"முடியாட்சி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

11,981 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
Addbotஆல் செய்யப்பட்ட கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது
சி (Addbotஆல் செய்யப்பட்ட கடைசித் தொகுப்புக்கு முன்நிலையாக்கப்பட்டது)
முதன்மைக் கட்டுரை: ''[[முடியாட்சி முறைமையின் குறைகள்]]''
 
==Antiquity==
* [[பண்டைய எகிப்து|Egypt]] (c. 3500 BC - 30 BC)
* [[Kingship of Tara]] (c. 3,400 BC - 1022 AD)
* [[மினோவன் நாகரிகம்]] (c. 2600 BC - 1200 BC)
* [[Gojoseon]] (c. 2333 BC - 108 BC)
* [[Akkadian Empire]] (c. 23rd century BC - c. 21st century BC)
* [[பாபேல்]] (1959 BC - c. 6th century BC; absorbed by [[Persian Empire]])
* [[Mycenaean Greece]] (c. 1600 BC - c. 1100 BC)
* [[இசுரயேல் அரசு (ஒன்றிணைந்த முடியாட்சி)]] of Israel (c. 1050 BC- c. 930 BC); succeeded by the following two kingdoms:
* [[இசுரயேல் அரசு (சமாரியா)|Kingdom of Israel]] (c. 930 BC- 722 BC; conquered by [[அசிரியா]])
* [[யூத அரசு]] (c. 930 BC– 586 BC; conquered by [[பாபேல்]])
* [[ஏதென்ஸ்]] (c. 1000 BC - 683 BC)
* [[எசுபார்த்தா]] (c. 1300 BC - 192 BC)
* [[மக்கெடோனியா (பண்டைய இராச்சியம்)]] (808 BC - 148 BC)
* [[Roman Kingdom]] (753 BC - 509 BC)
* [[மகத நாடு]] (684 BC - 26 BC)
* [[Persian Empire]] (c. 648 BC - 334 BC; became subnational monarchy of [[மக்கெடோனியா (பண்டைய இராச்சியம்)|Kingdom of Macedon]])
* [[Persian Empire]] (323 BC - 1037 AD; became subnational monarchy of [[Seljuk Turks|Sultinate of Seljuk]])
* [[Laigin]], founded c. 300 BC - 1632.
* [[Greco-Bactrian Kingdom]] (250 BC - 125 BC; became [[குசான் பேரரசு]])
* [[சீன வரலாறு|Empire of China]] (221 BC - 1912 AD; ended by revolution)
* [[Indo-Greek Kingdom]] (180 BC - 10 AD)
* [[மக்கபேயர் அரசு]]s (140 BC- 37 BC; succeeded by [[Herodian Dynasty]])
* [[Herodian Dynasty]] (37 BC- 92 AD)
* [[Ulaid]], c. 1st century BC - 1201
* [[குசான் பேரரசு]] (105 BC - 270 AD; became [[Kidarite Kingdom]])
* [[Silla]] (57 BC - 935 AD)
* [[Goguryeo]] (37 BC – 668 AD)
* [[உரோமைப் பேரரசு]] (31 BC - 476 AD)
* [[Baekje]] (c. 18 BC - 660 AD)
* [[Kingdom of Funan|Funan]] (c. 1st century AD - c. 7th century; absorbed into Khmer Empire)
* [[Gangga Negara]] (c. 1st century - 1026)
* [[Indo-Parthian Kingdom]] (c. 1st century - c. 106)
* [[Västergötland]] (c. 1st century - c. 6th to 12th century; absorbed by [[சுவீடன்]])
* [[Aidhne]] (pre-1st century - 1543)
* Sri Ksetra (c. 1st century - 656)
* [[Cóiced Ol nEchmacht]] - pre 2nd century AD to c. 600.
* [[சேரர்|Chera Kingdom]] (c. 3rd century BC - 1102 AD; became Kingdom of [[வேணாடு]])
* [[சோழர்|Chola Kingdom]] (c. 3rd century BC - 1279 AD; absorbed into [[பாண்டியர்]])
* [[சிறீவிஜயம்]] (c. 3rd century AD - c. 1400; became [[மலாக்கா சுல்தானகம்]])
* [[Sassanid Empire]] (226 - 651; a period of [[Persian Empire]])
* [[குப்தப் பேரரசு]] (240 - 550)
* [[Kingdom of Osraige]], c.4th century - c. 1556.
* [[Kingdom of Uí Failghe]], at least 4th century - 16th century.
* '''[[Shogun]]''' (c. 12th century - 19th century)
* '''[[Unification of Japan]]''' (c. 16th century)
* [[Kedah Kingdom]] (630 - 1136; became [[Kedah Sultanate]] )
* [[Kidarite Kingdom]] (c. 4th century - c. 5th century)
* [[Kingdom of Powys]] (c. 4th century - 1284; absorbed into England)
* [[பைசாந்தியப் பேரரசு]] (324 - 1453; absorbed into [[உதுமானியப் பேரரசு]])
* [[Uí Maine]], Ireland, c.357-c.1611.
* [[Munster]] (c.300-12th century)
* [[Kingdom of Gwynedd]] (c. 5th century - 1209; absorbed into Wales)
* [[Connacht]] (4th/5th century - 1478)
* [[Máenmaige]] (pre 581-8th/9th century)
* [[Suebi]] (410 - 584)
* [[Tethbae]] (pre 5th - 11th century)
* [[Merovingian]]s (410 - 751)
* [[Ailech]] (5th-century - 1185)
* [[Visigothic Kingdom]] (475 - 718)
* [[Ostrogothic Kingdom]] (489 - 553; absorbed into Byzantine Empire)
* [[திராங்கானு|Kingdom of Terengganu]] (c. 6th century - c. 15th century; became subnational monarchy of [[மலாக்கா]])
* [[Dál Riata]] (pre 6th century - 839)
* [[Pattani Kingdom]] (c. 500 - c. 11th century; became subnational monarchy of [[சிறீவிஜயம்]])
* [[Frankish Empire]] (509 - 843; became Holy Roman Empire)
* [[Kingdom of Mide]] (c. 530's - 1173)
* [[Chenla]] (550 - c. 715)
* [[Mercia]] (585 - 918; absorbed into England)
* [[Ui Fiachrach Muaidhe]] (c. 600 - c.1603)
* [[Frisian kingdom]] (around 600 - 734; destroyed by the Franks.)
* [[Brega]] (pre 604 - 1171)
* [[Cnogba|Cnogba (Knowth)]] (pre 634-10th century)
* [[Conaille Muirtheimne]] (pre 668-after 1081)
* [[Kingdom of Breifne]] (6th century - 1605)
* [[Champa]] (c. 7th century - 1832)
* '''[[புரூணை|Sultanate of Brunei]]''' (c. 7th century - 1959; became absolute monarchy with a constitution)
* [[First Bulgarian Empire]] (681 - 1018; absorbed into [[Byzantium|Byzantine Empire]])
* [[Airgíalla]] (pre 697 AD - 1590)
* [[Deis Mumhain]] (pre 697-c.1244)
* [[Balhae Empire]] (698 - 926)
 
==Middle Ages and Renaissance==
* [[Loch Gabhair]] (8th-11th century)
* [[Al-Andalus]] (711 - 1492; absorbed by Kingdom of Spain)
* [[Kingdom of Asturias]] (718 - 924; absorbed by Kingdom of León)
* [[Maigh Seóla]] (pre-752 AD. - 1051)
* [[Umaill]] (pre-773 AD - c. 1603)
* '''[[List of rulers of Morocco|Sultanate of Morocco]]''' (780 - 1957; became constitutional monarchy)
* [[கெமர் பேரரசு]] (802 - 1431; became Khmer Kingdom)
* [[Kingdom of Axum]] (400 bc - 500;)
* [[High Kings of Ireland]] (c.800-1198)
* [[நவார் இராச்சியம்]] (824 - 1512; absorbed into [[எசுப்பானியா|Kingdom of Spain]])
* [[Murcia]] (825 - 1243; became subnational monarchy of the [[Crown of Castile|Kingdom of Castile]])
* [[புனித உரோமைப் பேரரசு]] (843 - 1806; dissolved after defeat by [[பிரான்சின் முதலாம் நெப்போலியன்]])
* [[Kingdom of France]] (843 - 1791; became constitutional monarchy)
* [[Unification of Japan]] (16th century)
* [[Kingdom of Scotland]] (843 - 1707; united with [[இங்கிலாந்து இராச்சியம்]] to become [[பெரிய பிரித்தானிய இராச்சியம்]])
* [[History of Myanmar#The Pagan Kingdom|Pagan Kingdom]] (849 AD - 1364 AD)
* [[Kingdom of Dublin]] (853-1171)
* '''[[நோர்வே|Kingdom of Norway]]''' (872 - 1814; became constitutional monarchy with the [[King of Sweden|Swedish Sovereign]] as King)
* [[Kievan Rus']] (882 - 1240; became [[Kingdom of Galicia–Volhynia]])
* [[Kingdom of León]] (913 - c. 13th century; absorbed into [[Crown of Castile]])
* [[Goryeo Dynasty]] (918 - 1392; became [[Joseon Dynasty]])
* [[Kingdom of Aragon]] (925 - 1162; became [[Crown of Aragon]])
* [[Kingdom of Croatia (medieval)]] (925 - 1102)
* [[இங்கிலாந்து இராச்சியம்]] (927 - 1707; united with [[Kingdom of Scotland]] to become [[பெரிய பிரித்தானிய இராச்சியம்]])
* '''[[டென்மார்க்|Kingdom of Denmark]]''' (936 - 1848; became constitutional monarchy)
* [[Magh Luirg]] (c.956-c.1585)
* '''[[சுவீடன்]]''' (970 - 1866; became constitutional monarchy)
* [[Sultan of Egypt|Sultanate of Egypt]] (972 - 1517; became subnational monarchy of the [[உதுமானியப் பேரரசு]])
* [[Kingdom of Castile]] (1037 - 1230; became [[Crown of Castile]])
* [[Seljuk empire|Sultanate of Seljuk]] (A Dynasty established in Iran 1037–1307)
* [[Kingdom of Nri]] (1043—1911)
* [[Síol Anmchadha]] (pre 1066 - after 1567)
* Kingdom of [[வேணாடு]] (1102 - c. 1750)
* [[Thomond]] (1118-1543)
* [[Kingdom of Desmond]] (1118-1596)
* [[Kingdom of Portugal]] (1139–1910)
* [[Crown of Aragon]] (1162 - 1479; became [[எசுப்பானியா|Kingdom of Spain]])
* [[Vladimir-Suzdal|Vladimir-Suzdal Grand Duchy]] (1168–1362; became Principality of Muscovy)
* [[Second Bulgarian Empire]] (1185–1396; absorbed into [[உதுமானியப் பேரரசு]])
* [[Kingdom of Galicia–Volhynia]] (1199–1349; absorbed into [[Kingdom of Poland (1025–1385)|Kingdom of Poland]] and [[Grand Duchy of Lithuania]])
* [[Despotate of Epirus]] (1204–1479; absorbed into [[உதுமானியப் பேரரசு]])
* [[Empire of Nicaea]] (1204–1265; absorbed into [[பைசாந்தியப் பேரரசு]])
* [[Empire of Trebizond]] (1204–1461)
* [[மங்கோலியப் பேரரசு]] (1206–1368)
* [[வேல்ஸ்|Principality of Wales]] (1208–1283; absorbed by England)
* [[History of Serbia|Serb Kingdom]] (1217–1395; regal title not succeeded)
* [[Crown of Castile]] (1230 - 1479; became [[எசுப்பானியா|Kingdom of Spain]])
* [[Aztec Empire]] (known to exist before 1233 Conquered by [[எசுப்பானியா]] 1521; Puppet monarchy through 1565)
* [[சுகோத்தாய் இராச்சியம்|Sukhothai Kingdom]] (1238–1438; absorbed into [[அயூத்தியா இராச்சியம்|Ayutthaya Kingdom]])
* [[Lanna]] (1259 - 1939)
* '''[[அந்தோரா|Principality of Andorra]]''' (1278 - 1993; became constitutional monarchy)
* [[உதுமானியப் பேரரசு]] (1299 - 1923)
* [[Serbian Empire]] (1345–1371; dynasty extinct)
* [[அயூத்தியா இராச்சியம்|Ayutthaya Kingdom]] (1350 - 1767; became [[தாய்லாந்து|Kingdom of Siam]])
* [[Vidin|Kingdom of Vidin]] (1356–1396; absorbed into the [[உதுமானியப் பேரரசு]])
* [[Muscovy|Principality of Muscovy]] (1362–1576; became Tsardom of Russia)
* [[Ava Kingdom|1st Kingdom of Ava]] (1364–1527)
* [[Joseon Dynasty]] (1392-1897; became [[Korean Empire]] 1897-1910, then Japanese occupation)
* [[Ashanti Confederacy|Ashanti]] (c. 1400 - 1900; became subnational monarchy of [[Gold Coast (British colony)|Gold Coast]])
* '''[[மலாக்கா சுல்தானகம்]]''' (1400–1511; ended with Portuguese occupation)
* [[கிளாந்தான்]] (1411–1499; became subnational monarchy of [[மலாக்கா]])
* '''[[சூலு சுல்தானகம்]]''' (1412 - 1898; occupied by the [[அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு]])
* [[Ryūkyū Kingdom]] (1429 - 1879; annexed to Japan)
* [[கம்போடியா|Khmer Kingdom]] (1431 - 1954; became Kingdom of Cambodia)
* '''[[எசுப்பானியா|Kingdom of Spain]]''' (1479 - 1812; became constitutional monarchy)
* [[ஈரான்]] (1500 - 1935; became Kingdom of [[ஈரான்]])
* '''[[Sultanate of Maguindanao]]''' (1505 - 19th century; occupied by [[எசுப்பானியா]])
* [[Bunyoro]] (c. 1520 - 1899; became subnational monarchy of the [[ஐக்கிய இராச்சியம்]])
* [[பெகு|Pegu Kingdom]] (1527–1531)
* [[ஜொகூர் சுல்தானகம்]] (1528 - 1946; became subnational monarchy of [[Malayan Union]])
* [[பேராக்|Sultanate of Perak]] (1528 - 1874; became subnational monarchy of the [[ஐக்கிய இராச்சியம்]])
* [[Maguindanao Sultanate]] (1205 - 19th century; annexed by [[எசுப்பானியா]])
* [[சூலு சுல்தானகம்]] (1450 - 1936; incorporated into the [[Commonwealth of the Philippines]])
* [[Taungoo|Taungoo Kingdom]] (1531 - c. 1610)
* [[Tsardom of Russia]] (1576–1721; became [[உருசியப் பேரரசு]])
* [[மியான்மர்|2nd Kingdom of Ava]] (1613–1752)
{{அரசாட்சி முறைமைகள்}}
 
55,782

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1639966" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது