"பொருளாதாரம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

5,746 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  6 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
(→‎கூடுதல் வாசிப்பு: தமிழில் பொருளாதாரத் தகவல்கள்)
{{கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுரை}}
{{dablink|
For the social science that studies it, see Economics. For other meanings see Economy (disambiguation).}}
{{Economics sidebar}}
ஒரு '''பொருளாதாரம்''' (''economy'') என்பது நாட்டின் அறியப்பட்ட பொருளாதார அமைப்பையோ அல்லது இதர நிலப்பகுதியையோ கொண்டுள்ளது. அப்பகுதியின் சமூக ரீதியாக உற்பத்தியில், பரிமாற்றத்தில், விநியோகத்தில் மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் நுகர்வில் பங்கேற்கும் பொருளாதாரக் காரணிகளையும் கொண்டுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளாதாரம் என்பது அதன் தொழில் நுட்ப பரிணாமம், [[வரலாறு]] மற்றும் சமூக நிறுவனம் ஆகியன அடங்கியுள்ள ஒரு வழிமுறையின் இறுதி விளைவுகளையும்; அதேபோல அதன் [[புவியியல்]], இயற்கை வளக் கொடை மற்றும் [[சூழல்]] ஆகியவற்றை முக்கியக் காரணிகளாக உள்ளடக்கியுள்ளது. இத்தகைய காரணிகள் ஒரு பொருளாதாரம் செயல்படும் இடத்தில் சூழல், உள்ளடக்கம் மற்றும் பொருளாதார நிலைகள் மற்றும் அளவீடுகள் ஆகியவற்றைக் கொடுக்கின்றன.
 
இன்று பொருளாதாரம் அல்லது அதன் பகுதியை ஆராயும் பதிவுற்ற மற்றும் விவரிக்கும் கல்விப் புலங்களின் வரிசையில் சமூக அறிவியல்களான பொருளாதாரம், அதேபோல வரலாற்றின் கிளைகளான (பொருளாதார வரலாறு) அல்லது [[புவியியல்]] ([[பொருளாதாரப் புவியியல்]]) ஆகியன அடங்கியுள்ளன. மனித நடவடிக்கைகளுக்கு நேரடியாகத் தொடர்புள்ள நடைமுறைக் களங்களில், உற்பத்தி, விநியோகம், பரிமாற்றம் மற்றும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளில் ஒட்டுமொத்தமாக ஈடுபட்டுள்ளவற்றில் [[பொறியியல்]]லிருந்து [[மேலாண்மை]] மற்றும் வணிக நிர்வாகத்திலிருந்து செயல்முறை அறிவியல் மற்றும் நிதி வரை விரிந்துள்ளன. அனைத்து வகையான தொழில்கள், வேலைகள், பொருளாதாரக் காரணிகள் அல்லது பொருளாதார நடவடிக்கைகள் பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. [[நுகர்வு]], சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு ஆகியவை பொருளாதாரத்தில் முக்கிய மாறுநிலைக் கூறுகளாகும். மேலும் அவை சந்தைச் சமநிலையைத் தீர்மானிக்கின்றன. பொருளாதார நடவடிக்கையில் மூன்று முக்கியத் துறைகளுள்ளன, அவையாவன: [[விவசாயம்]], தொழில் மற்றும் சேவைத் துறை ஆகும்.
 
== பொருளாதாரத் துறைகள் ==
{{main|Economic sectors}}
பொருளாதாரம் பின் வந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட பல துறைகளை (தொழில்கள் எனவும் அழைக்கப்படுபவை) உள்ளடக்கியது.
 
 
நவீனப் பொருளாதாரங்களில் நான்கு முக்கிய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் உள்ளன:{{Citation needed|date=October 2008}}
* '''பொருளாதாரத்தில் விவசாயத் துறை''' : இரும்பு, சோளம், [[கரி]] மற்றும் மரம் போன்ற மூலப் பொருட்களைத் தோண்டியெடுத்தல் மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. (விவசாயத்துறையில் கரி சுரங்கத் தொழிலாளியும் மீன் பிடிப்பவரும் தொழிலாளர்களாக இருக்கலாம்.)
* '''பொருளாதாரத்தில் தொழில்துறை:''' மூலப் பொருட்கள் அல்லது இடைப் பொருட்களை இறுதிப் பொருட்களாக மாற்றச் செய்வதை உள்ளடக்கியுள்ளது. எ.கா. எஃகை கார்களாக உற்பத்தி செய்வது அல்லது நெசவுக்குகந்ததை துணியாக மாற்றுவது. (தொழில் துறையில் கட்டுமானம் செய்பவரும் உடை உற்பத்தியாளரும் பணியாளர்களாக இருக்க இயலும்.)
* '''பொருளாதாரத்தில் சேவைத் துறை:''' நுகர்வோருக்கும் வணிகர்களுக்கும் சேவையளிப்பதை உள்ளடக்கியுள்ளது, அவை குழந்தைப் பராமரிப்பு, திரைப்படம் மற்றும் வங்கி போன்றவையாகும். (சேவைத்துறையில் கடைக்காரரும் கணக்காயரும் தொழிலாளர்களாக இருக்க முடியும்.)
* '''பொருளாதாரத்தில் ஆய்வுத் துறை:''' இயற்கை வளங்களிலிருந்து பொருட்களை உருவாக்கத் தேவையான ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டை உள்ளடக்கியுள்ளது. (மரக்கட்டைகளை கையாளும் நிறுவனம் பகுதி எரிந்த மரங்களை பயன்படுத்த வழிமுறைகளைக் கண்டுபிடிக்க ஆய்வு செய்து அதனால் அதன் பாதிக்கப்படாத பகுதிகள் காகிதத்திற்காக காகிதக் கூழாக ஆக்கப்பட முடியும்.) இந்தத் துறையில் சில நேரங்களில் கல்வியும் உள்ளடக்கப்பட்டும் என்பதைக் குறித்துக் கொள்ளவும்.
 
பொருளாதார மேம்பாட்டின் பல்வேறு கட்டங்களைப் பற்றிய அதிகமான விவரங்கள் இக் கட்டுரையின் வரலாற்றுப் பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளது. புவிவியல் ரீதியாக இந்த வழிமுறை ஒரே மாதிரியானத் தன்மையுடனிருப்பதில் தூர விலகியிருந்தாலும், இந்தத் துறைகளினிடையேயான சமநிலை உலகின் பல்வேறுப் பகுதிகளின் மத்தியில் விரிந்து வேறுபட்டுள்ளது.
 
== ஒழுங்கு முறைச் சாராத பொருளாதாரம் ==
{{main|Informal economy}}
 
ஒழுங்கு முறைச் சாராத பொருளாதாரம் என்பது வரிகளுக்கு உட்படாததும் அரசினால் கண்காணிக்கப்படாததும் முறையான பொருளாதாரத்துடன் முரண்பட்டதுமானது ஆகும். ஆகையால், ஒழுங்கு முறைச் சாராத பொருளாதாரம் அரசின் [[மொத்த தேசிய உற்பத்தி]]யில் (GNP) யில் உள்ளடக்கப்படவில்லை. ஒழுங்கு முறைச் சாராத பொருளாதாரம் வளரும் நாடுகளுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தாலும் அனைத்து பொருளாதார அமைப்புகளும் சில விகிதாச்சாரங்களில் ஒழுங்கு முறைச் சாராத பொருளாதாரத்தைக் கொண்டுள்ளன.
 
{| style="font-size:85%;" |- | width="33%" align="center" | '''2008 பட்டியல் பன்னாட்டு செலாவணி நிதியம்'''<ref>[http://imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&amp;ey=2008&amp;scsm=1&amp;ssd=1&amp;sort=country&amp;ds=.&amp;br=1&amp;c=512%2C941%2C914%2C446%2C612%2C666%2C614%2C668%2C311%2C672%2C213%2C946%2C911%2C137%2C193%2C962%2C122%2C674%2C912%2C676%2C313%2C548%2C419%2C556%2C513%2C678%2C316%2C181%2C913%2C682%2C124%2C684%2C339%2C273%2C638%2C921%2C514%2C948%2C218%2C943%2C963%2C686%2C616%2C688%2C223%2C518%2C516%2C728%2C918%2C558%2C748%2C138%2C618%2C196%2C522%2C278%2C622%2C692%2C156%2C694%2C624%2C142%2C626%2C449%2C628%2C564%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C453%2C960%2C968%2C423%2C922%2C935%2C714%2C128%2C862%2C611%2C716%2C321%2C456%2C243%2C722%2C248%2C942%2C469%2C718%2C253%2C724%2C642%2C576%2C643%2C936%2C939%2C961%2C644%2C813%2C819%2C199%2C172%2C184%2C132%2C524%2C646%2C361%2C648%2C362%2C915%2C364%2C134%2C732%2C652%2C366%2C174%2C734%2C328%2C144%2C258%2C146%2C656%2C463%2C654%2C528%2C336%2C923%2C263%2C738%2C268%2C578%2C532%2C537%2C944%2C742%2C176%2C866%2C534%2C369%2C536%2C744%2C429%2C186%2C433%2C925%2C178%2C746%2C436%2C926%2C136%2C466%2C343%2C112%2C158%2C111%2C439%2C298%2C916%2C927%2C664%2C846%2C826%2C299%2C542%2C582%2C443%2C474%2C917%2C754%2C544%2C698&amp;s=NGDPD&amp;grp=0&amp;a=&amp;pr.x=35&amp;pr.y=9 பன்னாட்டு செலாவணி நிதியம், உலகப் பொருளாதார வாய்ப்பு தரவு, அக்டோபர் 2009: சாமான்ய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியுடைய நாடுகளின் பட்டியல். 2008 ஆம் ஆண்டிற்கான புள்ளி விவரம்.]</ref> |- valign="top" | {| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto" ! style="width:2em;" | Rank !! நாடு!! மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (அமெரிக்க டாலர்கள் மில்லியன்களில்) |- |||{{noflag}} '''''[[உலக மொத்த உற்பத்தி|World]]'''''||'''60,917,477'''<ref name="imf2008gdp-world-eu">{{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&amp;ey=2008&amp;scsm=1&amp;ssd=1&amp;sort=country&amp;ds=.&amp;br=1&amp;c=001%2C998&amp;s=NGDPD&amp;grp=1&amp;a=1&amp;pr.x=27&amp;pr.y=8 |தலைப்பு= சாமான்ய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 2008 உலகம் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள். |accessdate=2009-10-01 |படைப்பு= உலகப் பொருளாதார வாய்ப்பு தரவு, அக்டோபர் 2009 |பதிப்பாளர்=பன்னாட்டு செலாவணி நிதியம்}}</ref> |- |||''{{flag|European Union}}''||18,387,785<ref name="imf2008gdp-world-eu" /> |- |1||{{flag|United States}}||14,441,425 |- |2||{{flag|Japan}}||4,910,692 |- |3||{{flag|China}}||4,327,448 |- |4||{{flag|Germany}}||3,673,105 |- |5||{{flag|France}}||2,866,951 |- |6||{{flag|United Kingdom}}||2,680,000 |- |7||{{flag|Italy}}||2,313,893 |- |8||{{flag|Russia}}||1,676,586 |- |9||{{flag|Spain}}||1,601,964 |- |10||{{flag|Brazil}}||1,572,839 |}
 
== மேற்கோள்கள் ==
== மேலும் காண்க ==
{{portal|Business and economics|NYSE-floor.jpg}}
{{div col}}
* வாழ்க்கைச் சூழல் பொருளியல் ,
* [[பொருளியல்]]
* பொருளாதார அமைப்பு
* பொருளியலாளர்
* பொருளாதார வரலாறு (நாடுவாரியான பட்டியலை உள்ளடக்கியது)
* பொருளாதாரத்தில் விவசாயத் துறை
* பொருளாதாரத்தில் தொழில் துறை
* பொருளாதாரத்தில் சேவைத் துறை
* பொருளாதாரத்தில் அறிவுத் துறை
* சந்தைக் கடந்த பொருளாதாரங்கள்
* வெப்பப் பொருளியல்
* பணத்தின் வரலாறு
{{div col end}}
 
== இறுதிக் குறிப்புகள் ==
{{Reflist}}
 
==வெளி இணைப்புகள்==
== மேற்குறிப்புகள் ==
* அரிஸ்டாட்டில், அரசியல், புத்தகம் I-IIX, பெஞ்சமின் ஜோவெட்டால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது [http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html ]
* பார்ன்ஸ், பீட்டர், காப்பிடலிசம் 3.0, அ கைட் டு ரீக்ளைமிங் தி காமன்ஸ் சான் பிரான்சிஸ்கோ2006 [http://whatiseconomy.com/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29 ]
* டில், அலெக்ஸாண்டர், ரீக்ளைமிங் தி ஹிட்டன் அஸெட்ஸ், டுவேர்ட்ஸ் அ குளோபல் ப்ரீவேர் ரிசர்ச் பேப்பர் 01-07, 2007 [http://whatiseconomy.com/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=15&amp;Itemid=31 ]
* ஃப்ஹர் எர்ன்ஸ்ட், ஷ்மிட், க்ளாஸ் எம்., தி இகனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஃபேர்னெஸ், ரெசிப்ரோசிட்டி அண்ட் அல்ட்ரூயிசம் - எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடென்ஸ் அண்ட் நியூ தியரிஸ், 2005, டிஸ்க்ஷன் பேப்பர் 2005-20, ம்யூனிச் இகனாமிக்ஸ்[http://whatiseconomy.com/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29 ]
* மார்க்ஸ், கார்ல், ஏங்கல்ஸ், பிரெடெரிக், 1848, தி கம்யூனிஸ்ட் மானிஃப்ஸ்டோ [http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm ]·
* ஸ்டிக்லிட்ஸ், ஜோசப் ஈ., குளோபல் பப்ளிக் குட்ஸ் அண்ட் குளோபல் ஃபைனான்ஸ்: டஸ் குளோபல் கவர்னென்ஸ் என்ஷூர் தட் தி குளோபல் பப்ளிக் இண்ட்ரெஸ்ட் இஸ் செர்வ்ட்? இன்: அட்வான்சிங் பப்ளிக் குட்ஸ், ஜீந்பிலிப்பே டோஃபு, (தொ.), பாரிஸ் 2006, பக்க்கங்கள்.&nbsp;149/164. [http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/2006_Global_Public_Goods.pdf ]
* வேர் இஸ் தி வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ்? மெஷரிங் காபிடல் ஃபார் தி 21 ஸ்ட் செஞ்சுரி. வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ரிப்போர்ட் 2006, இயான் ஜான்சன் அண்ட் பிராங்கோஸ் பர்க்கினோன், உலக வங்கி, வாஷிங்டன் 2006. [http://whatiseconomy.com/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29 ]
 
== கூடுதல் வாசிப்பு ==
* ஃப்ரீட்மென், மில்டன், காபிடலிசம் அண்ட் ஃப்ரீடம் 1962.
* கால்பிராய்த், ஜான் கென்னத், தி அஃப்ளூயண்ட் சொசைட்டி, 1958.
* கீன்ஸ், ஜான் மேனார்ட், தி ஜெனரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இண்டெரெஸ்ட் அண்ட் மணி, 1936.
* ஸ்மித், ஆடம், அன் இன்குயரி இண்டு தி நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் தி வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ், 1776.
* [http://www.revmuthal.com/ தமிழில் பொருளாதாரத் தகவல்கள்]
 
[[பகுப்பு:பொருளாதாரங்கள்]]
[[பகுப்பு:பொருளாதார அமைப்புகள்]]
[[பகுப்பு:பொருளியல்| ]]
 
[[arz:اقتصاد]]
[[bg:Икономика (стопанство)]]
[[cs:Ekonomika]]
[[de:Wirtschaft]]
[[en:Economy]]
[[fa:اقتصاد]]
[[fr:Œconomie]]
[[hi:अर्थव्यवस्था]]
[[ja:経済]]
[[ko:경제]]
[[lo:ເສດຖະກິດ]]
[[mdf:Экономиксь]]
[[mzn:اقتصاد]]
[[nn:Økonomi]]
[[no:Økonomi]]
[[os:Экономикæ]]
[[ps:وټه]]
[[ru:Экономика]]
[[sv:Ekonomi]]
[[ts:Economy]]
[[tt:Икътисад]]
[[vi:Kinh tế]]
[[yi:עקאנאמיע]]
[[zh:经济]]
[[zh-min-nan:Keng-chè]]
1,12,936

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1690297" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது