"பஞ்சாபி மொழி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

7,636 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  7 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
|
| {{IPA|ɦ}} ਹ
|}
 
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="1"
|-
! !!Non-aspectual !!Aspectual
|-
![[Non-finite verb|Non-finite]]
|
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
!Root
||*||{{H:title|dance|''nacc''}}
|-
!Dir. Infinitive/<br>Gerund/<br>Obligatory
||*-''ṇ-ā''||{{H:title|to dance / dancing|''naccṇā''}}
|-
!Obl. Infinitive
||*-''(a)ṇ''||''naccaṇ''
|-
!Abl. Infinitive
||*-''ṇ-ȭ''||''naccṇȭ''
|-
!Conjunctive
||*''-kē''||{{H:title|having danced|''nacckē''}}
|-
!Agentive/<br>Prospective
||*-''(a)ṇ-vāḷ-''GN||{{H:title|dancer / about to dance|''naccaṇvāḷā''}}
|}
|
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+Adjectivals.
!Perfective
||*-GN ''hō-''GN||''nacciā hōiā''
|-
!Imperfective
||*-''d-''GN ''hō-''GN||{{H:title|dancing|''naccdā hōiā''}}
|}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+Adverbial. Obl. of adjectival.
|-
!Imperfective
||*''-d-ē, -d-iā̃''||''naccdē, naccdiā̃''
|}
|-
!Finite
|
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|-
!Contingent Future
||*-PN||''naccē''
|-
!Definite Future
||*-PN''-g-''GN||{{H:title|will dance|''naccēgā''}}
|}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+'''Imperatives.'''<ref>{{Harvcoltxt|Shackle|2003|pp=607–608}}</ref>
|-
! !!Sg. !!Pl.
|-
!Present
|''nácc''||''náccō''
|-
!Aorist
|''naccī̃''||''nacciō''
|}
|
{|class="wikitable" style="text-align:center" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+Aspectuals plotted against copulas.
! colspan="2" rowspan="2"| !! Perfective !! Habitual !! Continuous
|-
|*-''(i)-''GN
|*-''d-''GN
|* ''ráí-''GN
|-
!Present
|''h-''?
|{{H:title|has danced|''nacciā he''}}
|{{H:title|dances|''naccdā he''}}
|{{H:title|is dancing|''nacc ríā he''}}
|-
!Past
|''s-''?
|{{H:title|had danced|''nacciā sī''}}
|{{H:title|danced|''naccdā sī''}}
|{{H:title|was dancing|''nacc ríā sī''}}
|-
!Subjunctive
|''ho-v-''PN
|''nacciā hōvē''
|''naccdā hōvē''
|
|-
!Presumptive
|{{H:title|must be|''ho-v-''PN''-g-''GN}}
|{{H:title|must have danced|''nacciā hōvēgā''}}
|{{H:title|must dance|''naccdā hōvēgā''}}
|
|-
!Contrafactual
|''hun-d-''GN
|{{H:title|(if ...) had danced / (then ...) would have danced|''nacciā hundā''}}
|{{H:title|(if ...) had danced / (then ...) would have danced|''naccdā hundā''}}
|
|-
!Unspecified
|
|{{H:title|danced|''nacciā''}}
|''naccdā''
|
|}
|}
 
{|
|+'''Declinable adjective ''caṅgā'' "good" in attributive use'''
|-
|
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!colspan="2"| !! Dir. !! Obl. !! Voc. !! Abl. !! Loc./<br>Instr.
|-
! rowspan="2"| Masc. !! Sg.
|''caṅgā kṑṛā''||''caṅgē kṑṛē''||''caṅgē kṑṛiā''||''caṅgē kṑṛiȭ'' ||(''caṅge kṑṛē'')
|-
! Pl.
|''caṅgē kṑṛē''||''caṅgiā̃ kṑṛiā̃''||''caṅgiā̃ kṑṛiō''||colspan="2" rowspan="3"|
|-
! rowspan="2"| Fem. !! Sg.
|colspan="2"|''caṅgī sakhī''||''caṅgī sakhīē''
|-
! Pl.
|colspan="2"|''caṅgīā̃ sakhīā̃''||''caṅgīā̃ sakhīō''
|}
|
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!colspan="2"| !! Dir. !! Obl. !! Voc. !! Abl. !! Loc./<br>Instr.
|-
! rowspan="2"| Masc. !! Sg.
|''caṅgā kàr''||''caṅgē kàr''||''caṅgē kàrā''||''caṅgē kàrȭ''||''caṅgē kàrē''
|-
! Pl.
|''caṅge kàr''||''caṅgiā̃ kàrā̃''||''caṅgiā̃ kàrō''||||''caṅgiā̃ kàrī̃''
|-
! rowspan="2"| Fem. !! Sg.
|colspan="2"|''caṅgī gall''||(''caṅgī gallē'')||''caṅgī gallȭ''||''caṅgī gallē''
|-
! Pl.
|colspan="2"|''caṅgīā̃ gallā̃''||''caṅgīā̃ gallō''||||''caṅgīā̃ gallī̃''
|}
|}
 
<!-- change this one? laal, saaf, xush-->
{|
|+'''Indeclinable adjective ''xarāb'' "bad" in attributive use'''
|-
|
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!colspan="2"| !! Dir. !! Obl. !! Voc. !! Abl. !! Loc./<br>Instr.
|-
! rowspan="2"| Masc. !! Sg.
|''xarāb kṑṛā''||''xarāb kṑṛē''||''xarāb kṑṛiā''||''xarāb kṑṛiȭ'' ||(''xarāb kṑṛē'')
|-
! Pl.
|''xarāb kṑṛē''||''xarāb kṑṛiā̃''||''xarāb kṑṛiō''||colspan="2" rowspan="3"|
|-
! rowspan="2"| Fem. !! Sg.
|colspan="2"|''xarāb sakhī''||''xarāb sakhīē''
|-
! Pl.
|colspan="2"|''xarāb sakhīā̃''||''xarāb sakhīō''
|}
|
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!colspan="2"| !! Dir. !! Obl. !! Voc. !! Abl. !! Loc./<br>Instr.
|-
! rowspan="2"| Masc. !! Sg.
|colspan="2"|''xarāb kàr''||''xarāb kàrā''||''xarāb kàrȭ''||''xarāb kàrē''
|-
! Pl.
|''xarāb kàr''||''xarāb kàrā̃''||''xarāb kàrō''||||''xarāb kàrī̃''
|-
! rowspan="2"| Fem. !! Sg.
|colspan="2"|''xarāb gall''||(''xarāb gallē'')||''xarāb gallȭ''||''xarāb gallē''
|-
! Pl.
|colspan="2"|''xarāb gallā̃''||''xarāb gallō''||||''xarāb gallī̃''
|}
|}
 
This is a '''list of States and Union Territories of India by speakers of [[Punjabi language|Punjabi]]''' as of [http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/Statement3.htm census 2001]. Gross population figures are [http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_data_finder/C_Series/Population_by_religious_communities.htm available online.]
{| class="wikitable"
|-
! Rank || State || Punjabi speakers
|-
| — || '''[[India]]''' || '''34,109,672'''
|-
| 1 || [[Punjab, India|Punjab]] || 22,337,202
|-
| 2 || [[Delhi]] || 3,990,311
|-
| 3 || [[Haryana]] || 3,234,980
|-
| 4 || [[Rajasthan]] || 1,141,445
|-
| 5 || [[Himachal Pradesh]] || 665,282
|-
| 6 || [[Chandigarh]] || 651,457
|-
| 7 || [[Uttar Pradesh]] || 515,214
|-
| 8 || [[Maharashtra]] || 271,260
|-
| 9 || [[Uttarakhand]] || 247,040
|-
| 10 || [[Jammu and Kashmir]] || 192,730
|-
| 11 || [[Madhya Pradesh]] || 150,870
|-
| 12 || [[Jharkhand]] || 86,227
|-
| 13 || [[Chhattisgarh]] || 66,668
|-
| 14 || [[West Bengal]] || 64,141
|-
| 15 || [[Gujarat]] || 55,738
|-
| 16 || [[Assam]] || 31,987
|-
| 17 || [[Andhra Pradesh]] || 22,863
|-
| 18 || [[Orissa]] || 22,083
|-
| 19 || [[Bihar]] || 16,600
|-
| 20 || [[Karnataka]] || 15,855
|-
| 21 || [[Tamil Nadu]] || 6,241
|-
| 22 || [[Meghalaya]] || 4,870
|-
| 23 || [[Kerala]] || 3,184
|-
| 24 || [[Arunachal Pradesh]] || 3,184
|-
| 25 || [[Andaman and Nicobar Islands]] || 1,852
|-
| 26 || [[Goa]] || 1,752
|-
| 27 || [[Tripura]] || 1,600
|-
| 28 || [[Nagaland]] || 1,592
|-
| 29 || [[Manipur]] || 1,517
|-
| 30 || [[Sikkim]] || 1,352
|-
| 31 || [[Mizoram]] || 444
|-
| 32 || [[Daman and Diu]] || 316
|-
| 33 || [[Dadra and Nagar Haveli]] || 287
|-
| 34 || [[Puducherry]] || 97
|-
| 35 || [[Lakshadweep]] || 12
|}
 
==நாடுகள் வாரியாகப் பஞ்சாபி மொழி பேசுவோர்==
 
{| class="wikitable"
|-
! Rank !! Country !! Population
|-
|1|| {{flag|Pakistan}} || 76,335,300
|-
|2|| {{flag|India}} || 29,109,672
|-
|3|| {{flag|United Kingdom}} || 2,300,000
|-
|4|| {{flag|Canada}} || 1,100,000
|-
|5|| {{flag|United Arab Emirates}} || 720,000
|-
|6|| {{flag|United States}} || 640,000
|-
|7|| {{flag|Saudi Arabia}} || 620,000
|-
|8|| {{flag|Malaysia}} || 185,000
|-
|9|| {{flag|South Africa}} || 140,000
|-
|10|| {{flag|Myanmar}} || 120,000
|-
|11|| {{flag|France}} || 90,000
|-
|12|| {{flag|Italy}} || 80,000
|-
|13|| {{flag|Thailand}} || 75,000
|-
|14|| {{flag|Japan}} || 75,000
|-
|15|| {{flag|Australia}} || 71,000
|-
|16|| {{flag|Mauritius}} || 70,000
|-
|17|| {{flag|Singapore}} || 70,000
|-
|18|| {{flag|Oman}} || 68,000
|-
|19|| {{flag|Libya}} || 65,000
|-
|20|| {{flag|Bahrain}} || 60,000
|-
|21|| {{flag|Kenya}} || 55,000
|-
|22|| {{flag|Tanzania}} || 45,000
|-
|23|| {{flag|Kuwait}} || 40,000
|-
|24|| {{flag|Germany}} || 35,000
|-
|25|| {{flag|Hong Kong}} || 26,000
|-
|}
 
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1639679" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது