp;''b'''''</span>]]
| style="background:#d3cf00; color:#fff;"| [[பச்சையம் b|<span style="color: white;">'''Chlorophyll&nbsp;''c'''''</span>]]
| style="background:#00d30c; color:#fff; border-right:2px solid white;"| '''[[பச்சையம்|<span style="color: white;">பச்சையம்</span>]]&nbsp;''[[பச்சையம் d|<span style="color: white;">d</span>]]'' and ''[[பச்சையம் f|<span style="color: white;">f</span>]]'''''
| style="background:#e2c000; color:#fff;"| [[ஸன்தோஃபில்|<span style="color: white;">'''ஸன்தோஃபில்கள்'''</span>]]
| style="background:#ff9e00; color:#fff;"| [[அல்பா கரோட்டீன்|<span style="color: white;">'''α-கரோட்டீன்'''</span>]]
| style="background:#ff6000; color:#fff; border-right:2px solid white;"| [[பீட்டா கரோட்டீன்|<span style="color: white;">'''β-கரோட்டீன்'''</span>]]
| style="background:#ff0040; color:#fff;"| [[Phycobilins|<span style="color: white;">'''Phycobilins'''</span>]]
<!--
| bgcolor="#ff8700" style="color: #fff; "|'''Phycourobilin'''
| bgcolor="#ff0040" style="color: #fff; "|'''Phycoerythrobilin'''
| bgcolor="#00c4ff" style="color: #fff; "|'''Phycocyanobilin'''
-->
|-
| style="background:#24d12b; color:#fff;"| '''[[தாவரங்கள்|<span style="color: white;">நில வாழ் தாவரங்கள்</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
| style="background:#00bb34; color:#fff;"|
|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff;"|
| style="background:#ff9e00; color:#fff; opacity:0.5;"|
| style="background:#ff6000; color:#fff; border-right:2px solid white;"|
 
|-
| style="background:#24d14e; color:#fff;"| '''[[பச்சை அல்கா|<span style="color: white;">பச்சை அல்காக்கள்</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
| style="background:#00bb34; color:#fff;"|
| style="background:#d3cf00; color:#fff; opacity:0.3;"|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff;"|
| style="background:#ff9e00; color:#fff; opacity:0.5;"|
| style="background:#ff6000; color:#fff; border-right:2px solid white;"|
 
|-
| style="background:#24d16d; color:#fff;" rowspan="2"| '''[[Euglenophyta|<span style="color: white;">யூக்ளீனா</span>]]''' மற்றும் <br>'''[[Chlorarachniophyta|<span style="color: white;">குளோராஅக்கினோபைட்டுக்கள்</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
| style="background:#00bb34; color:#fff;"|
|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff;"|
|
| style="background:#ff6000; color:#fff; border-right:2px solid white;"|
 
|-
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
| style="background:#00bb34; color:#fff;"|
|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff;"|
|
| style="background:#ff6000; color:#fff; border-right:2px solid white;"|
 
|-
| style="background:#dc003e; color:#fff;"| '''[[சிவப்பு அல்கா|<span style="color: white;">பல்கல சிவப்பு அல்கா</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
|
|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff;"|
| style="background:#ff9e00; color:#fff; opacity:0.5;"|
| style="background:#ff6000; color:#fff; opacity:0.5; border-right:2px solid white;"|
| style="background:#ff0040; color:#fff;"|
 
|-
| style="background:#dc0052; color:#fff;"| '''[[சிவப்பு அல்கா|<span style="color: white;">ஒருகல சிவப்பு அல்கா</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
|
|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff; opacity:0.8;"|
|
| style="background:#ff6000; color:#fff; opacity:0.5; border-right:2px solid white;"|
| style="background:#ff0040; color:#fff;"|
 
|-
| style="background:#b13b00; color:#fff;" rowspan="2"| '''[[Haptophyta|<span style="color: white;">ஹப்டோபைட்டுக்கள்</span>]]''' and <br>'''[[Dinophyta|<span style="color: white;">Dinophytes</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
|
| style="background:#d3cf00; color:#fff;"|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff;"|
|
| style="background:#ff6000; color:#fff; opacity:1; border-right:2px solid white;"|
|
|-
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
|
| style="background:#d3cf00; color:#fff;"|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff;"|
|
| style="background:#ff6000; color:#fff; opacity:0.5; border-right:2px solid white;"|
|
|-
| style="background:#ca4300; color:#fff;"| '''[[Cryptomonad|<span style="color: white;">கிரிப்டோபைட்டுக்கள்</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
|
| style="background:#d3cf00; color:#fff;"|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff; opacity:0.5;"|
| style="background:#ff9e00; color:#fff;"|
|
| style="background:#ff0040; color:#fff;"|
 
|-
| style="background:#00ca9b; color:#fff;"| '''[[Glaucophytes|<span style="color: white;">கிளௌக்கோபைட்டுக்கள்</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
|
|
|
| style="background:#e2c000; color:#fff; opacity:0.8;"|
|
| style="background:#ff6000; color:#fff; opacity:1; border-right:2px solid white;"|
| style="background:#ff0040; color:#fff;"|
 
|-
| style="background:#00c9be; color:#fff;"| '''[[நீலப்பச்சைப்பாசி|<span style="color: white;">சயனோபக்டீரியா</span>]]'''
| style="background:#00bb90; color:#fff;"|
| style="background:#00bb34; color:#fff; opacity:0.5;"|
| style="background:#d3cf00; color:#fff; opacity:0.3;"|
| style="background:#00d30c; color:#fff; border-right:2px solid white; opacity:0.5;"|
| style="background:#e2c000; color:#fff; opacity:1;"|
| style="background:#ff9e00; color:#fff; opacity:0.5;"|
| style="background:#ff6000; color:#fff; opacity:1; border-right:2px solid white;"|
| style="background:#ff0040; color:#fff;"|
|}
 
==இவற்றையும் பார்க்கவும்==
1,622

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1599183" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது