சப்பானிய மொழி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

2,730 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  8 ஆண்டுகளுக்கு முன்
No edit summary
|- style="text-align: center;"
| ん || ''n''-''n'''(-''m'') || colspan="2" | ''n''-''n' ''
|}
 
==பிரெயில் எழுத்துக்கள்==
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" |  
| あ a
| い i
| う u
| え e
| お o
|-
| {{Braille Cell|type=kana|A}}
| {{Braille Cell|type=kana|I}}
| {{Braille Cell|type=kana|U}}
| {{Braille Cell|type=kana|E}}
| {{Braille Cell|type=kana|O}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | k
| か ka
| き ki
| く ku
| け ke
| こ ko
|-
| {{Braille Cell|type=kana|KA}}
| {{Braille Cell|type=kana|KI}}
| {{Braille Cell|type=kana|KU}}
| {{Braille Cell|type=kana|KE}}
| {{Braille Cell|type=kana|KO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | s
| さ sa
| し shi
| す su
| せ se
| そ so
|-
| {{Braille Cell|type=kana|SA}}
| {{Braille Cell|type=kana|SHI}}
| {{Braille Cell|type=kana|SU}}
| {{Braille Cell|type=kana|SE}}
| {{Braille Cell|type=kana|SO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | t
| た ta
| ち chi
| つ tsu
| て te
| と to
|-
| {{Braille Cell|type=kana|TA}}
| {{Braille Cell|type=kana|CHI}}
| {{Braille Cell|type=kana|TSU}}
| {{Braille Cell|type=kana|TE}}
| {{Braille Cell|type=kana|TO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | n
| な na
| に ni
| ぬ nu
| ね ne
| の no
|-
| {{Braille Cell|type=kana|NA}}
| {{Braille Cell|type=kana|NI}}
| {{Braille Cell|type=kana|NU}}
| {{Braille Cell|type=kana|NE}}
| {{Braille Cell|type=kana|NO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | h
| は ha
| ひ hi
| ふ fu
| へ he
| ほ ho
|-
| {{Braille Cell|type=kana|HA}}
| {{Braille Cell|type=kana|HI}}
| {{Braille Cell|type=kana|FU}}
| {{Braille Cell|type=kana|HE}}
| {{Braille Cell|type=kana|HO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | m
| ま ma
| み mi
| む mu
| め me
| も mo
| ん n
|-
| {{Braille Cell|type=kana|MA}}
| {{Braille Cell|type=kana|MI}}
| {{Braille Cell|type=kana|MU}}
| {{Braille Cell|type=kana|ME}}
| {{Braille Cell|type=kana|MO}}
| {{Braille Cell|type=kana|N}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | y
| や ya
|
| ゆ yu
|
| よ yo
|    -y-
|-
| {{Braille Cell|type=kana|YA}}
|
| {{Braille Cell|type=kana|YU}}
|
| {{Braille Cell|type=kana|YO}}
| {{Braille Cell|type=kana|-Y}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | r
| ら ra
| り ri
| る ru
| れ re
| ろ ro
|-
| {{Braille Cell|type=kana|RA}}
| {{Braille Cell|type=kana|RI}}
| {{Braille Cell|type=kana|RU}}
| {{Braille Cell|type=kana|RE}}
| {{Braille Cell|type=kana|RO}}
|- style="background:#f2f2f2"
| rowspan="2" | w
| わ wa
| ゐ (w)i
|
| ゑ (w)e
| を (w)o
|   -w-
|-
| {{Braille Cell|type=kana|WA}}
| {{Braille Cell|type=kana|WI}}
|
| {{Braille Cell|type=kana|WE}}
| {{Braille Cell|type=kana|WO}}
| {{Braille Cell|type=kana|26}}
|}
 
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1637376" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது