மதுரை உயர்மறைமாவட்டம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு