"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
 
{| class="wikitable sortable"
|-
![[அணு எண்]]
 
 
|-style="display:none;"
| -999 || !a || !a || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999
|-
| 1 || style="background-color:#a0ffa0" | H || [[நீரியம்]] || 1 || 1 || {{sort|001|1.00794(7)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 0.00008988 || 14.175 || 20.28 || 14.304 || 2.20 || 1400
|-
| 2 || style="background-color:#c0ffff" | He || [[ஈலியம்]] || 18 || 1 || {{sort|004|4.002602(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 0.0001785 || 0.95{{ref|6|6}} || 4.22 || 5.193 || – || 0.008
|-
| 3 || style="background-color:#ff6666" | Li || [[லித்தியம்]] || 1 || 2 || {{sort|007|6.941(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|5|5}} {{ref|9|9}} || 0.534 || 453.85 || 1615 || 3.582 || 0.98 || 20
|-
| 4 || style="background-color:#ffdead" | Be || [[பெரிலியம்]] || 2 || 2 || {{sort|009|9.012182(3)}} || 1.85 || 1560.15 || 2742 || 1.825 || 1.57 || 2.8
|-
| 5 || style="background-color:#cccc99" | B || [[போரான்]] || 13 || 2 || {{sort|011|10.811(7){{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 2.34 || 2573.15 || 4200 || 1.026 || 2.04 || 10
|-
| 6 || style="background-color:#a0ffa0" | C || [[கரிமம்]] || 14 || 2 || {{sort|012|12.0107(8){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 2.267 || 3948.15{{ref|7|7}} || 4300 || 0.709 || 2.55 || 200
|-
| 7 || style="background-color:#a0ffa0" | N || [[நைட்ரசன்]] || 15 || 2 || {{sort|014|14.0067(2){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 0.0012506 || 63.29 || 77.36 || 1.04 || 3.04 || 19
|-
| 8 || style="background-color:#a0ffa0" | O || [[ஆக்சிசன்]] || 16 || 2 || {{sort|016|15.9994(3){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 0.001429 || 50.5 || 90.20 || 0.918 || 3.44 || 461000
|-
| 9 || style="background-color:#ffff99" | F || [[புளோரின்]] || 17 || 2 || {{sort|019|18.9984032(5)}} || 0.001696 || 53.63 || 85.03 || 0.824 || 3.98 || 585
|-
| 10 || style="background-color:#c0ffff" | Ne || [[நியான்]] || 18 || 2 || {{sort|020|20.1797(6){{ref|2|2}} {{ref|3|3}}}} || 0.0008999 || 24.703 || 27.07 || 1.03 || – || 0.005
|-
| 11 || style="background-color:#ff6666" | Na || [[சோடியம்]] || 1 || 3 || {{sort|023|22.98976928(2)}} || 0.971 || 371.15 || 1156 || 1.228 || 0.93 || 23600
|-
| 12 || style="background-color:#ffdead" | Mg || [[மக்னீசியம்]] || 2 || 3 || {{sort|024|24.3050(6)}} || 1.738 || 923.15 || 1363 || 1.023 || 1.31 || 23300
|-
| 13 || style="background-color:#cccccc" | Al || [[அலுமினியம்]] || 13 || 3 || {{sort|027|26.9815386(8)}} || 2.698 || 933.4 || 2792 || 0.897 || 1.61 || 82300
|-
| 14 || style="background-color:#cccc99" | Si || [[சிலிக்கான்]] || 14 || 3 || {{sort|028|28.0855(3)}}{{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 2.3296 || 1683.15 || 3538 || 0.705 || 1.9 || 282000
|-
| 15 || style="background-color:#a0ffa0" | P || [[பாசுபரசு]] || 15 || 3 || {{sort|031|30.973762(2)}} || 1.82 || 317.25 || 553 || 0.769 || 2.19 || 1050
|-
| 16 || style="background-color:#a0ffa0" | S || [[கந்தகம்]] || 16 || 3 || {{sort|032|32.065(5)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 2.067 || 388.51 || 717.8 || 0.71 || 2.58 || 350
|-
| 17 || style="background-color:#ffff99" | Cl || [[குளோரின்]] || 17 || 3 || {{sort|035|35.453(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 0.003214 || 172.31 || 239.11 || 0.479 || 3.16 || 145
|-
| 18 || style="background-color:#c0ffff" | Ar || [[ஆர்கான்]] || 18 || 3 || {{sort|040|39.948(1)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 0.0017837 || 83.96 || 87.30 || 0.52 || – || 3.5
|-
| 19 || style="background-color:#ff6666" | K || [[பொட்டாசியம்]] || 1 || 4 || {{sort|039|39.0983(1)}} || 0.862 || 336.5 || 1032 || 0.757 || 0.82 || 20900
|-
| 20 || style="background-color:#ffdead" | Ca || [[கல்சியம்]] || 2 || 4 || {{sort|041|40.078(4)}}{{ref|2|2}} || 1.54 || 1112.15 || 1757 || 0.647 || 1 || 41500
|-
| 21 || style="background-color:#ffc0c0" | Sc || [[இசுக்காண்டியம்]] || 3 || 4 || {{sort|045|44.955912(6)}} || 2.989 || 1812.15 || 3109 || 0.568 || 1.36 || 22
| 22 || style="background-color:#ffc0c0" | Ti || [[டைட்டேனியம்]] || 4 || 4 || {{sort|048|47.867(1)}} || 4.54 || 1933.15 || 3560 || 0.523 || 1.54 || 5650
|-
| 23 || style="background-color:#ffc0c0" | V || [[வனேடியம்]] || 5 || 4 || {{sort|051|50.9415(1)}} || 6.11 || 2175.15 || 3680 || 0.489 || 1.63 || 120
|-
| 24 || style="background-color:#ffc0c0" | Cr || [[குரோமியம்]] || 6 || 4 || {{sort|052|51.9961(6)}} || 7.15 || 2130.15 || 2944 || 0.449 || 1.66 || 102
| 29 || style="background-color:#ffc0c0" | Cu || [[செப்பு]] || 11 || 4 || {{sort|064|63.546(3)}}{{ref|4|4}} || 8.96 || 1357.75 || 2835 || 0.385 || 1.9 || 60
|-
| 30 || style="background-color:#ffc0c0" | Zn || [[துத்தநாகம்]] || 12 || 4 || {{sort|065|65.38(2)}} || 7.134 || 692.88 || 1180 || 0.388 || 1.65 || 70
|-
| 31 || style="background-color:#cccccc" | Ga || [[காலியம்]] || 13 || 4 || {{sort|070|69.723(1)}} || 5.907 || 302.91 || 2477 || 0.371 || 1.81 || 19
|}
{{element color legend}}
== Notes ==
*{{fnb|1}} The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, Thorium, Protactinium, and Uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their atomic mass given.
*{{fnb|2}} The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
*{{fnb|3}} The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
*{{fnb|4}} The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
*{{fnb|5}} The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996—analysis996—analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
 
== References ==
*Atomic Weights of the Elements 2001, [http://www.iupac.org/publications/pac/2003/7508/7508x1107.html Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-11221107–1122, 2003]. Retrieved [[ஜூன் 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers from 1-109 taken from this source.
*[http://www.iupac.org/news/archives/2005/atomic-weights_revised05.html IUPAC Standard Atomic Weights Revised] (2005).
*[http://www.webelements.com/ WebElements Periodic Table]. Retrieved [[ஜூன் 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers 110-116 taken from this source.
 
[[பகுப்பு:தனிமங்கள் தொடர்பான பட்டியல்கள்‎பட்டியல்கள்‎|*]]
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1735106" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது